Itanje kao proces razumijevanja teksta
Download
1 / 35

Čitanje kao proces razumijevanja teksta - PowerPoint PPT Presentation


 • 356 Views
 • Uploaded on

Čitanje kao proces razumijevanja teksta. Marija Rušev, prof. savjetnik Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar. Dijete je knjiga iz koje čitamo i u koju bismo trebali pisati. (Rosegger). 2. 2. “Čitanje za školu i život”,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Čitanje kao proces razumijevanja teksta' - hamlin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Itanje kao proces razumijevanja teksta

Čitanje kao proces razumijevanja teksta

Marija Rušev, prof. savjetnik

Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar


Dijete je knjiga iz koje itamo i u koju bismo trebali pisati rosegger
Dijete je knjiga iz koje čitamo i u koju bismo trebali pisati. (Rosegger)

2

2

“Čitanje za školu i život”,

4.Simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika,

Vodice 2012.


Ne mo e drugome dati svoje znanje mo e mu pomo i da ga otkrije u sebi gallileo
Ne možeš drugome dati svoje znanje, možeš mu pomoći da ga otkrije u sebi (Gallileo)

Samoregulacija učenja

4.Simpozij učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika, Vodice, 2012.


Kako često roditelji i škola postignu samo to da su naše glave pune znanja! A o razumnom mišljenju i dobroti nema ni traga! (M. de Montaigne)

 • Nacionalni okvirni kurikulum – temeljni dokument

 • Teži cjelovitom osobnom razvoju učenika

 • Usmjeren prema razvoju kompetencija pojedinca

  Odgojno-obrazovne vrijednosti (u svim predmetima):

 • ZNANJE- vrijednost; proces; pokretač razvoja društva

 • SOLIDARNOST- osjetljivost za druge i za svoju okolinu

 • IDENTITET – čuvar i promicatelj svoje kulturne, društvene, moralne i duhovne baštine, ali i građanin svijeta

 • ODGOVORNOST – prema sebi, drugima i svom okruženju


Knjiga nije hrana ali je poslastica tin ujevi
Knjiga nije hrana, ali je poslastica (Tin Ujević) glave pune znanja! A o razumnom mišljenju i dobroti nema ni traga! (M. de Montaigne)

ČITANJE

(učenička postignuća na kraju srednjoškolskog obrazovanja):

 • U potpunosti razumjeti stručne tekstove različitih oblika i funkcionalnih stilova

 • Razumjeti književne tekstove nakon samostalnog proučavanja

 • Pomoću rječnika razumjeti tekstove na različitim hrvatskim idiomima

 • Prepoznati glavna stilska razdoblja

  (sva stilska razdoblja - gimnazije)

 • Razumjeti i kritički tumačiti gotovo sve oblike pisanih tekstova (uključujući filozofske tekstove – gimnazije)

 • Razumjeti prikladne kolokvijalne i neknjiževne tekstove

  (Nacionalni okvirni kurikulum)


Usmjereno itanje itanje sa zadatkom
Usmjereno čitanje - čitanje sa zadatkom glave pune znanja! A o razumnom mišljenju i dobroti nema ni traga! (M. de Montaigne)

Vrste

usmjerenog čitanja:

 • čitanje sa zapisivanjem

 • kritičko čitanje

 • analitičko čitanje

 • ponovno čitanje

 • konotativno čitanje

 • denotativno čitanje

 • pomno čitanje (D.Rosandić)

Okviri čitanja:

 • otkrivanje strukturnih i sadržajnih obrazaca teksta

 • tumačenje stilskih figura

 • kulturološki, tekstualni i vrijednosni kontekst

 • isticanje sastavnica s obzirom na jezične i tekstualne elemente

 • primjena kulturoloških, tekstualnih i vrijednosnih okvira (S.Fulgosi)


Iz dosada nje nastavne prakse
Iz dosadašnje nastavne prakse glave pune znanja! A o razumnom mišljenju i dobroti nema ni traga! (M. de Montaigne)

A.Kovačić: U registraturi

Kompozicija epizode:

Zadaci za samostalan rad: Samostalno interpretirajte epizodu (iz čitanke) u kojoj je prikazana gradska sredina. U interpretaciji obuhvatite ove elemente:

Problem koji je u epizodi postavljen

Likove

Kompoziciju epizode

Stilske postupke

Idejni stav autorov

Opis grada-panorama

Prolazak gradom

Mecenin dvor

U dućanu

Primanje kod Mecene

U sobi kumordinara Žorža

U kavani

Rastanak s ocem

(Rosandić-Šicel, Književnost 2,

Zg, 1979.


