1 / 6

Bradley Associates Hong Kong Blog Reviews: Hong Kong suhde M

http://www.scmp.com/business/article/1159393/hong-kongs-relationship-mainland-no-one-way-street bradley associates hong kong blog reviews Jos tuomari Hong Kong suhde Manner yksinomaan perusteella mitä hallituksen virkamiehet täällä sanovat, voit saada perusteellisesti sekaisin kuva. Toisaalta hallituksen maalit Hongkongin toimittajana kerjäämässä tähteet Pekingin-taulukosta. Epävakaa maailman virkamiesten laatia kaupungin taloudellinen tulevaisuus perustuu voittaa yhä erityisiä palveluksia Pekingistä. Rahoitusalalla tämä riippuvuus on niin suuri, että toimitusjohtajan jopa perustaa uuden taloudellisten palvelujen kehityksen neuvoston suunniteltu erityisesti vedota asiamme Manner. Sen sijaan virkamiehemme laittanut tänne viettää ja investoida mainlanders esteitä. Miten myynti terveyspalvelujen vuosikausia puhuttuamme tulisi uusi pilari Hongkongin talouden viime vuonna hallitus kielsi Manner naista kaupungin oma synnytysosastoilla - yksi alue terveydenhoitoalalla, joka oli todella onnistunut huomattava määrä asiakkaita. Sitten hallitus käynnisti "Hong Kong vanhainkotien hongkongilaisia"-ohjelma, joka baari Manner sijoittajia valitun uuden omaisuuden kehitystä, vaikka liioin rankaiseva 15 prosenttia muita leimavero ulkomaisten ostajien paikallisia ominaisuuksia. Viesti: emme halua sinun tai teidän rahaa.

Download Presentation

Bradley Associates Hong Kong Blog Reviews: Hong Kong suhde M

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Bradley Associates Hong Kong Blog ReviewsHong Kong suhde Manner ei ole yksisuuntaista http://www.scmp.com/business/article/1159393/hong-kongs-relationship-mainland-no-one-way-street

  2. Jos tuomari Hong Kong suhde Manner yksinomaan perusteella mitä hallituksen virkamiehet täällä sanovat, voit saada perusteellisesti sekaisin kuva. Toisaalta hallituksen maalit Hongkongin toimittajana kerjäämässä tähteet Pekingin-taulukosta. Epävakaa maailman virkamiesten laatia kaupungin taloudellinen tulevaisuus perustuu voittaa yhä erityisiä palveluksia Pekingistä. Rahoitusalalla tämä riippuvuus on niin suuri, että toimitusjohtajan jopa perustaa uuden taloudellisten palvelujen kehityksen neuvoston suunniteltu erityisesti vedota asiamme Manner. Sen sijaan virkamiehemme laittanut tänne viettää ja investoida mainlanders esteitä. Miten myynti terveyspalvelujen vuosikausia puhuttuamme tulisi uusi pilari Hongkongin talouden viime vuonna hallitus kielsi Manner naista kaupungin oma synnytysosastoilla - yksi alue terveydenhoitoalalla, joka oli todella onnistunut huomattava määrä asiakkaita.

  3. Sitten hallitus käynnisti "Hong Kong vanhainkotien hongkongilaisia"-ohjelma, joka baari Manner sijoittajia valitun uuden omaisuuden kehitystä, vaikka liioin rankaiseva 15 prosenttia muita leimavero ulkomaisten ostajien paikallisia ominaisuuksia. Viesti: emme halua sinun tai teidän rahaa. Lähemmin, kuitenkin, ja eri kuvan. Tutkimuksen käy selväksi, että kaukana yksisuuntaisella kadulla erityistä pleaders tarkoita, Hong Kong suhde Manner liittyy niin paljon antaa kuin ottaa. Ja vaikka otsikot sanoa vaikutus mainlanders kiinteistö-markkinoilla ja muiden tärkeiden talouden paljon mykistetään kuin meillä on ollut uskotellaan. Vaikka Manner keinottelijat on laajalti syyttää ajo, kiinteistöjen hinnat kaksinkertaistamisesta viimeisten neljän vuoden aikana, niiden vaikutuksista on suuresti liioiteltu, hyväksyjien kehittäjät ja aineet, jotka ovat innokkaita kiire paikalliset ostot tarinoita laumoista käteinen-jalkeilla mainlanders menossa tällä tavalla. Kun hallitus löi 15 prosenttia leimavero ulkomaisten Asunnonostajien estää Manner keinottelijoita, hintojen vaikutus oli vähäinen.

  4. Kuten ensimmäinen kaavio osoittaa, kiinteistöjen hinnat nousivat lähes yhtä paljon neljän kuukauden jälkeen uuden veron käyttöönotto samoin kuin neljä kuukautta etukäteen; hyvä näyttö oli pääasiassa paikalliset, ei mainlanders vastaava kuljettavan hintoja korkeammiksi. Samaan aikaan Hong Kong rahoituspalvelualan tulevaisuus on paljon vähemmän riippuvainen karjankin Pekingistä, jotta voimme kaupassa yuan, kuin Kiinan valuutan kansainvälistyminen kiihko ehdottaa. Toki yuan-määräisten bisnes on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisten kahden ja puolen vuoden aikana. Mutta se on kasvanut hyvin alhaiselta tasolta. Esimerkiksi vaikka Hongkongin yuania talletukset ovat laajentuneet sixfold 2010-toinen kaavio osoittaa, he kuitenkin tekevät kasvoi vain 8 prosenttia kaupungin koko talletus pohja. Maailmanlaajuisesti alle 0,6 prosenttia kaikista maksuista tehdään yuania, vastaan 1 prosenttia Hongkongin dollaria.

  5. Samaan aikaan kuitenkin Manner-yrityksille edelleen riippuvaisia Hong Kong pääomamarkkinoiden erityisesti ottaa esille uuden pääoman hankintaa. Viime vuonna yritysten yleisöltä yli kaksi kertaa niin paljon pääomaa listautumisannin Hongkongin pörssissä kuin Shanghaissa. Tämän vuoksi näyttää siltä, että Hongkongin taloudellinen riippuvuus Manner on paljon monimuotoisempaa kuin paikalliset viranomaiset yrittävät tehdä. Toisaalta Manner vaikutus on pienempi kuin jotkut väittävät, vaikka toisaalta suhde ei ole yksisuuntaista Hongkongissakin antaa vähintään yhtä hyvä kuin se saa.

More Related