prawo autorskie n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prawo autorskie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Prawo autorskie - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Prawo autorskie. d la nauczycieli. §. Prawo autorskie powstało… w XVIII wieku. http://www.gutenberg.czyz.org/word,24870. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U . z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn . zmianami). Prawa autorskie: osobiste

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prawo autorskie' - harper


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prawo autorskie

Prawo autorskie

dla nauczycieli

slide3

Prawo autorskie powstało…

w XVIII wieku

http://www.gutenberg.czyz.org/word,24870

slide4

Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zmianami)

slide5

Prawa autorskie:

osobiste

majątkowe

slide6

Utworem (przedmiotem prawa autorskiego) jest:

każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia

slide7

Utworem (przedmiotem prawa autorskiego) jest:

każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia

slide8

utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, naukowe, publicystyczne, kartograficzne, programy komputerowe);

 • utwory plastyczne i fotograficzne;
 • utwory muzyczne i słowo-muzyczne;
 • utwory lutnicze (sic!);
 • utwory wzornictwa przemysłowego;
 • utwory architektoniczne i urbanistyczne;
 • utwory sceniczne, choreograficzne i pantomimiczne; utwory audiowizualne
 • oraz zbiory (bazy) danych;
slide9

…ale utworami nie są:

odkrycia, idee, procedury, metody działania, koncepcje matematyczne, akty normatywne (ustawy, rozporządzenia, uchwały) lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty (np. decyzje administracyjne, wyroki sądowe), materiały, znaki (np. banknoty NBP) i symbole, opublikowane opisy patentowe i ochronne, proste informacje prasowe

slide10

…są jeszcze pewne zjawiska chronione prawami pokrewnymi:

 • artystyczne wykonania utworów,
 • nagrania dźwiękowe (fonogramy) i rejestracje dźwięku i
 • obrazu (wideogramy),
 • nadania programów radiowych i telewizyjnych,
 • pierwsze wydania utworów, do których prawa autorskie
 • majątkowe wygasły,
 • wydania naukowe i krytyczne utworów, do których autorskie
 • prawa majątkowe wygasły.
slide11

Gdy chcemy korzystać z utworu musimy uzyskać zgodę twórcy (podmiotu praw autorskich)…

slide12

…z wyjątkiem sytuacji, w których ma zastosowanie zasada „dozwolonego użytku” (licencji ustawowej).

slide13

Zasada ogólna:

Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła.

slide14

Art. 27

Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale lub tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu.

slide15

Art. 27

Podmiotem korzystającym z utworu jest instytucja naukowa lub oświatowa.

slide16

Art. 27

Korzystanie z utworów musi być prowadzone w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań.

slide17

Art. 27

Można sporządzać egzemplarze (kopie) fragmentów rozpowszechnionych utworów.

slide18

Art. 27

umieszczenia utworu w Internecie nie traktuje się jako sporządzenia egzemplarza tego utworu..

slide19

Art. 29

Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach lub wypisach.

Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach.

slide20

Art. 29

Art. 27

http://www.pieniazki.kuogroda.bydgoszcz.pl/