Mudar u itelj daje drugima rije lao ce
Mudar učitelj daje drugima riječ. (Lao Ce) glave pune znanja! A o razumnom mišljenju i dobroti nema ni traga! (M. de Montaigne)

Dr. Marko Stevanović:

Hasanaginica

Dr. Sanja Fulgosi: Shakespeare, Romeo i Julija

Postavljanje problema i ciljevi: Hasanaginica je kriva bez krivice.

Grupa br. 5

1. Pronađite dva najuzbudljivija dijela pjesme i prepišite u bilježnicu!

2. Kojim stihovima počinje zaplet u pjesmi?

3. Objasnite osobine (lik) Hasanage.

(Stevanović: Modeli kreativne nastave)

Postavljanje problema i ciljevi:

U djelu “Romeo i Julija” usporedi Prvi čin, 1. prizor i Drugi čin, 2. prizor

Problemsko pitanje (uz usporedni tekst): Kako jezik kojim govori Romeo iskazuje snagu njegovih osjećaja?

Polazno tumačenje: Prvi i drugi dijalog suštinski se razlikuju s obzirom na osjećaje koje Romeo iskazuje (prema Rosalin i prema Juliji). Citiraj ih i usporedi!

(S.Fulgosi, Usmjerenočitanje, Čitanje za školu i život, AZOO, 2013.)


Ljudi mogu zaboraviti što si rekao, ali nikada neće zaboraviti kako si na njih djelovao i kako su se osjećali u tvom društvu. (Buechner)

 • 4 motivacijska postupka (Stjepko Težak):

  1.sadržajna motivacija 2.radna motivacija

  3.komunikacijska motivacija 4.metodička motivacija

Čitanje Učenika treba poticati da razmišlja o pročitanom, iznosi svoje stavove, da uspoređuje, kritički promišlja, aktualizira i povezuje sa svojim iskustvima.


Problemi s razumijevanjem pjesni kog teksta
Problemi s razumijevanjem pjesničkog teksta : zaboraviti kako si na njih djelovao i kako su se osjećali u tvom društvu.

Postupci pri usmjerenom čitanju:

 • Jasan cilj i okvir čitanja

 • Čitanje u sebi (ili naglas)

 • Razumijevanje teksta

 • Određivanje značenja pojedinih riječi

 • Analiza i sinteza

  Obrada 1. strofe:

  “Zar gonjenima novim obalama u vječnu noć, ko bespovratni san, u more ljeta bacit nije dano nama sidro bar na dan?” (De Lamartine: Jezero)

 • Jasan cilj i okvir čitanja: otkrivanje strukturnih i sadržajnih obrazaca teksta

 • Postupci nakon čitanja strofe:

 • Retoričko pitanje preoblikovati u jesnu izjavnu rečenicu; ukloniti inverziju

  “(Nama) gonjenima novim obalama u vječnu noć, ko bespovratni san, dano je u more ljeta bacit sidro bar na dan.”

 • Zamijeniti pasiv aktivom

 • Razumijevanje glavne misli prve strofe:

 • čovjekova stalna žeđ za novim, nepoznatim, nedoživljenim

 • čovjek treba razmisliti o sebi i životu

 • Određivanje značenja riječi (i analiza):

 • gonjeni novim obalama ; u vječnu noć ; ko bespovratni san ; u more ljeta ; baciti sidro ; bar na dan

 • retoričko pitanje, metafore, usporedba; kompozicija; elementi romantizma


Usmjereno itanje motivacijska pitanja pred itanje odlomka na satu
Usmjereno čitanje zaboraviti kako si na njih djelovao i kako su se osjećali u tvom društvu. Motivacijska pitanja pred čitanje odlomka na satu

MOLIERE: ŠKRTAC (obrada)

- nesporazum Harpagona i Valerea (odlomak)

 • 1. grupa: Koje podvrste komedije prepoznaješ u ovom odlomku? Uoči klasicističke odlike komedije u ovom odlomku.

