La c l lula unitat fonamental de la vida
Download
1 / 31

La cèl.lula UniTat Fonamental de la vida - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

La cèl.lula UniTat Fonamental de la vida. La teoria celular. 1- Tots els éssers vius estan formats per cèl.lules 2- Les cèl.lules són les unitats bàsiques estructurals i funcionals que constitueixen els éssers vius .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' La cèl.lula UniTat Fonamental de la vida' - halle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
La c l lula unitat fonamental de la vida

La cèl.lulaUniTatFonamentalde la vida


La teoria celular
La teoria celular

1- Totselséssersviusestanformats per cèl.lules

2- Les cèl.lulessón les unitatsbàsiquesestructurals i funcionals que constitueixenelséssersvius.

3- Tota cèl.lulaprocedeix, per divisiócel.lular, d’unaaltracèl.lulaexistent.


Tipus de c l lules
TipUs de cèl.lulEs

Trobem dos tipus de cèl.lula en els èssers vius

CÈL.LULA PROCARIOTA

 • El material genètic, l’ADN està liure en el citoplasma.

 • Només posseix uns orgànuls: els ribosomes

 • És el tipus de cèl.lula que presenten les bacteries

CÈL.LULA EUCARIOTA

 • El material genètic, l’ADN està tancat en una membrana i forma el nucli.

 • Posseeix un gran nombre d’orgànuls.

 • Ès el tipus de cèl.lula que presenten la resta dels éssers vius.


L estructura de la c l lula
L’estructura de la cÈL.lula

L’estructura bàsica d’una cèl.lula consta de:

MEMBRANA PLASMÀTICA: una membrana que la separa del medi extern, però que permet l’intercavi de matèria.

CITOPLASMA: És l’espai comprès entre la membrana plasmàtica i el nucli.

Conté una substància viscosa, una solució aquosa en la que es troben inmersos els orgànuls i altres estructures com el citoesquelet.

Es duen a terme les reaccions metabòliques.

NUCLI: Conté el material genètic, l’ADN format per àcids nucleics.

ORGÀNULS SUBCEL.LULARS: estructures subcel.lulars que desenvolupen diferents funcions dintre de la cèl.lula.


Membrana plasm tica
Membrana plasmàtica

 • La membrana plasmàtica representa el límit entre el medi extracel.lular i el intracel.lular i dóna forma a la cèl.lula

 • La composició química de la membrana és a base de lípids, proteínes i glúcids

 • La membrana controla el contingut químic de la cèl.lula, permeten l’intercanvi de substàncies amb l’exterior.
El nucli cel lular
El nucli cel.lular

 • El nucliés el centre de controlde la cèl.lula. Conté tota la informació sobre el seufuncionament i el de totselsorganismesals que pertany.

 • Estàenvoltat per una membrana nuclear que es porosa amb el citoplasma.

 • Conté:

  • El DNA: sónllarguescadenescondensades que orginenelscromosomes. Conté tlainformaciónecessària per a dirigir l’actiitat de la cèl.lula.

  • EL nucleol: partícula esfèrica relacionada amb la síntesi del RNA


C l lules eucariotes
cèl.LulEseucariotEs


Los org nulos celulares
Los orgánulos celulares

Centriolos: intervienen en la división celular y en el movimiento de la cèl.ula.

Mitocondrias: responsables de la respiración celular, con la que la cèl.ula obtiene la energía necesaria.

Núcleo: contiene la instrucciones para el funcionamiento celular y la herencia en forma de ADN.

Retículo: red de canales donde se fabrican lípidos y proteínas que son transportados por toda la cèl.ula..

Ribosomas: responsables de la fabricación de proteínas

Vacuolas: vesículas llenas de sustancias de reserva o desecho.

Aparato de Golgi: red de canales y vesículas que transportan sustancias al exterior de la cèl.ula.

Lisosomas: vesículas donde se realiza la digestión celular.


Mitocondries
MITOCONDRIES

Las mitocondrias son los orgánulos celulares encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular,

Actúan por tanto, como centrales energéticas de la célula .


RIBOSOMES

Los ribosomas, que realizan la síntesis de sustancias llamadas proteínas, según ordenes del núcleo. Se encuentran libres en el citoplasma o adosados a la pared del retículo endoplasmático.


Aparato de Golgi

 • Está formado por sacos membranosos aplanados y apilados , no comunicados entre si y rodeados por pequeñas vesículas.

 • Se encargan del empaquetamiento y transporte de proteinas y otras sustancias que deben ser exportadas al exterior celular.


LISOSOMES

Son pequeñas vesículas rodeadas por membrana y que contienen enzimas digestivos.

Su función es digerir los alimentos que llegan a la célula


La c l lula vegetal
LA cèl.lula vegetal

Las cèl.lulesvegetals es caracteritzen per tenir:

 • Una gruixudaparetformada per cel.lulosa.

