slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Информатизација система здравствене заштите e-Здравље 2015

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Информатизација система здравствене заштите e-Здравље 2015 - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Информатизација система здравствене заштите e-Здравље 2015. Доц. др Невена Карановић Држ a вни секретар. ЕВРОПА. Европска унија је дефинисала приоритете развоја еHealth: У свајање националних еHealth политикa и стратегијa, Развој и имплементација еHealth софтверских решења,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Информатизација система здравствене заштите e-Здравље 2015' - hammer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Информатизација система здравствене заштите

e-Здравље 2015

Доц. дрНевена КарановићДржaвни секретар

slide2
ЕВРОПА
 • Европска унија је дефинисала приоритете развоја еHealth:
  • Усвајање националних еHealth политикa и стратегијa,
  • Развој и имплементација еHealth софтверских решења,
  • Примена стандарда,
  • Институционалне структуре и правна питања.

„ European Union (EU) eHealth Action Plan of 2004”

slide3
ИКТ– ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ
 • У ширем контексту, општа национална стратегија развоја ИКТ у здравству дефинисана је у документу „Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године” , Министарство за телекомуникацијe и информационо друштво (сада: Министарство културе, информисања и информационог друштва).
 • Поглавље 2.3: Примена ИКТ у систему здравствене заштите (стр. 9)

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У РС ДО 2020.

На основу чл. 45 став1. Закона о Влади („Службени гласникРС”, бр. 55/05 и 71/05 исправкa, 101/07 и 65/08)

slide4
ИКТ– ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ
 • Документ „Боље здравље за све у трећем миленијуму“: циљеви здравствене политике, стратегија и акциони план реформе система здравствене заштите у Републици Србији (2003);
 • Поглавље 7.1 дефинише улогу здравственог информационог система, стратешка опредељења, као и активности на њиховој реализацији.
slide5
ИКТ– ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ СРБИЈЕ
 • Посебна радна група Министарства здравља за информационе технологије - 2009. година
 • ПРОГРАМ РАДА, РАЗВОЈА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
 • ИНТЕГРИСАНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ
 • ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
 • e-Здравље 2015
slide6
СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРИМЕНЕ ИКТУ СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ:
 • Стварање потпуно интегрисаног здравственог система;
 • Стварање услова за одрживо финансирање система;
 • Мерење кључних показатеља стања система здравствене заштите:
 • доступност, једнакост, квалитет, ефикасност и одрживост.
 • Развој и унапређење управљања:
 • доношење одлука заснованих на доказима;
slide7
ПРИНЦИПИ КОЈЕ ИКТ ТРЕБА ДА ЗАДОВОЉИ
 • Очување приватности и поверљивости личних здравствених података;
 • Висок квалитет здравствених информација;
 • Ефикасност и употребљивост здравственог информационог система;
 • Оптимална употреба здравствених података.
slide8
ПРОЈЕКТИ е-ЗДРАВСТВА

НАЦИОНАЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПОРТАЛ

ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА

ИКТ СТАНДАРДИ

ИКТ СТРАТЕГИЈА

ПОСТОЈЕЋИ РЕСУРСИ И ЗАКОНСКИ ОКВИР

slide9
ИКТ ПРОЈЕКТИ У ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ( 2003. - 2010. )
 • “Развој здравства Србије”
 • (Пројекат Мин. здрављаиз кредита СБ)
  • - РЗЗО (база осигураника и комуник. мрежа);
  • - Централни информациони сервис (ЦИС);
  • - Софтвер за примарну здр. заштиту;
  • - Софтвер за секундарну здр. заштиту.
 • “Развој здравственог информациног система за основне здравствене и фармацеутске услуге у Србији” (ЕНR) ( Пројекат EУ/ЕАР );
 • Пројекат Капитације (ЕУ) – ИТ опрема за 28 ДЗ
 • РЗЗО – сопствени развој
 • Здравствене установе – сопствени развој
 • DILS – Пружање унапређених услуга на локал. нивоу
slide10
“РАЗВОЈ ЗДРАВСТВА СРБИЈЕ” (РЗСДФ)
 • УМРЕЖАВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
  • Базира се на искуствима умрежавања РЗЗО-а, a треба да веже све болнице, домове здравља, апотеке, институте и заводе за јавно здравље;
 • ДАЉИ РАЗВОЈ РЕСУРСНИХ БАЗА(ЦИС)
  • Унапређење постојећег решења (медицинска опрема, приватни сектор;
 • ПОМОЋ РЗЗО У РАЗВОЈУ АПЛИКАТИВНОГ СОФТВЕРА (DRG)
  • Обезбеђивање лиценцних права за софтвер који подржава коришћење неке од развијених метода груписања дијагноза и процедура;
  • унапређење софтвера РЗЗО-а ради боље анализе новог типа извештаја.
slide11
БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА (РЗСДФ)
 • РЗСДФ: 18 болница(реализација до краја 2011.)
 • Мрежа, хардвер, унапређење БИС-а, интеграција са лабораторијским информционим системом (ЛИС), пилот радолошког информационог система (РИС)
 • Безбедност података и заштита личних података – ИСО 27000
 • РЗСДФ и IPA: 6 болница (реализација до краја 2011.)
 • Заједничко финансирање
 • IPA: 19 болница(реализација до краја 2013.)
 • Мрежа, хардвер, имплементација БИС-а
slide12
DILS - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу

Међусекторска сарадња

2011.

