entro per les cases sense cap perm s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Entro per les cases sense cap permís PowerPoint Presentation
Download Presentation
Entro per les cases sense cap permís

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 6
hamish-potter

Entro per les cases sense cap permís - PowerPoint PPT Presentation

99 Views
Download Presentation
Entro per les cases sense cap permís
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Entro per les cases sense cap permís Si el balcó obert trobo també em poso al llit. El malalt em cerca, no surto de nit. Rumia una estona que ja massa he dit.

  2. Sóc en extrem sanguinari • El xuclar sang és ma vida • Ma ditxa és tenir tenyida l’eina sempre de vermell • I al contemplar allà la víctima • Vaig cantant una marxeta tot fugint d’ella.

  3. Fregant neix, bufant creix I si el tapes és ben mort; Pot fer el mal amb escreix destrossant a dret i tort