osmos osallistava monikulttuurinen sosiaaliohjaus projekti v 2009 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OSMOS- OSallistava MOnikulttuurinen Sosiaaliohjaus –projekti v. 2009 – 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
OSMOS- OSallistava MOnikulttuurinen Sosiaaliohjaus –projekti v. 2009 – 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

OSMOS- OSallistava MOnikulttuurinen Sosiaaliohjaus –projekti v. 2009 – 2011 - PowerPoint PPT Presentation


  • 76 Views
  • Uploaded on

OSMOS- OSallistava MOnikulttuurinen Sosiaaliohjaus –projekti v. 2009 – 2011. Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman ja Helsingin kaupungin Itäisen perhekeskuksen yhteistyöprojekti. Projektin keskeiset tavoitteet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

OSMOS- OSallistava MOnikulttuurinen Sosiaaliohjaus –projekti v. 2009 – 2011


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
osmos osallistava monikulttuurinen sosiaaliohjaus projekti v 2009 2011

OSMOS- OSallistavaMOnikulttuurinenSosiaaliohjaus –projekti v. 2009 – 2011

Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman ja Helsingin kaupungin Itäisen perhekeskuksen yhteistyöprojekti

projektin keskeiset tavoitteet
Projektin keskeiset tavoitteet

monikulttuurisen sosiaaliohjauksen kehittäminen sekä ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutuksessa että perhepalveluissa

ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteiskehittelyyn perustuvat työmallit ja rakenteet

valmistuvien opiskelijoiden entistä tehokkaampi rekrytoituminen monikulttuuriseen työhön

keskeiset ty kalut tavoitteisiin p semiseksi
Keskeiset työkalut tavoitteisiin pääsemiseksi
  • sosiaalialan koulutusohjelman monikulttuurisuuteen ja sosiaaliohjaukseen liittyvien opintojaksojen oppimistehtävien, harjoittelujen ja opinnäytetöiden integroiminen kiinteästi Helsingin Itäisen perhekeskuksen monikulttuuriseen työhön.
  • kehittävän työntutkimuksen viitekehykseen niveltyvä, kuukausittain kokoontuva ’oppimislaboratorio’-toiminta
  • 3 seminaaria
  • Benchmarking matkat Hollantiin ja Ruotsiin
  • monikulttuurista sosiaaliohjausta käsittelevä julkaisu ammattikorkeakoulun ja sosiaalialan työntekijöiden käyttöön
integroitu opetus
Integroitu opetus

Opintojaksojenaikanaopiskelijatovathaastatelleetoppimistehtävänäänvarhaisentuenmonikulttuurisiaasiakasperheitäsekälastensuojeluntyöntekijöitäetsienperheidenomiavoimavarojajatuentarpeita, järjestäneetalueellisen ’ MeidänMellunmäki’ – toimintapäivänjatehneetvarhaisentuenasiakkaillekonkreettisiapalveluohjaustekoja.

interkulttuurisuusjaantirasismiopintojaksonyhteydessä on järjestettyyhteisiäteemaseminaarejaopiskelijoillejakentäntyöntekijöille

Lisäksiprojektiin on liittynytuseitaharjoittelunjaopinnäytetöidentekijöitä.

Kentänasiantuntijatovatkäyneetkertomassatyöstään

oppitunneilla

oppimislaboratorio yhteiskehittelyn areenana
Oppimislaboratorio yhteiskehittelyn areenana

Kerran kuukaudessa kokoontuvissa laboratorio –istunnoissa on analysoitu opintojaksojen aikana kerättyä materiaalia, tutkittu ja analysoitu monikulttuurisen sosiaaliohjauksen tämän hetken ristiriitoja ja haasteita, suunniteltu ja pilotoitu uusia kokeiluja, joita tullaa arvioimaan

Oppimislaboratoriotyöskentelyssä käytetään psykologian laitoksen (tutkija Jiri Lallimon) avustamana avointa verkkovälitteistä työskentelyalustaa - KPE-ympäristöä (Knowledgepracticesenvironment)

laboratorio ty skentelyn sykli 2009 2010
Laboratorio työskentelyn sykli 2009 - 2010

2009

2010

oppilastöiden

materiaali

peiliaianeisot

verkostointi

syksy 2010 pilotoinnin aikaa
Syksy 2010 - pilotoinnin aikaa

Pilotit

Mentorointi

Vanhempain voimavararyhmä

Lasten voimavararyhmä

AMK:n ja työelämän yhteistyö

Opetusklinikka toiminnan malli