Pomo i dodeljene po pravilu de minimis
Download
1 / 11

POMO?I DODELJENE PO PRAVILU DE MINIMIS - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Štefan Preglej Sektor spremljanje državnih pomoči Tel. 369 6556. POMOČI DODELJENE PO PRAVILU DE MINIMIS. De minimis. Commission Regulation (EC) No 1998/2006, (OJ L379/2006) velja do 31.12.2013. De minimis - omejitve.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POMO?I DODELJENE PO PRAVILU DE MINIMIS' - halla-kinney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pomo i dodeljene po pravilu de minimis

Štefan Preglej

Sektor spremljanje državnih pomoči

Tel. 369 6556

POMOČI DODELJENE PO PRAVILU DE MINIMIS


De minimis

De minimis

Commission Regulation (EC) No 1998/2006, (OJ L379/2006)

velja do 31.12.2013


De minimis omejitve
De minimis - omejitve

 • prejemnik v obdobju treh proračunskih 3 let ne sme dobiti več kot 200.000 EUR pomoči po pravilu de minimis;

 • prejemnik v cestnoprometnem sektorju 100.000 EUR

 • do pomoči niso upravičeni:

  • prejemniki iz dejavnosti transporta za nabavo vozil za cestni prevoz;

  • prejemniki iz dejavnosti, ki so povezane s proizvodnjo, naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti;

  • podjetja v težavah;

  • prejemniki iz sektorjev ribištva in ribogojstva;

  • Prejemniki iz sektorja premogovništva.

 • pomoči ne smejo biti neposredno povezane z izvoznimi dejavnostmi prejemnikov.


Obveznosti dajalca
Obveznosti dajalca

 • pred dodelitvijo pridobiti mnenje o ustreznosti programa – ukrepa MF-SSDP

 • paziti na višino že dodeljenih de minimis pomoči;

 • obvestiti prejemnika, da je dobil pomoč po pravilu de minimis;

 • pridobitev pisne izjave prejemnika, da za iste upravičene stroške ne prejema pomoči po drugih predpisih oz. niso presežene dovoljene intenzivnosti

 • zagotoviti, da pomoč ne bo dodeljena prejemniku za neupravičene dejavnosti;

 • poročati SSDP v roku 15 dni po dodelitvi;

 • hraniti evidenco posameznih pomoči de minimis 10 let od dodelitve


Prednosti in slabosti
Prednosti in slabosti

Prednosti:

 • ni potrebno priglašati Komisiji v Bruselj;

 • ni definiranih upravičenih stroškov;

 • ni določene maksimalne dovoljene intenzivnosti pomoči.

  Slabosti:

 • veliko različnih ukrepov po pravilu de minimis - določeni prejemniki bodo lahko kmalu pričeli presegati prag 200.000 €

 • seštevanje “de minimis” pomoči z ostalimi pomočmi za iste upravičene stroške

 • izključitev določenih sektorjev.


Dodelitev pomo i
Dodelitev pomoči

 • Datum dodelitve pomoči šteje datum dokumenta, s katero se pravica prejema pomoči prenese na prejemnika pomoči


Izra un vi ine pomo i
Izračun višine pomoči

 • Uporablja se samo za pomoči, kjer je možno natančno vnaprej izračunati bruto ekvivalent dotacije (“transparentna pomoč”)


Pomo v obliki posojil
Pomoč v obliki posojil

 • Ni dovoljena podjetjem v težavah

 • Preračun višine pomoči ob upoštevanju tržnih obrestnih mer

 • Običajno zavarovanje


Kapitalske nalo be tvegani kapital
Kapitalske naložbe/tvegani kapital

 • “netransparentna oblika pomoči”

 • Kot višina pomoči se upošteva celotni znesek


Poro tva transparentna
Poroštva (“transparentna”)

 • Poroštvo največ 80%

 • Posojilo največ 1,5 mio. EUR

 • V cestnoprometnem sektorju 0,75 mio. EUR

 • Obstoj poroštvene sheme


Komulacija pomo i
Komulacija pomoči

 • Pomoči po pravilu “de minimis” se prištevajo k dodeljenim pomočem za iste upravičene stroške

 • Pri dodeljevanju pomoči po drugih shemah je potrebno paziti, da za iste upravičene stroške že ni dobil pomoč po pravilu “de minimis”