Laaggradig lymfoom - PowerPoint PPT Presentation

laaggradig lymfoom n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laaggradig lymfoom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laaggradig lymfoom

play fullscreen
1 / 16
Laaggradig lymfoom
318 Views
Download Presentation
hana
Download Presentation

Laaggradig lymfoom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Laaggradig lymfoom Patient casus: Dhr Y. 67 jaar N. Rayman/Y. Bilgin/N. vd Burg/RR. Van Rijn/A. vd Padt

 2. Laaggradig lymfoom • RVV: dec 2009 zwelling wang rechts • VGS: DMII, maagbloeding wv conservatief beleid Oktober 2009: zwelling in re wang wv bezoek chirurg in perifeer ZH. Doorverwezen naar KNO ErasmusMC voor analyse: • PAI: parotispunctie rechts: lymfklier beeld zonder aanwijzingen voor maligniteit. Beeld kan passen bij intra-parotidale lymfklier. • PAII en III: lymfklierpunctie hals level IV rechts en II links: geen maligniteit. • Geen immunologie verricht.

 3. Laaggradig lymfoom • Nov 2009 2e punctie re wang: • PAI: cytol. punctie glandula parotis rechts: lymfklier achtergrond (mogelijk intra-parotidale lymfklier), geen epitheel. Focaal suggestie van granuloomvorming. • PAII: cytologische punctie lymfklier als regio III links: celarm materiaal met lymfklierachtergrond. Geen maligniteit. • Immunologie:Monoklonale B-celpopulatie met immunofenotype: CD19+/CD20+/CD10-/CD23+/ CD5-/CD38+/SmIgLambda+. Omvang ca. 13% van de leukocyten. Beeld past bij B-NHL. • >>>Verwezen 3/12 naar Hematologie voor nadere analyse

 4. Laaggradig lymfoom Anamnese: Turks sprekende man, taalbarriere. Sinds zomer 2009 progressieve zwelling re wang. Heeft af en toe last van nachtzweten. Gewichtsverlies en koorts onduidelijk. Neemt af en toe paracetamol in vanwege een non-produktieve hoest. LO:vitale man L 1.68m Gew 81kg RR150/90 P100 • HH:Palp vast aanvoelende tumor tpv glandula parotis reong 5x4 cm, doorlopend tot voorbij kaakhoek. Daarnaast in de hals bdz en supraclav re > li uitgebreide lymfomen allen rond de 1,5 cm • Axilla: re klier 1 cm • Liezen: geen lymfadenopathie • Overig LO geen afwijkingen

 5. Laaggradig lymfoom Diagnostiek • Laboratorium onderzoek: Hb 7.9 LDH 484 • CThals/thorax/abdomen: • Massa in de rechter parotis regio met compressie / obliteratie van de rechter vena jugularis en bilaterale cervicale lymfadenopathie. Mediastinale en intra-abdominale (retroperitoneale) lymfadenopathie. Subcapsulaire en intraparenchymateuze milt lokalisaties. • Virus diagnostiek:Doorgemaakte EBV

 6. Laaggradig lymfoom Diagnostiek : • lymfklierresectiepreparaat (hals rechts): localisatie maligne B-cel non Hodgkin lymfoom, in de WHO 2008 classificatie folliculair lymfoom, meer 75% folliculair, Berard graad 1. • BM:localisatie van het bij patiënt bekende folliculair lymfoom. De hematopoëse toont verder een reactief beeld met hypercellulaire, trilineaire hematopoëse waarin geen dysplasie. Conclusie: F-NHL, Berard graad 1, Stadium IV. Flipi score hoog

 7. Laaggradig lymfoom

 8. Laaggradig lymfoom

 9. Laaggradig lymfoom Beleid: 8 januari gestart met 1e R-CVP. Beloop: inmiddels st na 4 R-CVP kuren: nog nachtzweten, ontregelde DM bij prednison gebruik Evaluatie na 4 kuren: fraaie PR • CT hals/th/abd:Afname van de cervicale, mediast. en retrop. lymfadenopathie. • BM immuno/PA:geen lymfoom loklisatie

 10. VRAGEN 1. Keuze start chemotherapie wel/niet: • Wel gestart ivm B-symtomen en lokale compressie v. jugularis. Bij geen B-symptomen of compressie met een St III/IV: • - wait en see beleid?

 11. VRAGEN 2. Indien patient progressief na 4 kuren of geen PR na 8 R-CVP: • Welk beleid ? 2e Lijn? In Rotterdam R-FC Wait and see? Onderhoud rituximab? Waarom? Hoe lang? EMC 2 jr R.

 12. VRAGEN 3e Lijn? R-CHOP. Wanneer rituximab wel en niet toevoegen? • Is er een rol voor zevalin consolidatie? • Is er een rol 4e lijn of meer Rx? R-PECC? Prednison? Allogene SCT bij >65 jr? • Palliatieve Rtx • EINDE??

 13. 1E LIJN DATA • Meer CR met CVP dan C mono (Gribben) • Fludara: beter respons met FC dan F mono. • Auto SCT: in 1e lijn weinig bekend. Meer sterfte door toxiciteit met auto SCT. • autoSCT feasible < 70jr (afh conditie). • Alternatief: pall. RT/ Rituximab

 14. 2E LIJN DATA • Allo SCT (<65jr): meer bij indolent lymfoom. • RIC+alemtuzumab (antiCD52) lager GVHD en TRM. • PFS: 65%

 15. 3E LIJN DATA • Bij recidief > 6 mnd: dezelfde therapie • < 65 jr: allo SCT • Transformatie: RCHOP • Overwegingen: • 90Y ibritumomab (ZevalinR) • Chloorambucil +/- prednison

 16. 2E LIJN • Bij recidief < 3 mnd: geen R in vervolg. • Bij recidief > 6 mnd: dezelfde therapie • Recidief na RT: 8x RCVP • Recidief na RCVP: 6x FC • Transformatie: RCHOP