 • 2. grupa: U čemu je nesporazum Harpagona i Valerea? Što ih u životu pokreće? Uoči klasicističke odlike komedije u ovom odlomku.

 • 3. grupa:Koje karakterne osobine uočavaš u liku Harpagona? Uoči klasicističke odlike komedije u ovom odlomku.


Zadaci nakon obrade ba anske plo e
Zadaci zaboraviti kako si na njih djelovao i kako su se osjećali u tvom društvu. nakon obradeBašćanske ploče

1.grupa:Uoči bitne podatke o Ljetopisu popa Dukljanina. Odredi sadržaj i potkrijepi citatima. Pronađi zajedničke osobine s tekstovima: Bašćanska ploča, Zapis popa Martinca i Vinodolski zakon.

2.grupa: Uoči bitne podatke o Zapisu popa Martinca. Odredi sadržaj i potkrijepi citatima. Pronađi zajedničke osobine s tekstovima: Bašćanska ploča, Ljetopis popa Dukljanina i Vinodolski zakon.

3.grupa: Uoči bitne podatke o Vinodolskom zakonu. Odredi sadržaj i potkrijepi citatima. Pronađi zajedničke osobine s tekstovima: Bašćanska ploča, Ljetopis popa Dukljanina i Zapis popa Martinca.


Usmjereno itanje prije obrade hasanaginica
Usmjereno čitanje zaboraviti kako si na njih djelovao i kako su se osjećali u tvom društvu. prije obrade - Hasanaginica -

1. Zbog čega Hasanaginica ne obilazi bolesnog muža? Kako je to protumačio Hasanaga i kako je postupio? Uočite razlike u međusobnom ponašanju muškaraca i žena u to doba!

2. Otkrij karakter Hasanaginice u njenim osjećajima i postupcima ( kao žene, kao majke i kao sestre )!

3. Zbog čega Pintorović beg na brzinu udaje Hasanaginicu?Okarakterizirajte njegov lik!

4. Otkrijte i obrazložite karakter Hasanage u kontekstu njegovih postupaka!

5. Usporedite Hasanagu i bega Pintorovića!Uočite sličnosti!


To je drugo itanje do razgovor u ti ini lendor
Što je drugo čitanje do razgovor u tišini. (Lendor) zaboraviti kako si na njih djelovao i kako su se osjećali u tvom društvu.

6. Odredite mjesto i ulogu žene u tadašnjem društvu i obitelji na temelju ove pjesme!

7. Odredite najdramatičnije / najuzbudljivije situacije u pjesmi i prokomentirajte ih!

8. Poredaj kronološki događaje (zbivanja) i potkrijepi citatima!

9. Pronađi stihove u kojima likovi iskazuju svoje osjećaje!

10. Glavni elementi tragedije (dramski elementi) su:

a) tragična krivnja (glavni lik je kriv bez krivice); b) tragičan lik/sudbina; c) tragičan kraj. Pronađi ove dramske elemente na primjeru Hasanaginice!


Ako želite izgraditi brod, ne tjerajte ljude da skupljaju zaboraviti kako si na njih djelovao i kako su se osjećali u tvom društvu. drva, tešu i kucaju daske, već pobudite u njima čežnju za morem. (Saint-Excupery)

11. Odredi temu i vrstu pjesme, zatim vrstu stiha te pronađi pjesničke slike!Daj osnovne naznake po kojima je ovo epsko-lirska pjesma!

