Vindkraft mark garaspekter
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


  • 149 Views
  • Uploaded on

Vindkraft - markägaraspekter. Tyskland, Danmark och Sverige är långt före Finland i utbyggnaden av vindkraft Markägarorganisationerna har hämtat erfarenheter därifrån = ÖSP/SLC ( MTK) och Skogsvårdsföreningarna (de enda betydande markägarorganisationer)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - hammer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vindkraft mark garaspekter

Vindkraft - markägaraspekter

Tyskland, Danmark och Sverige är långt före Finland i utbyggnaden av vindkraft

Markägarorganisationerna har hämtat erfarenheter därifrån = ÖSP/SLC (MTK) och Skogsvårdsföreningarna (de enda betydande markägarorganisationer)

Besluten att stöda markägarna i vindkraftsfrågor är förankrade i organisationerna, i styrelse och fullmäktige

Utarbetat rekommendationsavtal SLC och MTK

Enligt modell av LRF:s vindavtal som nästan alla aktörer i Sverige slutit upp kring

Avsikten att få rättvisa villkor så att markägare och hela bygden kan stöda vindkraftsprojekten

Underlätta den kommunala planeringen om bygden är delaktig


Bakgrund

Bakgrund

Finland beslutat stöda vindkraft med inmatningstariffer för att uppnå de klimatmål som man åtagit sig i EU

Över 20 andra EU-länder har redan inmatningstariffer

105,3 €/Mwh till utgången av 2015, sedan 83,5 €/Mwh

stödet ligger på medelnivå i EU, beräknas åtgå 200 milj. € år 2020

relativt dyrt att producera energi med vindkraft, men beslutet är fattat

Kusten i Svenskfinland och högre belägna platser i inlandet har enligt vindatlasen gynnsamma vindförhållanden

Mycket planering är på gång, men metoderna bland aktörerna varierar kraftigt


Vindkraft bra p vissa villkor

Vindkraft bra på vissa villkor

Markägarorganisationerna positiva till vindkraftsutbyggnad

Kan ge markägare/ landsbygden tilläggsinkomster

I Sverige har ca 10% av LRF:s medlemsgårdar inkomster av vindkraft

Också landsbygdskommunerna får mer skatteintäkter

Ren energiform och förnybar energi

Men

Viktiga principer, linjedragningar

Öppenhet kring projekteringen, dialog med berörda parter, visa hänsyn till andras åsikter

Ersättningsnivån ska vara tillräcklig och rätt fördelad mellan markägare

Möjlighet till lokalt ägande borde ges

Både mindre och större projekt aktuella


Ers ttningar till mark gare

Ersättningar till markägare

Ett vindkraftverk påverkar ett stort område

Vindupptagningsområde, projektområde

En radie om 400-500 m runt vindkraftverket (50ha-80 ha)

Inkräktar på den privata äganderätten

Området får begränsningar i markanvändningen efter att vindmölla uppförts

På vinduppt.området försvåras all aktivitet som kräver bygglov

I andra länder är områden med goda vindlägen värdefulla, och för det mesta konkurrensutsätts dom och högstbjudande får bygglovet

I Finland saknas reglerande lagstiftning för vindkraft och rättspraxis kommer sannolikt att fastställas via besvär till HFD

Ersättning till hela vindupptagningsområdet/projektområdet bästa sättet


Ers ttningsniv i finland

Ersättningsnivå i Finland

Överlag för ett par år sen alldeles för anspråkslösa nivåer, dessutom orättvist fördelade

Nu med utländska aktörer är läget mycket bättre

Grunden borde vara ersättning i % av bruttoomsättningen(elförsäljning inkl. tariffer)

I Sverige normalt med ca 4%, i Tyskland 6-7%

Ersättningen till markägarna blir oftast beskattade i kommun där vindkraften förverkligas(arrendeink.)

Dvs det torde ligga i kommunens intresse att ersättningarna till markägarna är rimliga

Mao gemensamt intresse med kommuner och markägare till så goda ersättningar som möjligt


Exempel p ers ttningsniv er

Exempel på ersättningsnivåer

Ersättningsnivå ex: Narne vindpark i Malax

26 st vindmöllor, 3MW, tariffer 105,3€/MWh

Dagens avtal för markägarna ger ca 3000 € i ersättning per vindmölla och år

Rimlig ersättning borde vara:

Elproduktion enligt vindatlas på Öjna ca: 9.000MWh/mölla och år

Ger bruttoomsättning 9.000*105,3€/MWh=950.000 € (24,6 milj.€/år för hela parken)

950.000 € * 3%=28.500 €(25.500 € mer än nuvarande avtal)

Tot. 644.400€ mer åt markägare/år, och mera skatteintäkter i kommunen

Finns nu aktörer som accepterat 3 % och mera i ersättning


Den kommunala planeringsprocessen

Den kommunala planeringsprocessen

Viktigt med opartisk planering

Den som vill ha inledande planering borde besitta hela vindupptagningsområdet eller en större del av det

Jämlik behandling av markägarna(så som markanv. och byggn. Lagen+ Grundlagen förutsätter, kommer säkert att prövas i rätten)

Kommunen ska inte behandla markägare olika

Byggrätterna borde fördelas rättvist mellan markägarna

t.ex: en stor markägare kan inte bli utan byggrätt och en annan få 3 st såtillvida terrängformation och byggbarhet inte så förutsätter(Byggn. och Markanv.Lagen)


Vindkraftsbolagen b r inte

Vindkraftsbolagen bör inte

utnyttja vår splittrade ägarstruktur för bolagets egna vinstintressen

I tysthet inventera markerna

Kontakta skogsägare en i gången

Arrendera små områden för vindkraftverkens tomt med 50- års bindande avtal

Erbjuda blygsamma ersättningar och orättvis fördelning

Ex: Narne vindpark mindre än 10% av berörda markägare har avtal med Bolaget

Kan leda till många besvär i planeringsprocessen

Hur agerar kommunen om 90 % av markägarna på planeområdet är mot projektet?


Slc s rekommendation till mark gare

SLC:s rekommendation till markägare

Håll ihop

Välj företrädare bland markägarna

samla fullmakter

Konkurrensutsätt området

Öppenhet, rättvisa är viktigt

Kontakt till lokala beslutsfattare viktig

SLC bistår med sakkunskap