asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous art
Download
Skip this Video
Download Presentation
Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART. Pyhtää 3.10.2013 Heikki Miettinen. Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat?. Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja väestöennuste Laskenta ei huomioi esim.:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi ja kuntatalous ART' - hanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat
Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat?
 • Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea:
   • pohjana ikäluokittaiset palvelujen käyttötiedot ja
   • väestöennuste
 • Laskenta ei huomioi esim.:
   • säädösten muutokset
   • asukkaiden vaatimustason muutokset
   • palvelujen järjestämistavan muutokset
   • uudet palveluinnovaatiot, esim. uudet hoitomenetelmät
   • tuottavuuden muutokset
   • yksityisen palvelutarjonta
ennakoinnin rajoitukset
Ennakoinnin rajoitukset
 • Vakaat trendit:
  • väestön ikääntyminen
  • kuntien henkilöstön eläköityminen
 • Useissa asioissa kehitys on epävarmaa:
  • yleinen talouskehitys
  • alueen yritysten menestyminen
  • valtionosuuksien kehitys
  • veroratkaisut
  • kuntien tehtävät
slide5
Ennusteen mukaan Pyhtäällä väestö kasvaa
 • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu.
 • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
  • väestö 2011
  • muuttotiedot 2007 -2011
  • hedelmällisyys 2007-2011
  • kuolleisuus 2005-2011
slide6
Ikäluokkien osuudet muuttuvat merkittävästi
 • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
  • väestö 2011
  • muuttotiedot 2007 -2011
  • hedelmällisyys 2007-2011
  • kuolleisuus 2005-2011
  • väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
slide7
Työikäisten määrä laskee ennusteessa
 • Huomio:
  • Työikäisten nettomuutto
  • Työssäkäyntiasteen nostaminen
 • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
  • väestö 2011
  • muuttotiedot 2007 -2011
  • hedelmällisyys 2007-2011
  • kuolleisuus 2005-2011
 • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
slide8
Huoltosuhde heikkenee ennusteessa nopeasti
 • Huomio:
  • Työikäisten nettomuutto
  • Työssäkäyntiasteen nostaminen
 • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
  • väestö 2011
  • muuttotiedot 2007 -2011
  • hedelmällisyys 2007-2011
  • kuolleisuus 2005-2011
 • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
slide9
Päivähoito- ja esikouluikäisten määrä ei muutu merkittävästi
 • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
  • väestö 2011
  • muuttotiedot 2007 -2011
  • hedelmällisyys 2007-2011
  • kuolleisuus 2005-2011
 • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
slide10
Peruskoululaisten määrä kasvaa ennusteessa 20-luvulla
 • Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä kouluja
 • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
  • väestö 2011
  • muuttotiedot 2007 -2011
  • hedelmällisyys 2007-2011
  • kuolleisuus 2005-2011
 • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
slide11
Lukioikäisten määrä laskee melko nopeasti
 • Oppilasmääräennusteessa ei ole mahdollisia yksityisiä lukioita
 • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
  • väestö 2011
  • muuttotiedot 2007 -2011
  • hedelmällisyys 2007-2011
  • kuolleisuus 2005-2011
 • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
slide12
Pohjana:
 • Kunnallisessa päivähoidossa olevat 1-6 –vuotiaat (THL, Sotkanet)
 • Peruskoulun ja lukion oppilasmäärät (Tilastokeskus)
 • Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
  • väestö 2011
  • muuttotiedot 2007 -2011
  • hedelmällisyys 2007-2011
  • kuolleisuus 2005-2011
 • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