12.Kakav je danas položaj žene u društvu i obitelji u usporedbi s Hasanaginicom? Jesu li danas muškarac i žena potpuno ravnopravni (obitelj, posao, karijera, društvo)? Obrazloži/istraži. (aktualizacija)

 • Stavi se u ulogu djece! Koja prava su im oduzeta? Budi njihov odvjetnik i zatraži zaštitu njihovih prava. Upoznaj se s pravima djeteta.(kulturološki i vrijednosni okvir čitanja)


Homer ilijada odlomak 18 pjevanje ahilejev tit grupa autora itanka 1 strukovne kole
Homer: Ilijada, zaboraviti kako si na njih djelovao i kako su se osjećali u tvom društvu. odlomak, 18.pjevanje– Ahilejev štit(Grupa autora, Čitanka 1, strukovne škole)

Svoj zadatak potkrijepi citatima!

1) Što doznaješ o gradskom životu starih Grka?

2) Što doznaješ o ratničkom životu starih Grka?

3) Što doznaješ o seoskom načinu života starih Grka?

4) Što doznaješ o pastirskom životu starih Grka?

5) Tko je Hefest? Što on radi?

6) Kako se Grci odnose prema prirodi i radu u prirodi?

7) Ispričaj i potkrijepi citatima što se dogodilo govedima!

8) Opiši i potkrijepi citatima kako je Hefest iskovao kolovoz!


Nastava je mnogo lakša nego odgoj. Za nju se mora samo nešto znati. Za odgoj se mora nešto biti. (Stifter)

9) Utvrdi glavnu temu 18. pjevanja „Ilijade“! Utvrdi i redom navedi redosljed motiva u ovoj epizodi!

10) Citiraj 3 primjera u kojima se pjesnik služi pripovijedanjem! Ispričaj to svojim riječima!

11) Citiraj 3 primjera u kojima se pjesnik služi opisivanjem. Obrazloži svojim riječima što je sve opisao!

12) Upoznaj nas s Homerom; njegovim životom i djelima.

13) Upoznaj nas ukratko sa sadržajem „Ilijade“, glavnim junacima i bogovima!

14) Nacrtaj/naslikaj Ahilejev štit (odaberi motive) uvažavajući opise u odlomku!  


S s kranj evi mojsije
S.S.Kranjčević: nešto znati. Za odgoj se mora nešto biti. (Stifter)Mojsije

Svoj zadatak potkrijepi citatima!

1. Prokomentiraj Jahvine stavove!

2. Prokomentiraj Jahvino razočarenje ljudima nakon što je stvorio prve ljude i protjerao ih iz raja!

3. Prokomentiraj ponašanje naroda u važnom trenutku preuzimanja 10 zapovijedi!

4. Prokomentiraj ponašanje naroda u trenucima kada dolaze u obećanu zemlju!

5. Prokomentiraj što želi Mojsije od Jahve i koji su Mojsijevi ideali?

6. Prokomentiraj Jahvinu opomenu Mojsiju!

7. Kako se na drugu, ponovljenu Jahvinu opomenu ponašaju: a) Mojsije; b) narod; c) Jahve?


Osluškuj svoje srce i voli svoj svakidašnji posao jer on te povezuje s mnogim bližnjima koji te trebaju (Bosmans)

8. Prokomentiraj pjesnikove misli (digresije) o čovjeku i životu!

9. Prokomentiraj stavove Mojsija i naroda prema duhovnome i materijalnome!

10. Utvrdi odnos izdvojenog pojedinca (Mojsija) i kolektiva. (Kako kolektiv cijeni njegov napor da ostvari svoje ideale?)

11. Izdvoji najvažnije ideale kojima streme ljudi (narod). Suprotstavi/usporedi ideale Mojsija i naroda!

12. Prepoznaj (u kontekstu pjesme) Kranjčevićeve ideale i aktualnu društveno-političku situaciju pjesnikova vremena.

 • Kojim idealima stremi suvremeni čovjek i kakva je njegova današnjica u kojoj živi? Što poduzima da te ideale ostvari?

