slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DOĞAL SAYILAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
DOĞAL SAYILAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

DOĞAL SAYILAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 817 Views
 • Uploaded on

DOĞAL SAYILAR. Doğal Sayıların Okunuşu 2) Doğal Sayıların Yazılışı 3) Doğal Sayılarda Basamaklar 4) Doğal Sayıların Çözümlemesi 5) Doğal Sayıların Basamak Ve Sayı Değerleri 6) Doğal Sayılarda Dört İşlem 7) Doğal Sayılarda Problem Çözme. MİLYONLAR BÖLÜĞÜ. BİNLER BÖLÜĞÜ. BİRLER BÖLÜĞÜ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DOĞAL SAYILAR' - hamlin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DOĞAL SAYILAR

 • Doğal Sayıların Okunuşu
 • 2) Doğal Sayıların Yazılışı
 • 3) Doğal Sayılarda Basamaklar
 • 4) Doğal Sayıların Çözümlemesi
 • 5) Doğal Sayıların Basamak Ve Sayı Değerleri
 • 6) Doğal Sayılarda Dört İşlem
 • 7) Doğal Sayılarda Problem Çözme
slide2

MİLYONLAR

BÖLÜĞÜ

BİNLER

BÖLÜĞÜ

BİRLER

BÖLÜĞÜ

Yüz Milyonlar Basamağı

On Milyonlar Basamağı

Milyonlar Basamağı

Yüz Binler Basamağı

On Binler Basamağı

Binler Basamağı

Yüzler Basamağı

Onlar Basamağı

Birler Basamağı

slide3

Sayıları Okurken Basamaklardan ve Bölüklerden Yardım Almalıyız

45.486.130 sayısını okuyalım.

45.486.130

Yüz otuz

Kırk beş

Dört yüz seksen altı

bin

milyon

slide4

Aşağıdaki Sayıları Okuyunuz

68.702=

157.456=

5.140.200=

34.580.100=

302.150.409=

Atmış sekiz bin yedi yüz iki

Yüz elli yedi bin dört yüz elli altı

Beş milyon yüz kırk bin iki yüz

Otuz dört milyon beş yüz seksen bin yüz

Üç yüz iki milyon yüz elli bin dört yüz dokuz

okunu u verilen say lar bulal m
Okunuşu Verilen Sayıları Bulalım

Yirmi yedi milyon beş yüz seksen üç bin yetmiş dokuz

1. Adım

Kaç basamaklı ise o kadar kısa çizgi çizelim

Bölüklerimizi belirleyelim. Bunun içinde sağdan başlayarak üç çizgi bir ayıraç üç çizgi bir ayıraç yapalım.

slide6

2. Adım

Yirmi yedi milyon beş yüz seksen üç bin iki yüz yetmiş dokuz

2 7

5 8 3

2 7 9

slide7

Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamlarla yazınız.

1) İki yüz kırk sekiz bin atmış dört:

248 . 064

3.126.079

2) Üç milyon yüz yirmi altı bin yetmiş dokuz

75 . 475

3) Yetmiş beş bin dört yüz yetmiş beş

806 . 903 . 800

4) Sekiz yüz altı milyon dokuz yüz üç bin sekiz yüz

slide9

Aşağıdaki sayının basamak değerini bulalım.

321 . 549

9 x 1 = 9

4 x 10 = 40

5 x 100 = 500

1 x 1.000 = 1.000

2 x 10.000 = 20.000

3 x 100.000 = 300.000

a a daki say lar n nce say de erlerini sonrada basamak de erlerini bulal m
Aşağıdaki sayıların önce sayı değerlerini sonrada basamak değerlerini bulalım

23.504 =

540.158 =

897.001 =

376.940 =

1.050.658 =

59.870.300 =

slide11

Soru)Aşağıda okunuşları verilen sayılardan enküçüğü hangisidir?

A) Yedi yüz otuz bir bin üç yüz

B) Yedi yüz otuz bir bin otuz

C) Yedi yüz otuz bin on üç

D) Yedi yüz otuz bin yüz üç

 • 731.300 B) 731.030
 • C) 730.013 D) 730.300

730.013

Cevap =

slide12

Soru) “Üç yüz bin altı yüz iki” sayısının rakamlarla yazılışı hangisidir?

A) 300.602 B) 300.002

C) 30.602 D) 3.000.602

“Üç yüz bin altı yüz iki”

Çözüm :

300

.

602

slide13

Soru) 3 yüz binlik + 5 onbinlik + 0 binlik +

6 yüzlük+ 3 onluk+ 1 birlik şeklinde çözümlemesi verilen sayı kaçtır?

