vzd l vac program odv tvov ho svazu hutnictv eleza n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa - PowerPoint PPT Presentation


 • 55 Views
 • Uploaded on

Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa. Porada personálních ředitelů – Ostrava 24.2.2011 Miroslav Svoboda-OSHŽ. Osnova:. Historie Výchozí projekt Žádost o podstatnou změnu Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011 Režijní a společné náklady projektu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa' - thaddeus-munoz


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vzd l vac program odv tvov ho svazu hutnictv eleza

Vzdělávací program Odvětvového svazu hutnictví železa

Porada personálních ředitelů – Ostrava 24.2.2011

Miroslav Svoboda-OSHŽ

osnova
Osnova:
 • Historie
 • Výchozí projekt
 • Žádost o podstatnou změnu
 • Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011
 • Režijní a společné náklady projektu
 • Nejistoty a předpokládaný scénář
historie
Historie
 • Dne 18.12.2008 vydalo MPSV výzvu č.33 k předkládání žádostí o fin.podporu s alokací 600 mil.Kč
 • Název globálního grantu: Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích
 • Ukončení příjmu žádostí : 16.3.2009
 • Žádost o finanční podporu byla podána dne 12.3.2009, projekt zpracovala společnost EUROVISION
 • Projekt zahrnoval 11 hutních společností, celkové náklady projektu činily 26 108 000,-Kč, zahájení 1.11.2009
 • Vzdělávací projekt OSHŽ byl schválen dne 13.8.2009 na základě doporučení výběrové komise, výše finanční podpory byla snížena na 25 439 755,-Kč
 • Z 66 podaných žádostí bylo vybráno 22 projektů
historie1
Historie
 • MPSV si vyžádalo řadu doplňujících podkladů (fin.situace žadatele, bezdlužnost a především:
 • Prohlášení o zapojení cílové skupiny do projektu
 • Následně vyřadilo MPSV společnosti ŽDB Group, ArcelorMittal Ostrava a Válcovny trub TŽ z důvodu překročení limitu de minimis (200 000,-EUR na 3 plovoucí roky)
 • 2 možnosti :
  • Doplnění nových subjektů, členů OSHŽ
  • Snížení rozpočtu projektu
 • Rozpočet byl snížen na 15 572 095,-Kč, současně byl přepracován harmonogram a monitorovací indikátory
 • Počet zapojených subjektů klesl na 8, zahájení se posunulo na 1.2.2010
historie2
Historie
 • 11.2.2010 odstoupila z projektu společnost Vítkovice,a.s.
 • Opět otázka doplnění projektu nebo přepracování projektu
 • Projekt byl doplněn o společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. a Železárny Veselí,a.s.
 • Žádost o podstatnou změnu byla podána dne 15.7.2010 a vyřízena k datu 1.2.2011
v choz projekt
Výchozí projekt
 • Členění do 5 klíčových aktivit (KA)
  • KA1 - jazykové vzdělávání
  • KA2 - kurzy práce na PC
  • KA3 - rozvoj v oblasti „soft skills“
  • KA4 - odborné semináře
  • KA5 - řízení a koordinace projektu
 • Každá aktivita je členěna na přímé náklady (PN) a nepřímé náklady (NN) – 12% z přímých
 • PN pro jednotlivé KA vycházejí z počtu zapojených osob, počtu seminářů a cenových sazeb
 • Celkové náklady v jednotlivých KA jsou rozděleny na podniky podle počtu školených osob
v choz projekt1
Výchozí projekt
 • KA5 obsahuje společné (režijní) náklady – osobní náklady, část nákladů na vybavení
 • Další (rozhodující) část nákladů na vybavení je obsažena v KA4
 • Výchozí stav lze tedy popsat tabulkou pří respektování těchto výchozích sazeb:
v choz projekt3
Výchozí projekt
 • V březnu 2010 proběhlo výběrové řízení na dodavatele školení (KA1-KA3) na základě výzvy z 5.3.2010
 • Rozpočet projektu stanovil cenu školení na 8 089 000,-Kč
 • 7.4.2010 byla vybrána společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 7 679 184,-Kč a výchozí sazby se změnily takto:
dost o podstatnou zm nu
Žádost o podstatnou změnu