slide13
Alle 30-vuotiaiden määrä säilyy ennusteessa
 • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
  • väestö 2011
  • muuttotiedot 2007 -2011
  • hedelmällisyys 2007-2011
  • kuolleisuus 2005-2011
 • Väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
slide14
Eroja kuntien välillä voi aiheuttaa esim. lääkärien ja hoitajien työnjako
 • Ikäryhmittäisten avohoitokäyntitietojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten avohoitokäyntien tarve muuttuu väestöennusteessa
 • Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa
slide15
Väestön voimakas ikääntyminen ei johda perusterveydenhuollon avohoidon käyntien määrän vastaavaan kasvuun, koska myös muut ikäluokat käyttävät palveluja
 • Lääkärissäkäyntejä voidaan korvata esim. terveydenhoitajan vastaanotolla ja sähköisillä palveluilla
 • Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten tk.lääkärin avohoitokäyntien ja väestöennusteen perusteella
 • Mukana ei ole terveydenhoitajan vastaanottokäyntejä tai hammashoitoa
slide16
Esh:n hoitojaksoja on ollut hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin etenkin vanhemmissa ikäluokissa
 • Ikäryhmittäisten esh:n somaattisten hoitojaksojen perusteella voidaan arvioida laskennallisesti miten esikoissairaanhoidon tarve muuttuu väestöennusteessa
slide17
Esh:n tarve kasvaa ennusteessa 17 %
 • Kehitys on arvioitu edellisessä kuviossa esitettyjen ikäryhmittäisten hoitojaksojen ja väestöennusteen perusteella
 • Kehitykseen vaikuttaa lisäksi esimerkiksi terveysteknologia, jonka vaikutusta ei ole tässä ennakoitu
slide18
Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti
 • Huomio:
  • palvelurakenne
  • vanhusten toimintakyky
 • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
  • väestö 2011
  • muuttotiedot 2007 -2011
  • hedelmällisyys 2007-2011
  • kuolleisuus 2005-2011
  • väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
slide19
Yli 75-vuotiaden osuus väestöstä nousee
 • Pohjana Tilastokeskuksen väestöennuste 2012
  • väestö 2011
  • muuttotiedot 2007 -2011
  • hedelmällisyys 2007-2011
  • kuolleisuus 2005-2011
 • väestöennuste osoittaa, mihin kehitys johtaa, jos nykyinen syntyvyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen mukainen kehitys jatkuu
slide20
Palvelutarpeet muuttuvat merkittävästi useissa palveluissa
 • Huomio:
  • resurssien kohdentaminen ja riittävyys
slide21
Kuntatalouden trendiennusteen

lähtötiedot ja oletukset

 • Lähtötiedot
 • Vuoden 2012 tarkistamattomat tehtäväkohtaiset käyttötaloustiedot (alueen kunnat)
 • Vuoden 2012 tilinpäätöstiedot (Tilastokeskus)
 • Hoitoilmoitustiedot (THL)
 • Väestöennuste (Tilastokeskus 2012
 • Laskenta ja oletukset
 • Valtionosuudet eivät kasva reaalisesti 2012-2017
 • Sen jälkeen ne nousevat reaalisesti 1,5 %/vuosi
 • Veroprosentit ja vähennykset pysyvät vuoden 2013 tasolla
 • Palkkatulon saajien määrä kehittyy kuten 15-64 -vuotiaiden määrä
 • Palkkatulot saajaa kohti kasvavat reaalisesti 1,8 %/vuosi
 • Eläketulon saajien määrä kehittyy kuten yli 64 -vuotiaiden määrä
 • Eläketulot kasvavat eläkkeen saajaa kohti reaalisesti 1,5 % vuodessa
 • Palvelutarve nimetyissä tehtävissä kehittyy kuten palveluja käyttävien ikäluokkien koko
 • Palvelutarve muissa tehtävissä kehittyy kuten koko asukasmäärä (esim. tekninen toimi, lasten suojelu, vammaispalvelut, yleishallinto, vapaa-aikatoimi)
 • Palvelujen reaalihinnat yksikköä kohti kasvavat 1,8 %/vuosi (1,8 % nopeammin kuin hinnat keskimäärin)
 • Inflaatiota ei mukana (vuoden 2012 rahanarvo)
slide22
Vanhustenhoidon kustannukset kasvavat laskelmassa voimakkaasti
 • Laskelmassa kunnallisvero kattaa yhä pienemmän osan menoista
 • Vuosikate-ennuste on vain viitteellinen etenkin valtionosuuksien epävarman kehityksen vuoksi
ad