slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
การบริหารโครงการ VMI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

การบริหารโครงการ VMI - PowerPoint PPT Presentation


 • 392 Views
 • Uploaded on

การบริหารโครงการ VMI. โรงพยาบาล และองค์การเภสัชกรรม. การบริหารโครงการ VMI โดย โรงพยาบาล + องค์การเภสัชกรรม. วัตถุประสงค์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การบริหารโครงการ VMI' - harlan-hawkins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การบริหารโครงการ VMI

โรงพยาบาล และองค์การเภสัชกรรม

slide2
การบริหารโครงการ VMI โดย โรงพยาบาล + องค์การเภสัชกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารสินค้าคงคลังและการกระจายยา เพื่อให้มียาหมุนเวียนและกระจายไปทั่วประเทศได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถบริการผู้ป่วยให้ได้รับยารักษาอย่างต่อเนื่อง

slide3
วิธีการเข้าโครงการ VMI

2. เข้า Website อภ. www.gpo.or.th เลือก VMI/SMI

1. เข้า Website http://scm.gpo.or.th/vmi

slide4
วิธีการเข้าโครงการ VMI (ต่อ)

เลือกโครงการยาทั่วไป

 • พิมพ์แบบฟอร์ม FM2 ที่ต้องการ เช่น
  • FM2/1 ยา อภ. 201 รายการ
  • FM2/2 ยา อภ. นอกเหนือจาก 201 รายการ
  • FM2/3 ยาที่ อภ. มิได้ผลิตแต่มีจำหน่าย

ใส่ประมาณการใช้ยาทั้งหมดที่เลือกตามระยะเวลาที่เข้าโครงการ

ใส่ประมาณการใช้ยาต่อเดือนของแต่ละรายการที่เลือก

เลือก Safety Stock ที่ต้องการ (7 วัน, 15 วัน, 30 วัน)

ใส่ชื่อผู้ให้ข้อมูล, ผู้รับยา, รายละเอียดสถานที่ส่งยา

Fax เอกสารมาที่ เบอร์ 0-2354-8861, 0-2203-8909

slide8
แนวทางการทำ VMI ของ โรงพยาบาล กับ อภ.

การส่งข้อมูลสินค้าคงคลังทาง Internet

ใน Website ของ GPO โดยบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลัง

slide9
องค์การเภสัชกรรม

Upload or Key in

Onhand

คลังยาโรงพยาบาล

VMI

ตรวจสอบ

VMI

Onhand

ส่งของพร้อม Invoice และรายงานฯ

slide14
แถบบอกสถานะ จะเปลี่ยนสีไปตามยอดเงินในใบสั่งซื้อเทียบกับวงเงินที่กำหนด

(1-50%) (51-80%) (81-100%) (เกินวงเงิน)

1. ถ้าใส่วงเงินไว้ ระบบจะตรวจสอบขณะบันทึก และแถบบอกสถานะจะเปลี่ยนสีตามยอดเงิน ในใบสั่งซื้อ โดยแยกตามประเภทของยา อภ., ผลิต (FM2/1),ยา อภ.ผลิต (FM2/2) และยาผู้ผลิตอื่น (FM2/3)

2. ถ้าเลือกงบประมาณ จะนำไปแสดงให้ที่ใบสั่งซื้อ, และสามารถแจ้งข้อความให้ อภ. ได้ในช่องหมายเหตุ

slide15
3. กดปุ่ม + เพื่อเลือกกลุ่มยาที่จะบันทึก Onhandหรือเลือกแสดงทุกรายการ โดยไม่จัดกลุ่มยาก็ได้ (จำนวนตัวเลขในวงเล็บ คือ จำนวนรายการที่ทำสัญญา VMI ไว้กับองค์การเภสัชกรรม)
slide16
4. ใส่ยอด Onhandให้สังเกตแถบบอกสถานะจะเปลี่ยนสีตามยอดเงินในใบสั่งซื้อ