A) 35 631 B) 305 631

C) 350 630 D) 350 631

Çözüm:

3 yüz binlik+5 on binlik+0 binlik+6 yüzlük+3 onluk+1birlik

1x1

+

0x1000

6x100

+

5x10.000

+

+

3x10

+

3x100.000

+

+

30

1

+

50.000

+

0

+

600

300.000

= 350.631

slide14

7 , 8 ve 9 Basamaklı Sayılarda En Büyük Ve En Küçük Sayıların Yazılışı.

En Büyük Sayıların Yazılışı

9

9

9

9

9

9

9

9

9

slide15

7 , 8 ve 9 Basamaklı Sayılarda En Büyük Ve En Küçük Sayıların Yazılışı.

En Küçük Sayıların Yazılışı

1

0

0

0

0

0

0

0

0

milyon

bin

slide16

Doğal Sayıların En Büyük Ve En Küçük Sayıların Yazılışında Çift , Tek , Birbirinden Farklı Tanımları Yapılmış İse

En Büyük Çift Sayıların Yazılışı

En büyük çift sayıyı yazarken sadece birler basamağına bakarız. Birler basamağı 0,2,4,6,8 ise sayımız çift olur.

4

9

9

2

9

9

9

6

0

8

En büyük çift sayı istendiğine göre

bin

slide17

Doğal Sayıların En Büyük Ve En Küçük Sayıların Yazılışında Çift , Tek , birbirinden Farklı Tanımları Yapılmış İse

En Küçük Tek Sayıların Yazılışı

En küçük tek sayıyı yazarken sadece birler basamağı bakarız. Birler basamağı 1,3,5,7,9 ise sayımız tek olur.

1

0

1

7

0

0

0

9

3

5

En küçük tek sayı istendiğine göre

bin

slide18

Doğal Sayıların En Büyük Ve En Küçük Sayıların Yazılışında Birbirinden Farklı Tanımları Yapılmış İse

Rakamları birbirinden farklı en küçük ve en büyük doğal sayılar

2,6,0,8,7 sayılarını kullanarak en küçük ve en büyük sayılarını yazalım.

En büyük

En küçük

0

2

6

7

8

0

2

6

7

8

Neden “0” sayısını en küçük olmasına rağmen en başa gelmedi?

Çünkü “0” sayısı en başa gelmez. Gelirse sayı eksik olur.

slide19

Soru) “936 478” sayısındaki 6 ve 7 rakamlarının basamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

6

4

7

8

9

3

70

70

10

=

7

x

6.000

6

1.000

6.000

x

=

+

6.070

slide20

Soru)“ k l m n o” beş basamaklı bir doğal sayıdır. m, n ve k rakamlarının sayı değeri 3 artırılıyor. Bu sayı kaç büyür?

A) 333 B) 3033 C) 30330 D) 3330

0

0

0

0

0

k

l

m

n

o

k ,m ,n üçer artırılırsa

3

3

3

+

Burada k l m n osembollerinin değerlerini “0” sıfır olarak alalım.

slide21

Soru) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerinden büyüktür?

A) 606 600 B) 606 060 C) 600 060 D) 600 006

606 600

İlk önce basamak sayılarına bakalım.

Basamak sayıları eşit ise en büyük basamaktan başlayarak tek tek inceleriz.

606 060

600 060

600 006

Eşit

Eşit

slide22

Soru)3ABBB beş basamaklı en küçük tek doğal sayıdır.

Bu sayıdan sonra gelen ilk çift sayı kaçtır?

En büyük olma durumunu bize verilenlere göre yapacağız.

En küçük tek olduğuna göre B değerine en küçük tek sayı yazılacak A değerine ise sıradaki en küçük rakam yazılacak.

3

A

B

B

B

2

30.11

0

1

1

1

3

Bu sayıdan sonra gelen ilk çift sayı

slide23

Soru) 4A5A2doğal sayısındaki A rakamlarının sayı değerleri 3 artırılırsa sayı kaç artar?

A) 3000 B) 3030 C) 3333 D) 3033

0

0

0

0

0

4, 5 ve 2 artırılmadığı için “0”sıfır olarak kabul edelim.

4

A

5

A

2

3

3

+

3030

slide24

MNMNMN altı basamaklı bir doğal sayıdır.

Basamaklarının sayı değerleri toplamı 30’dur.

M + M = 14 olduğuna göre N harfi hangi rakama karşılık gelir?

M + M = 14 ise

2 tane M ’nin toplamı 14 olduğuna göre

14: 2 = 7 M= 7

slide25

M

N

M

N

M

N

M= 7 olarak bulunduğuna göre

7

M

N

N

7

21

M

N

N

M

7

N

N

+

30

Sayı değeri toplamı

M basamak-larının toplamı

-

9

30

21

9 : 3 = 3 N =3

=

N basamaklarının toplamı

slide26

HAZIRLAYAN :

AYŞE ÖZDEMİR