  (domaći rad /esej / rasprava)


Usporedni tekst osobine razlike klasi ni i moderni roman
Usporedni tekst te povezuje s mnogim bližnjima koji te trebaju (Bosmans)Osobine / razlike: klasični i moderni roman


Malo znanja čini ljude oholim, a veliko znanje skromnim. Zato prazno klasje naduto diže glavu uvis, a puno obara glavu k zemlji. (Neruda)


Zadatak Zato prazno klasje naduto diže glavu uvis, a puno obara glavu k zemlji. (Neruda):Pročitajtezadaneodlomke u čitanci, usporediteihiutvrditeosobitosti/razlikeklasičnogaimodernogaromana (služeći se citatima) premasljedećimelementima:


A kova i u registraturi lektira svoj zadatak potkrijepi citatima
A.Kovačić: Zato prazno klasje naduto diže glavu uvis, a puno obara glavu k zemlji. (Neruda)U registraturi - lektiraSvoj zadatak potkrijepi citatima!

1) Utvrdi slijed događaja u romanu.

2) Grad je prikazan kao mjesto nemorala i grijeha. Obrazloži to preko likova Mecene, Šajkovskog i Ferkonje.

3) Rasvijetli Laurino djetinjstvo do dolaska k Meceni.

4) Kao fatalna žena, Laura je utjecala na Ivičin, Mihin i Ferkonjin život. Obrazloži njezine postupke i motive osvajanja ovih muškaraca.

5) Ivičino buđenje u Laurinoj sobi odigrava se poslije gozbe u Meceninu dvoru. Kako se odvijaju sjećanja na taj događaj u svijesti Ivice Kičmanovića? Okarakteriziraj likove Mecene, Šajkovskog i Žorža .


U itelji koji sjajno govore o pro itanim tekstovima esto imaju utljive u enike grosman
Učitelji koji sjajno govore o pročitanim tekstovima često imaju šutljive učenike. (Grosman)

6) Kakav je Ivičin doživljaj žene:

a) Laure; b) Anice; c) majke.

7) Prokomentiraj prvi Ivičin doživljaj gradske sredine: opis grada, prolazak gradom, Mecenin dvor, u dućanu, u sobi kumordinara Žorža, te njegova iskustva s gradskim ljudima.

8) Okarakteriziraj seoske likove: gazdu Medonića, Kanonika i Jožicu.

9) Čime je motiviran tragičan kraj Ivice Kičmanovića? Zašto i kako je do njega došlo?

10) U čemu vidiš tragičnost Juste? Obrazloži. Stavi je u suodnos s karakterom Laure.

11) Opiši mentalitet seoske sredine – njihov odnos prema gradu, gospodi, prema školi, svećeniku, liječniku .


Tko eli ne to u initi na i e na ina tko ne eli na i e izgovor picasso
Tko želi nešto učiniti naći će načina, imaju šutljive učenike. (Grosman)tko ne želi naći će izgovor. (Picasso)

12) Rasvijetli Ferkonjin život od djetinjstva do tragične smrti. Što je odredilo njegov karakter i njegove postupke?

13) Navedi situacije i likove koji imaju romantične elemente (neočekivane situacije i odnosi, zavjere, strasti, nagli preokreti, ubojstva, tajne …)

14) Naturalistični elementi, tj. nasljedne osobine, vidljive su u liku Mecene i Laure. Obrazloži ih i poveži .

15) Rasvijetli Mecenin život (njegovi roditelji, djetinjstvo, život, smrt) .

16) Okarakteriziraj lik Žorža : u odnosu prema Meceni i prema seljacima i selu

17) Ivica je rastrzan između sela i grada, između Laure i Anice, između prošlosti i sadašnjosti. Obrazloži.


Ibsen nora lektira svoj zadatak potkrijepi citatima
Ibsen: Nora imaju šutljive učenike. (Grosman)- lektiraSvoj zadatak potkrijepi citatima!

1) Usporedi sudbinu Nore i Kristine .

2) Pojasni odnos između Nore i dr. Ranka.

3) Iznesi svoja zapažanja o promjeni Norina karaktera od vremena kad je bila djevojka do završne scene.

4) Analiziraj/prokomentiraj razgovore Nore i Krogstada. (Pojasni što je dovelo do preokreta te Nora odbija ucjenu?)

5) Navedi koje situacije (i sitnice) govore o tome da je Nora , kao supruga, u podređenom položaju u braku.

