orio dagen 2005 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ORIO-dagen 2005 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ORIO-dagen 2005

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ORIO-dagen 2005 - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

ORIO-dagen 2005. Kommunalt avløpsslam - NORVARs videre planer. Råd til myndighetene Steinar Nybruket, NORVAR. INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON SLAM HOVEDPROSJEKT – OPPSTART 2005. 2004:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ORIO-dagen 2005' - hanley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
orio dagen 2005
ORIO-dagen 2005
 • Kommunalt avløpsslam - NORVARs videre planer.
 • Råd til myndighetene
 • Steinar Nybruket, NORVAR
informasjon og kommunikasjon slam hovedprosjekt oppstart 2005
INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON SLAMHOVEDPROSJEKT – OPPSTART 2005
 • 2004:
  • ”NORVARs videre arbeid med slam. Strategisk plan for prosjektvirksomhet, informasjon og kommunikasjon. Forprosjekt.”
  • Gjennom arbeidet med forprosjektet ble det gjennomført et grundig arbeid for å komme frem til et anbefalt forslag til et hovedprosjekt 2005-2007. Det ble sammenstilt en beskrivelse av ”nå-situasjonen” på slamsiden i Norge, våre naboland og i utlandet. Det ble avholdt møter med en del sentrale aktører for å få grunnlag for foreslått satsning.
slide3
MÅL
 • NORVAR har som hovedmål for slam å fremme allmennhetens aksept og tiltro til nytteverdien av gjenbruk av slam.
 • NORVAR sin virksomhet innenfor slam har som mål å :
  • gi anleggseierne større forutsigbarhet og legitimitet i strategivalg og investeringer i behandlingsanlegg for slam
  • få de ansvarlige myndigheter til å ta mer aktivt eierskap til bruk av slam ved at det utarbeides nasjonale målsettinger for bruk av slam, dvs. en overordnet policy på området. I dette inngår også nasjonale målsettinger om reduksjon av miljøgifter i avløpsvannet og at myndighetene tar ansvar for å regulere bruken av miljøgifter, i tillegg til å samarbeide med kommuner og bransje om konkrete prosjekt.
  • utvikle og optimalisere slambehandlingsmetoder og slambruksområder som på en mest mulig kostnadseffektiv måte oppfyller samfunnets krav
slide4
Mål
 • Operative mål:
  • Etablere fora med de viktigste aktører og interessenter for sammen å bygge konsensus om strategi og praksis for bruk av slam.
  • Få aksept for at slam er en positiv ressurs i jordbruket og andre bruksområder ut fra nasjonale målsettinger og de rammebetingelser som gjelder, basert på at næringsstoffene i slammet i størst mulig grad tilføres jordsmonnet
  • bidra til at det utvikles kostnadseffektive, langsiktige behandlingsmetoder og gjenbruksløsninger for slam som er basert på helse, miljø og matsikkerhet samt bidra til at det utvikles slambaserte produkter av god kvalitet som markedet etterspør (dvs. få avsetning for slam).
m lene for informasjon og kommunikasjon om slam er formulert slik
Målene for informasjon og kommunikasjon om slam er formulert slik:
 • Formidle og utveksle kunnskap slik at våre interessenter/målgrupper har en felles forståelse for slam som en ressurs
 • Formidle og utveksle kunnskap slik at våre interessenter/målgrupper kan håndtere negative forhold/ risikoaspekter knyttet til slam på en slik måte at slam også i fremtiden kan brukes som en ressurs.
kunnskapsbase slam
”Kunnskapsbase slam”

www.norvar.no

All dokumentasjon fra prosjektet legges ut her.

kort om de enkelte delaktiviteter i 2005
Kort om de enkelte delaktiviteter i 2005

Det er pr. 1.10.05 laget 5 nyhetsbrev

internasjonalt nettverk
Internasjonalt nettverk

Delprosjektet er under forberedelse..

internasjonalt nettverk1
Internasjonalt nettverk

Basert på e-mail-kommunikasjon

Korte notiser om nyheter – f.eks lenker til nettsider

sp rsm l og svar om slam
Spørsmål og svar- om slam

Regelverk

Generelle

forum bruk av slam i jordbruket
Forum – bruk av slam i jordbruket

Avholdt 2 møter i 2005. Positive erfaringer – nyttig å kunne møtes uformelt – gjensidig oppdatering.

forum bruk av slam i gr ntanlegg
Forum bruk av slam i grøntanlegg

2 møter i 2005. Positive erfaringer.

Utfordring: ulike slamtyper, fagterminologi!

Mulig samarbeid med FAGUS - kursutvikling

Forsøk er under planlegging

kvalitetssikring av avl psslam viktig satsning fremover
Kvalitetssikring av avløpsslamviktig satsning fremover!

3 dagsmøter avholdt

16 deltakere

2006: lage sjekklistesystem

Mattilsynet deltok i møte 3

NYTTIG ARBEIDSFORM

bruk av avl psslam
Bruk av avløpsslam

Se på dokumentene !

Forts.

bruk av avl psslam1
Bruk av avløpsslam

Under arbeid – bilder og referanser skal legges inn

faktaark om avl psslam
Faktaark om avløpsslam

Drøftet i Forum jordbruk 27.09.05 – blir nå oppdatert.

Nyttig arbeidform!

eksempel fra kunnskapsbibliotek
Eksempel – fra kunnskapsbibliotek

Rapporter i pdf eller lenker til nettsteder

norvars videre planer
NORVARs videre planer
 • Kommunikasjonsprosjektet fortsetter i 2006 og 2007
 • Fokus på kildekontroll/tilførsler til kommunalt avløpsnett
 • ”Stoff-stoff-kilde-kilde” – satsningen fortsetter (samarbeid mellom NORVAR og Fagrådet for indre Oslofjord).
  • 2004: AMALGAMKAMPANJEN (samarbeid med SFT)
   • MD/SFT laget handlingsplan for å redusere utslipp av kvikksølv (2005)
  • 2005: AVLØP FRA BILVASKEANLEGG
   • Olje og kjemikaliebruk (kjemikalier kan skade prosesser i renseanlegg)
   • Etablert ”Forum bilvaskeanlegg” (kjemikalieleverandører, oljeselskaper, kommuner…)
    • Gjensidig informasjon. Prosjektvirksomhet i 2006
  • 2006: ???
   • Under drøftelse (sigevann og medisinrester)
langtidslagring av slam stor utfordring
Langtidslagring av slam – stor utfordring

Mattilsynet har satt ”foten ned”

 • NORVAR har gjennomført et forprosjekt i 2005.
 • Forslag om et 3-årig prosjekt der langtidslagring og enkel rankekompostering skal testes ut mht hygieniseringskravet på parasittegg i Gjødselvareforskriften.
 • Viktig for mange mindre anlegg/kommuner
 • Kommuner langs kysten – primærslam (silslam)
 • Viktig for større anlegg også – som backup-løsning (for eksempel ved lengre driftsstans, havarier, under perioder med rekontamineringsproblemer)
de enkelte delaktivitetene i satsningen
De enkelte delaktivitetene i satsningen

Illustrasjon av temaer som er under drøftelse – som grunnlag for videre satsning i NORVAR-regi