slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Johannes Albäck Johannes.alback@tilaajavastuu.fi +358 40 753 6788

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Johannes Albäck Johannes.alback@tilaajavastuu.fi +358 40 753 6788 - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Suomen Tilaajavastuu Oy. Johannes Albäck Johannes.alback@tilaajavastuu.fi +358 40 753 6788. Suomen T ilaajavastuu Oy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Johannes Albäck Johannes.alback@tilaajavastuu.fi +358 40 753 6788' - haracha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Suomen Tilaajavastuu Oy

Johannes Albäck

Johannes.alback@tilaajavastuu.fi

+358 40 753 6788

suomen t ilaajavastuu oy
Suomen Tilaajavastuu Oy

FinsktBeställaransvarAberbjuderverktygförföretagavolikastorlekattpåettenkeltsättuppfylla de lagstadgadeskyldigheternasomkommeravbl.aLagenombeställarensutredningsskyldighetochansvar vid anlitandeavutomståendearbetskraftochlagenomskattenummer I byggbranschen.

 • Tilaajavastuu.fi - Beställaransvar

Tilaajavastuu.fiärFinlandsstörstaochmestomfattanderegistertjänstgällandeföretagsrapporterochbeställaransvarinombyggbranschen.

Från Rapport-tjänstenärdetmöjligtattkostnadsfritterhållabeställaransvarsrapporterpåsamtligaföretagsomgått med iPålitlig Partner –programmet.

 • Veronumero.fi -Skattenummer

Oavsettvilken roll du har: Byggherre, BeställareellerEntreprenör. Skattenummer.fierbjuderlösningenförhur du enklastsköter de lagstadgadeskyldigheternasomkrävs under lagarnaomSkattenummer, BeskattningsförfarandeochlagenomArbetarskydd.

SuomenTilaajavastuuOyägsavavByggandetsKvalitet BYKVA RF, Elentreprenörsförbundet STUL rf, FinlandsSvenskaFastighetsföreningrf, ochFinskByggindustri rf.

p litlig partner luotettava kumppani
PålitligPartner - Luotettava Kumppani

PålitligPartner –programmetinhämtar all information krävdenligtLagenombeställaransvarochpublicerarden irapportformatitjänstenBeställaransvar.fi.

Informationenupprätthållsautomatisktochföretagetbehöverintelängreförnyadokumentenmanuellt, beställarenkansjälvkostnadsfrittinhämtaunderleverantörenslagenliga rapport. Årsavgiftenförprogrammetär 95 € + moms

Programmetär en del av

Tilaajavastuu.fi –tjänsten.

byggvakt valvoja
Byggvakt - Valvoja

“Byggvakt” övervakarautomatisktsamtligaavanvändarensföretagochunderleverantörerochinformeraranvändaren per e-post omeventuellaändringariPålitlig Partner -företagensrapporter.

Byggvakteneliminerar den tidsomanvändspåattmanuelltuppdateraochtolka de dokumentsomenligtlagenkrävsvartredjemånad. Rapportenbehöverinteutskrivasellerarkiveras, deträckerattPålitlig Partner-företagetärinsattiByggvaktendåkontraktingås.

Tjänstenär en del av

Tilaajavastuu.fi –helheten.

best llare kontraktsparten
Beställare / Kontraktsparten

Bas

information

Byggplats

Rapportering

Arkivering

 • Skapaanvändarprofil
 • Arbetstagarinformation.
 • Beställning av ByggarensTrumfkort (VALTT) till de anställda.
 • Skapande av denvirtuellabyggplatsen i Byggregistret..
 •  ByggIDskapasautomatiskt.
 • Distribuering av ByggIDgenombyggkedjan.

AllrapporteringsomskergenomByggregistretarkiveras för senarebruk

 • Rapportering.
 • Kontraktsinformation

Upprätthållande av data

huvudentrepren ren
Huvudentreprenören

Bas

information

Byggplats

Raportering &

Personlista

Arkivering

 • Skapaanvändarprofil
 • Arbetstagarinformation
 • Beställning av ByggarensTrumfkort (VALTT) till de anställda.
 • Skapande av denvirtuellabyggplatsen i Byggregistret..
 • ByggIDskapasautomatiskt.
 • Distribuering av ByggIDgenombyggkedjan.
 • RegistreringpåplatsmedByggID.
 • Rapportering.
 • Kontraktsinformation
 • Arbetstagarinformation
 • Arbetsplatsorienteringochupprätthållande av personlistan medpersonersomrörsigpåbyggplatsen.

AllrapporteringsomskergenomByggregistretarkiveras för senarebruk

Upprätthållande av data

kontraktsparten best llaren
Kontraktsparten / Beställaren

Bas

information

Byggplats

Raportering

Arkivering

 • Skapaanvändarprofil
 • Arbetstagarinformation
 • Beställning av ByggarensTrumfkort (VALTT) till de anställda.
 • Skapande av denvirtuellabyggplatsen i Byggregistret..
 • ByggIDskapasautomatiskt.
 • RegistreringpåplatsmedByggID.

AllrapporteringsomskergenomByggregistretarkiveras för senarebruk

 • Rapportering.
 • Kontraktsinformation

Upprätthållandeav data

underleverant r
Underleverantör

Bas

information

Byggplats

Raportering

Arkivering

 • Skapaanvändarprofil
 • Arbetstagarinformation
 • Beställning av ByggarensTrumfkort (VALTT) till de anställda.

RegistreringpåplatsmedByggID.

Ejaktuellt.

Ejaktuellt.

Upprätthållande av data