6) Rekonstruiraj i prokomentiraj napetost koju prvo i drugo pismo dovode dramsku radnju do vrhunca i preokreta.

7) Pojasni odnos između Kristine i Krogstada.


Voli me kad ne zaslu ujem jer tada mi je tvoja ljubav najpotrebnija kineska
Voli me kad ne zaslužujem jer tada mi je tvoja ljubav najpotrebnija (Kineska)

8) Slažeš li se s Kristinom koja inzistira na istini? S kime Kristina polemizira o tome i koje argumente navodi?

9) U kontekstu drame, obrazloži naslov Lutkina kuća. Usporedi tadašnje vrijeme i ovo naše sadašnje (odnos prema ženama).

10) Protumači simboliku kostimiranog plesa, tj. Norin ples i Helmerovu reakciju/komentare. Dokaži da je ples metafora njihovoga braka. Obrazloži kakav im je brak “iznutra” i “izvana”.

11) Je li Nora i sama pridonijela svom podređenom položaju u braku? Analiziraj odnose s ocem i mužem.

12) Usporedi karaktere Nore i Kristine. Kako i koliko su na njihov karakter utjecale životne prilike u kojima su se nalazile?

13) Kako Nora vidi svoju ulogu u braku, a kako Helmer?


U mrkloj no i vidimo ponekad kroz vlastite suze najljep e zvijezde bosmans
U mrkloj noći vidimo, ponekad kroz vlastite suze, najljepše zvijezde. (Bosmans)

14) U čemu se slažem i razumijem Helmera, njegova razmišljanja, osjećaje i stavove? U čemu ga ne podržavam?

15) Podržavaš li ili osuđuješ Noru u njezinoj odluci da napusti obitelj? Argumentiraj i obrazloži obje mogućnosti.

16) Dokaži da Nora ne progovara samo kao žena podređena muškarcu, nego kao ljudsko biće kojemu je ugrožena sloboda odlučivanja.

17) Pronađi elemente bračne drame onoga vremena koje možemo naći i u danas (možeš argumentirati i primjerima iz medija). Je li se, i koliko, promijenila percepcija uloge žene u braku?

ZA ESEJ/RASPRAVU:

a)Trenutak kad nisam bila sigurna trebam li reći istinu

b) A što je s pravima djece? U njihovo ime sastavi “optužnicu” majci i ocu i postavi zahtjeve kojih će se roditelji pridržavati u interesu djece.


Radionica okovani prometej
Radionica: Okovani Prometej najljepše zvijezde. (Bosmans)

Grupa 1

Sukladno tekstu odlomka, rekonstruiraj kronološki tijek događaja vezanih uz sudbinu Prometeja, i to u natuknicama .

Grupa 3

U odlomku odredi: tragičan sukob, tragičnu krivnju, tragičan lik, herojske vrline, dramsku napetost odlomka (posluži se citatima u odlomku).

Grupa 2

Izvijestite javnost o događaju služeći se pitanjima: tko, što, gdje, kada, kako, zašto. (Vijest oblikujte aoristom i imperfektom.)

Grupa 4

Usporedite Prometeja i Antigonu u kontekstu karakteristika antičke tragedije.


Putovanje otkri a ne sastoji se u tra enju novih vidika nego u gledanju novim o ima proust
Putovanje otkrića ne sastoji se u traženju novih vidika, nego u gledanju novim očima (Proust)

Usmjerenim čitanjem učenici se osposobljavaju za:

 • razumijevanje i analizu pročitanog teksta

 • izdvajanje bitnih pitanja, ključnih ideja

 • utvrđivanje uzročno-posljedičnih veza i odnosa; uspoređivanje; zaključivanje

 • povezivanje informacija iz teksta s informacijama iz drugih izvora znanja

 • aktivno razmišljanje i rješavanje problema

 • konstruktivnu raspravu

 • odgoj vlastita mišljenja


Literatura
Literatura nego u gledanju novim očima (Proust)

 • Čitanje za školu i život, AZOO, Zagreb, 2013. (zbornik)

 • Čudina-Obradović M., Igrom do čitanja, Školska knjiga, Zagreb, 2008.