5. กด save

slide19
การบันทึก Onhandถ้าต้องการยารายการใดให้บันทึก Onhandเฉพาะรายการนั้น ๆ ถ้าค่า Onhandเป็นศูนย์ ให้ใส่ค่าศูนย์ (ถ้าไม่ใส่ระบบจะถือว่าไม่ต้องการบันทึก)

(OnProcessหมายถึง จำนวนยาที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่ง)

slide20
Ship VMI = จำนวนสินค้าที่ระบบคำนวณให้อัตโนมัติ
 • Ship Order = จำนวนสินค้าที่ต้องการให้ส่งในครั้งนี้สามารถแก้ไขจากจำนวนที่ระบบคำนวณได้(รายการใดมียอดจะเป็นรายการที่จะปรากฏในใบสั่งซื้อ )
 • Amount = จำนวน Ship Order x ราคาต่อหน่วย
slide22
เมื่อ รพ. ตรวจสอบการบันทึกว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิก Post Inventory เพื่อส่งข้อมูลให้องค์การเภสัชกรรม
slide28
ในกรณีที่ Post Inventory แล้ว แต่ต้องการจะเพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลให้เลือกแหล่งข้อมูลที่เคย Post Inventory ภายในวันเดียวกันได้ ดังนี้
 • ใช้ข้อมูลเดิมมาแก้ไข : ระบบจะดึงข้อมูลที่เคยPost Inventory ครั้งล่าสุดภายในวันนั้นขึ้นมาให้บันทึกใหม่ทั้งหมด
 • เมื่อเลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการแล้วให้กด Submit
slide29
สามารถทำการแก้ไขได้ภายในเวลา 24.00 น. ของวันนั้น หากเลยกำหนดเวลาแล้วท่านจะไม่สามารถแก้ไขได้

ให้ทำการส่ง Inventory ของวันใหม่มาแทน

slide30
กรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายโครงการ สามารถกำหนด Username เดียวเข้าใช้งานระบบ VMI หลายโครงการได้ (Single Sign-On)
 • คลิก VMI
 • เลือกโครงการ
 • กด Submit
 • ระบบจะเปลี่ยนโครงการตามที่เลือกผู้ใช้สามารถส่งข้อมูลสินค้าคงคลังให้องค์การเภสัชกรรมได้ทุกโครงการ โดยไม่ต้อง Login ใหม่
single sign on
หน่วยบริการ/โรงพยาบาล ที่มีความประสงค์จะใช้ระบบ Single Sign-On ให้ปฏิบัติดังนี้
 • Login เข้าระบบ VMI
 • Download แบบฟอร์ม
 • กรอกแบบฟอร์ม
 • Fax ส่งมาที่องค์การเภสัชกรรมตามหมายเลขในแบบฟอร์ม
 • องค์การฯ จะส่ง Username ใหม่ให้ทาง e-mail ที่ระบุใน แบบฟอร์ม
password
การเปลี่ยน Password

2. ใส่ Password เดิม ที่ Current Password

3. ใส่ Password ใหม่ ที่ New Password

4. ใส่ Password ใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันที่Confirm Password

5. คลิกปุ่ม Change Passwordระบบจะทำการเปลี่ยน Password ให้ใหม่

เมื่อ Login เข้าระบบ ต้องใช้ Password ใหม่

1. คลิก Setting

slide34
การเปลี่ยนการเรียงลำดับรายการยา

2. คลิก เรียงลำดับรายการยา

 • 3. เลือกการเรียงลำดับรายการยาที่ต้องการ
 • เรียงลำดับรายการตาม FM2
 • ชื่อยา จะเรียงจาก A - Z
 • 4. คลิกปุ่ม Submitระบบจะทำการเปลี่ยนการเรียงลำดับรายการยาให้ใหม่เมื่อ Login เข้าระบบครั้งต่อไปจะเป็นตามที่เลือกไว้ครั้งล่าสุด

1. คลิก Setting

ad