kristendom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kristendom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kristendom

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Kristendom - PowerPoint PPT Presentation

hank
299 Views
Download Presentation

Kristendom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kristendom

 2. Det som det kretsar kring

 3. Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad och frälst, räddad från ondskan. Trosbekännelse: ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare” (Den apostoliska trosbekännelsen)

 4. Kristendom Jesus = Kristus Kristus = Messias Messias = Den smorde Messias måste vara släkt med kung David De som trodde på Jesus kallades redan i Bibeln för kristna. Därav namnet kristendom.

 5. Jesus Föddes i Betlehem ca. 7 år fvt. Växte upp i Nasaret, föräldrarna Maria och Josef. 30-års-åldern började han undervisa. Under 2-3 år vandrade han runt och spred sitt budskap tillsammans med 12 lärjungar. Anhölls för upproriskhet, torterades och dömdes till döden, avrättades på ett kors. Enligt Bibeln uppstod han på tredje dagen.

 6. Akronymer ICHTHYS var ett kodord man använde eftersom de kristna var förföljda av romarna. I = Iesous, CH = Christos, TH= Theou = Guds, Y= Hyios = Son. INRI = Jesus från Nasaret, judarnas konung.

 7. Budskap Radikalt budskap. Det är de fattiga, små och utslagna som är de främsta. Inte de rika och fina människorna. Jesus kritiserade dåtidens präster och lärde och sa att de var hycklare eftersom de påstod att de kunde följa de 613 reglerna. I Bergspredikan framförde han sin kritik. (www.bibeln.se Matt 5)

 8. Många regler som finns i GT bortser Jesus därför från. Att vara ”vred mot sin broder” likställde han med att döda. Han ställde krav och de var höga: Älska dina fiender!

 9. Guds avbild Den ärliga avsikten gäller. Vi gör så gott vi kan och försöker inte visa oss bättre än vad vi är. Ingen människa är fullkomlig. ”Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen” Alla vet att vi har någon gång syndat!

 10. Synd? Hela Bibeln tar upp att man inte skall handla fel, synda. Ett uttryck för egoism och förakt mot medmänniskor. Det onda finns överallt och måste bekämpas. Synd enligt kristendom: Det som för in en på fel väg i livet. Att inte vilja göra gott, att inte ens försöka. Avsikten skall vara god.

 11. Straffet Man hamnar i helvetet, Gehenna. Gehenna var en plats i Jerusalem där man brände avfall. Alla visste vad han pratade om! I dag är helvetet något ”här och nu”, ångest och oförklarligt lidande.

 12. Famouswords Döm inte så skall inte ni bli dömda. Allt vad ni vill att människorna skall göra mot er skall ni också göra mot dem. Många som är sist skall bli först och många som är först skall bli sist. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte ser bjälken i ditt eget? Gör er inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

 13. Treenigheten Gud – Fadern Jesus - Sonen Den heliga anden - Kraften

 14. Förgreningar Delades upp på 1000-talet i två grenar. Katoliker: 55%. Centrum i Rom, romersk-katolsk, Vatikanstaten. Påven. Ortodoxa: 12%. Varje land som har ortodox kyrka kallar den efter landet+ortodox. Delades ytterligare en gång på 1500-talet. Protestanter: 20%. Lutherska (Sverige), reformerta (Holland) och anglikanska (England). Detta har bidragit till att det är en religion som har förändrats mycket sedan dess början. Man värderar kunskap och utbildning högt och man har en stark muntlig tradition. Talmud: läran, den muntliga.

 15. Katoliker Påven är ledare, Jesus ställföreträdande. Enorm makt. När han talar ”ex cathedra” är det lika giltigt som bibeln. ”Bullor” vägledande rekommendationer, typ kondomförbud. 7 sakrament (helig handling) Dop Äktenskap Bot Prästvigning Nattvard De sjukas smörjelse Konfirmation

 16. Munkar och nunnor Drog sig undan i öknen under 300-talet, blev eremiter. Organiserade sig i ordnar och höll till i kloster. Kvinnor fick studera i klostren. Klostren är en proteströrelse mot kyrkan. Helgon ”Goda” människor som ber för andra. Påven bestämmer vem som är helgon. Statyer på helgon i kyrkorna. Svenskt helgon, Heliga Birgitta.

 17. Ortodoxa Högsta ledarna kallas ”De fem patriarkerna”. De ortodoxa har samma sakrament som katolikerna, kallas mysterier. Prästen måste vara gift, skilsmässa tillåten. Har ikoner istället för statyer på helgon i kyrkan.

 18. Protestanter Lutheranska Martin Luther protesterade mot korrupt katolska kyrkan. Tog bort påven m.m. förutom dop och nattvard. Reformerta och anglikaner Jean Calvin spann vidare på Luthers idéer.. Sa att människans öde är förutbestämt. Anglikanska kyrkan påminner om katolska men är protestantisk. Finns en kyrka i Sverige, engelska kyrkan i Stockholm.

 19. Auktoriteter Katoliker Ortodoxa Protestanter Bibeln Bibeln Bibeln Traditionen Traditionen Påven

 20. Riter Gudstjänst Dop Konfirmation Äktenskap Begravning