 • Grosman M., U obranu čitanja, Algoritam, Zagreb, 2012.

 • Jensen, E., Različiti mozgovi, različiti učenici, Educa, Zagreb 2004.

 • Matijević, M., Radovanović, D. , Nastava usmjerena na učenika, Školske novine, Zagreb, 2011.

 • Pandžić, V., Hrvatski roman u školi, Profil International, Zagreb, 2001.

 • Pavletić, V., Kako razumjeti poeziju, Školska knjiga, Zagreb, 1995.

 • Slavić, D., Peljar za tumače, Profil, Zagreb, 2011.

 • Smith, J., Priručnik za lijenog učitelja, Ostvarenje, Buševac, 2010.

 • Stevanović, M., Modeli kreativne nastave, Andromeda, Zagreb, 2004.

 • Zimmermann S. i drugi, 7 ključeva čitanja s razumijevanjem, Ostvarenje, Buševac, 2009.


Dodatni materijal itanje lektire u registraturi primjer br 2
Dodatni materijal nego u gledanju novim očima (Proust)Čitanje lektire “U registraturi” ( primjer br. 2)

 • Pri čitanju lektire obrati pozornost na sljedeće:

  1. grupa = Naturalistički elementi romana:

  • grad kao mjesto nemorala, opasnosti i zla (Mecena, Šajkovski, Ferkonja)

  • odnos Laure i Mecene (nasljedne osobine)

  • krvava svadba

   2. grupa = Modernistički elementi romana:

  • spisi u registraturi „pričaju“

  • radnja nije kronološki ispričana

  • ICH-form (uz ER-form)

  • psihološka karakterizacija likova


Nastavak itanje lektire u registraturi primjer br 2
Nastavak nego u gledanju novim očima (Proust)Čitanje lektire “U registraturi” (primjer br. 2)

3. grupa = Romantični elementi romana (neočekivane situacije i odnosi, zavjere, strasti, nagli preokreti, ubojstva, tajne):

 • Laura kao hajdučica i fatalna žena

 • djetinjstvo Laurino (otac, majka, Ferkonja, baba Huda)

 • Mecenino djetinjstvo (te život i smrt njegovih roditelja)

  4. grupa = Realistični elementi romana:

 • raznovrsni likovi u selu i njihovi odnosi (Medonić, Jožica, Kanonik, Miha…)

 • prodor kapitala (gazda Medonić)

 • raslojavanje sela, zaostalost, običaji

  5. grupa = Lik Ivice Kičmanovića (uzroci tragičnog kraja):

 • djetinjstvo; boravak kod Mecene i susret s Laurom; prekid školovanja, povratak u selo, razlaz s Laurom i ljubav s Anicom, tragičan kraj


Usporedni tekst nego u gledanju novim očima (Proust)IvanGundulić: Suze sina razmetnoga – Osman Zadatak: Pročitaj odlomke u čitanci i odgovori na pitanja služeći se citatima!


Neknji evni tekst esej doma i rad
Neknjiževni tekst – esej/domaći rad nego u gledanju novim očima (Proust)

 • Sedam grijeha koje ljudsko društvo čini, i uzrok su svih nasilja:

 • bogatstvo bez rada

 • zadovoljstvo bez savjesti

 • znanje bez osobnosti

 • trgovanje bez moralnosti

 • znanost bez humanosti

 • vjera bez žrtvovanja

 • politika bez moralnih vrlina (Gandhi)

Zadatak:

 • Odaberi 3 grijeha; obrazloži njihove posljedice po čovjeka i društvo, te ih potkrijepi primjerima iz medija i života. (aktualizacija)

 • Natuknice: nezakonito bogaćenje; želja za užicima; znanje bi trebalo oplemenjivati; vlastito bogaćenje kao jedini cilj; znanost u službi profita, a ne humanosti; ispovijedati vjeru, ali ne živjeti prema njenim načelima; politika u službi egoističnih ciljeva pojedinca, a ne u službi boljitka cijele zajednice.


ad