Dr andreas koch
Download
1 / 13

Dr Andreas Koch - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Wymagania higieniczne dla materiałów cementowych kontaktujących się z wodą do spożycia. Dr Andreas Koch. Materiały cementowe w procesie dostarczania wody do spożycia. materiały cementowe w zaopatrzeniu w wodę do spożycia stosuje się od ponad 100 lat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dr Andreas Koch' - hamilton-case


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dr andreas koch

Wymagania higieniczne dla materiałów cementowych kontaktujących się z wodą do spożycia

Dr Andreas Koch


Materia y cementowe w procesie dostarczania wody do spo ycia
Materiały cementowe w procesie dostarczania wody do spożycia

 • materiały cementowe w zaopatrzeniu w wodę do spożycia stosuje się od ponad 100 lat

 • Na przykład: budynki stacji filtrów, zbiorniki, stacje uzdatniania, zbiorniki rezerwowe, rury odprowadzające stacji pomp, okładziny z zaprawy cementowej wewnątrz rur żeliwnych i stalowych


Dr andreas koch

Materiały cementowe kontaktujące się z wodą do spożycia spożycia

Wymagania architektoniczne

Woda – wymagania higieniczne

DIN EN 206-1

DIN 1045-2

DIN EN 1508

DVGW W 311

DVGW W 312

DVGW-W 300

DVGW W 347

DVGW W 270 (przy zastosowaniu związków organicznych)


Norma techniczna dvgw w 347
Norma techniczna DVGW W 347 spożycia

 • pierwsze wydanie październik 1999

 • wdrożenie norm europejskich dla cementu, kruszywa, dodatków, etc.

 • nowe dane AHG 6 „Wpływ wyrobów cementowych na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi" z WG 3 z CEN/TC 164 „zaopatrzenie w wodę”

 • w roku 2002 rozpoczęto przegląd arkusza roboczego DVGW W 347 w celu dostosowania go do bieżącego stanu wiedzy oraz stosownych norm europejskich

 • obowiązujące wydanie: maj 2006


Dr andreas koch

Obszar stosowania spożycia

I

Okładziny z zaprawy cementowej wewnątrz rur żeliwnych i stalowych

II

Rury betonowe  300 mm, zbiorniki betonowe, …

III

Kleje glazurnicze, fugi, zaprawy wypełniające

IV

Składniki cementu w strefach ochrony wody do spożycia I, II i III

Wymagania dla składników

Cement

DIN EN 197-1 i DIN 1164 lub cementy z odpowiednim zatwierdzeniem inspektoratu budowlanego i cementy glinowe zgodne z DIN EN 14647

Kruszywo

DIN EN 13139

DIN EN 13139 DIN EN 12620

DIN EN 13139 DIN EN 12620

DIN EN 13139 DIN EN 12620

Woda do mieszania

Woda do mieszania spełnia wymagania DIN 1045-2

woda do spożycia lub woda o zbliżonych właściwościach o przewodzeniu < 2000 µS/cm oraz wartości wskaźnika KMnO4

10 mg/l

nie przekracza 20 mg/l (jako O2)

Dodatki

Spełniać będą wymagania DIN 1045-2

Spełniać będą DIN 1045-2 lub wymagania odpowiedniego inspektoratu budowlanego

Dodatki nieorganiczne składające się z komponentów [1.1] do [1.4]

Nieorg. dod. pucol < 10 M %; Nieorg. dod. inne niż pucol. < 3 M%

oraz dodatki organiczne składające się z komponentów [2.1]


Dr andreas koch

I spożycia

Okładziny z zaprawy cementowej wewnątrz rur żeliwnych i stalowych

Obszar stosowania

II

Rury betonowe  300 mm, zbiorniki betonowe, …

III

Kleje glazurnicze, fugi, zaprawy wypełniające

IV

Składniki cementu w strefach ochrony wody do spożycia I, II i III

Domieszki

brak przepisów

Domieszki spełniać będą wymagania DIN 1045-2

Plastyfikatory, superplastyfikatory, opóźniacze składające się z komponentów [3.4] i [4.1]-[4.6]

Zaprawa cementowa do okładzin zbiorników zawierająca komponenty [3.1]-[3.6] i [4.1]-[4.13]

Plastyfikatory i superplastyfikatory składające się z komponentów [4.1]-[4.4]

Kleje glazurnicze, fugi, … składające się z komponentów [3.1]-[3.6] i [4.1]-[4.13]

Domieszki składające się z komp. [3.1]-[3.6] i [4.1]-[4.13]

Pokrycia rur CM lub FZM zgodne z DIN 30674-2 lub DVGW GW 340

Pigmenty

brak przepisów

spełniające wymagania DIN 1045-2 składające się z komp. [5]