 • - реализација ИТ подкомпоненти
 • стална комуникација
 • - стална комуникација
 • заједнички резултат

2012.

slide13
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

DILS - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу

 • Циљ пројектаОснови циљ пројекта односи се на јачање капацитета установа у секторима здравља, просвете и социјалне заштите на локалном нивоу
 • Трајање пројекта: 2009 - 2012
 • Буџет: 32 М €
slide15
КОМПОНЕНТЕ ПРОЈЕКТА: 4.

КООРДИНАТОР:

Нада Теодосијевић

 • Мрежа, хардвер, сертификовани софтвер
 • Повезивање свих амбуланти са централним зградама ДЗ
 • (преко 1860 амбуланти)
 • Буџет: 6,5 М €
 • Активно (финансијско) учешће локалних самоуправа
 • Време завршетка активности на имплементацији: април 2012.
slide16
DILS - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу

Министарства рада и социјалне политике

Компонента информационог система

 • Основни циљ је побољшање доступности и пружања помоћи кроз развој и експанзију иновација у пружању услугау Сектору социјалне заштите
 • У плану је израда квалитетнијег информационог система, са обједињеном и прецизном базом корисника
 • Буџет за ИТ компоненту је 70% пројекта, односно 3.800.000€ за изградњу квалитетне мреже установа и повезивање у јединствен информациони ситем, што би унапредило и олакшало рад установама на локалном нивоу.
 • Неопходно је укључивање у рад информационог система свих кључних чинилаца у домену отворености и доступности информација. Предвиђена је аутоматика у комуникацији са: ПИО фондом, Министарством здравља,Министарством просвете...
 • Очекивани резултати пројекта су:
  • Подизање нивоа квалитета и ефикасности пружања услуга
  • Контрола информација и континуитета података
  • Поузданост и функционалност система
slide17
DILS - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу

Министарство просвете

Компонента информационог система

 • 1.Урађена општа систем анализа потреба информационог система
 • Мапиране су све релевантне институције образовног система које ће бити укључене и покривене будућим јединственим информационим системом и њихове потребе
 • 2. Рад на стварању правних основа за успостављање јединственог информационог система
 • Израда нацрта 2 правилника којима се регулишу: информациони систем и електронско вођење свих евиденција
 • 3. Рад на дизајну и развоју одговарајућих техничких спецификација и тендерске документације за набавку будућег ЈИСП решења
 • У току је процес рада са три уговорена стручна ИТ консултанта задужена за развој дизајна, и за развој техничких спецификација за софтвер и за хардвер који се набављају из Зајма Европске инвестиционе банке
 • 4. Мапирање индикатора за систем образовања Србије
slide18
DILS - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу

Међусекторска сарадња

е-Локална самоуправа

 • листа социјалних устнова
 • преузимање докумената
 • листа школских устнова
 • е-Дневник
 • листа здравствених устнова
 • листа здравствених услуга
 • заказивање

Рад и социјална

политика

Просвета

Здравље

Београд, 16. децембар 2009.

slide19
БАЗА ОСИГУРАНИКА,

КОМУНИК. МРЕЖА

(РЗЗО)

2007.

40%

EHR

0%

5%

0%

ЦЕНТРАЛНА

БАЗА

РЕСУРСА

(CIS)

БОЛНИЧКА

ЗДРАВСТВЕНА

ЗАШТИТА

ПРИМАРНА

ЗДРАВСТВЕНА

ЗАШТИТА

slide20
БАЗА ОСИГУРАНИКА,

КОМУНИК. МРЕЖА

(РЗЗО)

2010.

85%

EHR

60%

15%

15%

ЦЕНТРАЛНА

БАЗА

РЕСУРСА

(CIS)

БОЛНИЧКА

ЗДРАВСТВЕНА

ЗАШТИТА

ПРИМАРНА

ЗДРАВСТВЕНА

ЗАШТИТА

slide21
БАЗА ОСИГУРАНИКА,

КОМУНИК. МРЕЖА

(РЗЗО)

2012.

ЦЕНТРАЛНА

БАЗА

РЕСУРСА

(CIS)

90%

EHR

100

БОЛНИЧКА

ЗДРАВСТВЕНА

ЗАШТИТА

ПРИМАРНА

ЗДРАВСТВЕНА

ЗАШТИТА

50%

85%

slide22
ИКТ И

ЗАКОНСКИ ОКВИР

ПРОЈЕКТИ е-ЗДРАВСТВА

ПРОЈЕКТИ е-ЗДРАВСТВА

2013.

НАЦИОНАЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПОРТАЛ

ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА

ИКТ СТАНДАРДИ

ИКТ СТРАТЕГИЈА

ИКТ СТАНДАРДИ

ИКТ СТРАТЕГИЈА

2015.

2010.

2009.

ЗАКОНСКИ ОКВИР

2011.

slide23
2015

ПРОЈЕКТИ е-ЗДРАВСТВА

НАЦИОНАЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПОРТАЛ

ИКТ ИНФРАСТРУКТУРА

ИКТ СТАНДАРДИ

ИКТ СТРАТЕГИЈА

ПОСТОЈЕЋИ РЕСУРСИ И ЗАКОНСКИ ОКВИР

ad