 • Cloroplastsencarregats de realitzar la fotosíntesi.

 • Una única vacuola que ocupa gran part del citoplasma.


Cloroplasts
CLOROPLASTS

Orgànuls exclusius de cèl.lules vegetals.

Té forma arrodonida i el seu tamany varia d’ unes cél.lules a les altres.

Posseeixen una membrana externa composta de cel.lulosa

En ells té lloc la fotosíntesi, procès en el que es transforma l’energia lumínica en energía química.

CO2+H2O matèria orgànica + O2

L’energia luminosa la capta

un pigment de color verd

Anomenat clorofila.


Les funcions de la c l lula

Les funcions de la cèl.lula

 • Nutrició

 • Relació

 • Reproducció


La funci de nutrici
LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ

S’INCORPOREN SUBSTÀNCIES PROCEDENTS DE L’EXTERIOR

AQUESTES SUBSTÀNCIES ES TRANSFORMEN PER OBTENIR MATÈRIA I ENERGIA

 • Crèixer

 • Rejoveniment de parts envellides

 • Sintetizar substàncies necessàries per altres activitats cel.lulars.

que s’aprofita per


La funci de nutrici1
LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ

El metabolismecel.lular:

És un conjunt de reaccionsquímiques que succeeixendins de la cèl.lula la amb la finalitatd’obtenirenergiai molècules per crèixer i renovar-se.

La Respiració Cel.lular és una de las vies principals del metabolisme, gràcies a la qual la cèl.lula obté l’energia continguda en la matèria orgànica en forma deATP. Succeeix dins de les mitocòndries.

Matèria orgànica + O2

ATP + CO2+ H2O


La funci de nutrici2
LA FUNCIÓ DE NUTRICIÓ

L’ATP és una mol.lècula en la qual s’emmagatzema l’energia que s’extreu de la matèria orgànica i s’utilitza com a combustible en les activitats de la cèl.lula.

El diòxid de carboni que es produeix, és eliminat fora de la cèl.lula


Relaci celular
Relació celular

Mitjançant aquesta funció, les cèl.lules reben estímuls del medi i responen a ells. La resposta més comuna a aquests estímuls és el moviment que poden ser de dos tipus:

Moviment ameboide: Es produeix per la formació de pseudopodis, que són expansions de la membrana plasmàtica produits per moviments del citoplasma.

Movimiento vibratil:

Es produeix pel moviment de cilis o flagelos de la cèl.ula.


Reproducci cel lular
Reproducciócel.lular

La funció de reproducció consisteix en que a partir de la cèl.lula progenitora s’originen dos o més descendents. Ès un procés que assegura que cada descendent tingui una còpia fidel de material genètic de la cèl.lula mare.

Video 1Cromosomes
cromosomes torçades en forma helicoidal.


Reproducci cel lular1
Reproducció torçades en forma helicoidal.cel.lular

 • En las cèl.luleseucariotes es produeix la divisió per un procésanomenatMITOSI:

 • 1r etapa: profase:

 • l’ADN es troba en forma

 • de cromosomes,

 • la membrana del nucli

 • es desfà

 • elscentriols es dupliquen

 • formant el fusmitòtic,

 • 2a etapa en la metafase:

 • elscromosomes se situen

 • en el centre units al fus

 • 3ª etapa: anafase:

 • les duesmitats de cada

 • cromosoma (cromàtides)

 • se separen capelspols

 • oposats de la cèl.lula.

 • 4ª estapa: telofase:

 • desapareixl’fus i es formen les dues noves membranesnuclears. La cèl.lula es divideix en duescèl.lulesfilles. Veure video


Organismos unicelulares y pluricelulares
Organismos unicelulares y pluricelulares torçades en forma helicoidal.

Los seres unicelulares son los seres de organización más sencilla. Están formados por una sola cèl.ula. Son microscópicos y pueden ser procariotas (bacterias) o eucariotas (algas, protozoos y algunos hongos)

Los seres unicelulares pueden agruparse para formar una colonia, que se origina a partir de una sola cèl.ula que se divide. Las cèl.ulas hijas quedan unidas entre sí formando la colonia. Existen en protozoos y algas.


Organismos unicelulares y pluricelulares1
Organismos unicelulares y pluricelulares torçades en forma helicoidal.

 • Los seres pluricelularesestán formados por gran número de cèl.ulas y tienen además las siguientes características:

 • Existe diferenciación celular. Cada forma celular realiza una función específica.

 • Las cèl.ulas no pueden separarse del organismo y vivir independientemente. Necesitan de las otras para vivir.

 • Se forman a partir de una cèl.ula madre o cigoto.


Las cèl.ulas se agrupan en torçades en forma helicoidal.tejidos, los tejidos forman órganos y los órganos forman aparatos o sistemas, que forman en conjunto al organismo.


ad