Włókna

brak przepisów

Spełniać będą wymagania odpowiedniego inspektoratu budowlanego; składające się z komp. [6.1]-[6.3]

Czynniki dodatkowe

brak przepisów

składające się z komponentów [7.1] – [7.4.5]


Norma techniczna dvgw w 3471
Norma techniczna DVGW W 347 spożycia

Test produktu (okładzina z zaprawy cementowej rury żeliwnej)

Testowanie składników (bloki zaprawy)


Norma techniczna dvgw w 3472
Norma techniczna DVGW W 347 spożycia

 • Wymagania higieniczne dla materiałów kontaktujących się z wodą do spożycia

Wymagania dla składników

Wymagania dla produktów

Testowanie wszystkich składników (np. cementu, domieszek, dodatków)

Test produktu w wyrobie gotowym (np. okładzina z zaprawy cementowej rury żeliwnej lub stalowej)

Wymagania spełnione


Norma techniczna dvgw w 3473
Norma techniczna DVGW W 347 spożycia

 • Test migracyjny:

 • wykonanie elementów do badania (bloków zaprawy)

 • przechowywanie elementów do badania zgodnie z DIN EN 196-1 (maks. 28 dni)

 • przygotowanie elementów do badania (ostatnie 8 dni przechowywania) przygotowanie wody zgodnie z DIN EN 14944-1

 • test migracyjny 3 x 72 h (woda referencyjna zgodna z DIN EN 14944-1)

 • w przypadku występowania organicznych dodatków, domieszek, pigmentów, włókien lub substancji dodatkowych:

  • badanie zapachu przy pomocy wody referencyjnej zawierającej 1 mg/l wolnego Cl2

  • badanie przyrostu mikroorganizmów zgodnie z DVGW W 270


Dr andreas koch

Przygotowanie spożycia

Elementy do badań,

np. odlewy lub bloki

3 etapy badania, 24h każdy

Przygotowanie wody:

pH= 7,4; 222 mg/l CaCl2,

336 mg/L NaHCO3

zlanie przygotowanej wody (2x)

zlanie przygotowanej wody

Krok 4-ty (72h)

Przygotowanie wody

zlanie przygotowanej wody

Krok 5-ty (24h)

Przygotowanie wody

Test migracyjny


Dr andreas koch

Test migracyjny spożycia

Elementy do badań,

np. odlewy lub bloki (bez składników organicznych)

Elementy do badań,

np. odlewy lub bloki

(zawierające składniki organiczne)

3 etapy badania, 72h każdy

Woda referencyjna:

pH = 7,4

przewodność 500 µS/cm

Ca 80 mg/l 350 mg/l HCO3-

SiO2 15 mg/l

3 etapy badań, 72h każdy

Woda referencyjna: +

Cl2 = 1,0 mg/l

Neutralizacja chloru

Pobieranie prób i analiza

(zapach), kolor, mętność

uwalnianie TOC, metale

Zapach


Dr andreas koch

Obszar stosowania spożycia

I

Okładziny z zaprawy cementowej wewnątrz rur żeliwnych i stalowych0}

II

Rury betonowe ( 300 mm, zbiorniki betonowe, …

III

Kleje glazurnicze, fugi, zaprawy wypełniające

IV

Składniki cementu w strefach ochrony wody do spożycia I, II i III

Wymagania higieniczne dla wody do spożycia

Test migracyjny

Zachowanie zewnętrzne

Brak zmian w wodzie testowej

Brak wymagań (b. w.)

TOC-release

2,5 mgxm²xd-1

10 mgxm²xd-1

15 mgxm²xd-1

b. w.

Uwalnianie As*

0,05 mgxm²xd-1

0,05 mgxm²xd-1

Uwalnianie Pb*

0,1 mgxm²xd-1

0,1 mgxm²xd-1

Uwalnianie Cd*

0,05 mgxm²xd-1

0,05 mgxm²xd-1

Uwalnianie Cr*

0,3 mgxm²xd-1

0,3 mgxm²xd-1

Uwalnianie Ni*

0,2 mgxm²xd-1

0,2 mgxm²xd-1

Uwalnianie Li**

b. w.

0,3 mgxm²xd-1

b. w.

W przypadku zastosowania organicznych dodatków, domieszek – test przyrostu mikroorgranizmów (W 270)

DVGW W 270

b. w.

b. w.


Norma robocza dvgw w 347
Norma robocza DVGW W 347 spożycia

 • Lista pozytywna (załącznik A):

 • substancje ocenione toksykologicznie

 • A1 Dodatki nieorganiczne

 • A2 Dodatki organiczne

 • A3 Domieszki - składniki nieorganiczne

 • A4 Domieszki – składniki organiczne

 • A5 Pigmenty

 • A6 Włókna

 • A7 Czynniki dodatkowe

 • A8 Czynniki dodatkowe w dodatkach, domieszki