 • Podána 15.7.2010 v době kdy MPSV měnilo metodiku pro sledování čerpání limitu de minimis a pozastavilo vyřizování žádostí
 • Nová metodika :
  • Rozpustila KA5 (společné náklady) mezi školící aktivity - KA (1-4)
  • Předpokládá nepřekročení stanovených limitů de minimis u žádného subjektu
  • Stanoví stejný podíl zapojeného subjektu na společných (režijních) nákladech i v případě nižšího čerpání limitu
dost o podstatnou zm nu1
Žádost o podstatnou změnu
 • Změny limitu de minimis mezi zapojenými subjekty z důvodu:
  • Odstoupení Vítkovice, a.s.
  • Změny a upřesnění školícího plánu
erp n limitu de minimis k 31 1 2011
Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011
 • Do 31.1.2011 bylo vyčerpáno (vyúčtováno) 23,8% z přislíbené dotace
 • Zpoždění lze vysvětlit :
  • Zpřesňováním počtu lidí v jednotlivých kurzech a podnicích
  • Zpřesňováním zaměření odborných seminářů
  • Odstoupením společnosti Vítkovice,a.s. a nutností zajištění náhrady
  • Nejasnostmi při zavádění nové metodiky MPSV zejména s ohledem na způsob rozvrhování režijních nákladů
 • Nepříjemným důsledkem zpoždění je :
  • vysoký podíl společných nákladů (SNK) z celkových přímých nákladů – 35.2%
  • Snížené možnosti čerpání nepřímých nákladů, kdy některé vynaložené nepřímé náklady (projekt) nebylo možno pokrýt v plné výši
erp n limitu de minimis k 31 1 20111
Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011
 • Skutečné čerpání k 31.1.2011 podle jednotlivých KA:
  • Poskytnutá záloha (dotace) : 6 228 838,-Kč
  • Vyčerpáno : 3 709 661,-Kč
  • Zbývá vyčerpat ze záloh : 2 519 177,-Kč
  • Předpokládaná záloha na další období : 725 542,-Kč
erp n limitu de minimis k 31 1 20112
Čerpání limitu de minimis k 31.1.2011
 • Do 31.1.2011 byly realizovány tyto školení a semináře :
  • Jazykové vzdělávání – 984 hod. (AJ,NJ,RJ); zapojilo se celkem 224 osob v (2-3) hodinových lekcích
  • Kurzy PC – 28 dní (2 denní kurzy v 6 oblastech); zapojilo se celkem 164 osob
  • Kurzy „soft skills“ – 19 školících dní (1-2) denní kurzy v 10 oblastech; zapojilo se 136 osob
  • Odborné semináře – 205 hod.; zapojilo se 378 osob
   • Zatím proběhly semináře na téma : technické normy, marketing a prognostika, controlling, ekologie, řízení jakosti a tepelné zpracování
re ijn n klady projektu
Režijní náklady projektu
 • Režie jsou významně ovlivněny čerpáním mzdových nákladů
 • Mzdy mají fixní charakter, zatímco náklady na školení jsou variabilní
  • Časový průběh školení tak významně ovlivňuje výši podílu mzdových a režijních nákladů na nákladech celkem. Rychlejší čerpání nákladů na školení=nižší čerpání režijních nákladů=možnost využít uspořené režijní (mzdové) náklady na školení
  • K 31.1. je podíl pracovních smluv 29,8% proti 23,4% v rozpočtu
 • Představa – podnik by při „dočerpání limitu“ nevystoupil předčasně z projektu, ale nečerpal by podporu na mzdové náklady koordinátora
  • Možnost přesunu (zvýšení, snížení) limitu v dalším průběhu a znovu řešení mzdových nákladů
  • Týká se zejména malých společností, kde byla nastavena minimální hranice úvazku koordinátora
nejistoty a p edpokl dan sc n
Nejistoty a předpokládaný scénář
 • V dalším průběhu lze z hlediska finančního plnění projektu doporučit:
  • Snažit se naplnit rozepsané limity a to spíše v předstihu
  • Ukončit (přerušit) pracovní smlouvy u těch podnikových koordinátorů u kterých bude hrozit překročení rozepsaného limitu de minimis, nebo nebudou v nejbližším plánovacím období realizovat žádná školení
  • Na základě zhodnocení vývoje plnění čerpání limitu de minimis za r.2011 přizpůsobit i pracovní smlouvy členů vedení RT nové situaci
 • V tuto chvíli lze spíše předpokládat možnost nedočerpání dotace za projekt jako celek a tomu bude nutno přizpůsobit i čerpání osobních (mzdových) nákladů