c adre frame uri n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
C adre(Frame-uri) PowerPoint Presentation
Download Presentation
C adre(Frame-uri)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

C adre(Frame-uri) - PowerPoint PPT Presentation

happy
116 Views
Download Presentation

C adre(Frame-uri)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cadre(Frame-uri)

  2. Cadre • cu ajutorul cadrelor putem împărţi o pagină web în mai multe zone, iar apoi putem stabili ce pagină va fi afişatăîn fiecare zonă • pentru a împărţi o pagină web în maimulte cadre, trebuie săfolosim, înainte de tag-ul <body>, tag-ul <frameset> însoţit de unuldintreatributele <cols> sau <rows>, pentru a defini exact cum vafiîmpărţităpaginarespectivă • tagul <frameset> este tag pereche

  3. Cadre • pentru a împărţipaginaîn două cadre orizontalevomfolosiurmătoarealinie de cod: <frameset rows="70%,*"> • pentru a definifiecare cadru avem tagul <frame> • tagul <frame> este tag nepereche • se folosescprocentepentru a defini mărimea rândurilorsau a coloanelor care vor forma cadrele. • în exemplul de maisus, primulcadrulvaavea 70% din înălţimeapaginii, iar al doileacadrurestul, adică "*" sau 30%.

  4. Cadre <frameset rows="70%,*"> <frame> <frame> </frameset> 70% 30%

  5. Cadre <frameset rows="70%,*"> <frame> <frameset cols="50%,*"> <frame> <frame> </frameset> </frameset> 70% 30% 50% 50%

  6. Cadre Principalulatribut al tag-ului <FRAME> este SRC, cu ajutorul căruiaindicăm sursacadrului. <frame src="numelepaginii.html"> sau <frame src=“adresapaginii">

  7. Atribute Pentrutagulframeset • bordercolor- culoareabordurii • border - grosimeabordurii(implicit 5) • frameborder- yes/no(1/0)- stabilesteaparitiabordurii Pentrutagulframe • noresize - blocheazaredimensionareacadrului • scrolling - yes - bara de defilareactiva - no - bara de defilare nu estedisponibila - auto – bara de defilareaparecandestenecesar