sp 310 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SP 310 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SP 310

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22
halla-gordon

SP 310 - PowerPoint PPT Presentation

126 Views
Download Presentation
SP 310
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SP 310 Historia naszej szkoły

 2. Początki Budowa Pierwsi uczniowie (1982)

 3. Nadanie imienia szkole… SP 310 pierwszą placówką  oświatową na Ursynowie, która miała swojego patrona! 9.05.1984 r. nadano szkole imię Michała Byliny. Do przyjęcia imienia patrona szkoła przygotowywała się od roku. Dzieci poznawały życie i twórczość M. Byliny, nawiązano kontakty z żoną artysty p. Stanisławą Bylinową, z Muzeum Wojska Polskiego, gdzie prezentowane są dzieła artysty. W szkole zorganizowano wystawę poświęconą patronowi. Na zdjęciu: artysta malarz prof.  L. Maciąg odsłania namalowany przez siebie obraz M. Byliny, który ofiarował szkole.

 4. Pamiątki po patronie… Pani S. Bylinowa podarowała szkole pamiątki po swym mężu: sztalugi, szkice, paletę  i odznaczenia artysty.

 5. Jak to było ze sztandarem… Z okazji nadania imienia SP 310  Komitet Rodzicielski ufundował i przekazał dyrektorowi sztandar szkoły. Na zdjęciu: dyr. L. Katra przekazuje sztandar uczniom. Ta tradycja przekazywania sztandaru kultywowana jest do dziś. Co roku poczet sztandarowy, w którego skład wchodzą  uczniowie z klas opuszczających szkołę, przekazuje sztandar młodszym kolegom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 6. Świetlica szkolna dawniej dziś

 7. Piętnasta rocznica nadania SP 310 imienia patrona - rok 1999.

 8. Na wystawie poświęconej naszemu patronowi…

 9. Szkoła po 20 latach… • W bibliotece szkolnej można było obejrzeć m. in. taką gazetkę • Tak wyglądała nasza szkoła po 20 latach

 10. 20 lat minęło... Rok 2002 - SP 310 obchodzi 20 rocznicę powstania. Na zdjęciu: poczty sztandarowe szkół ursynowskich .

 11. Biblioteka… Remont 2001 …i po remoncie

 12. Dyrektorzy naszej szkoły… p. Leokadia Katra p. Regina Krajewska p. Jacek Strzyżewski (obecnie)

 13. Wicedyrektorzy naszej szkoły… Danuta Goździkowska (na zdjęciu) Alicja Miszkowska Anna Gust (również na zdjęciu) Edyta Boguszewska Danuta Kochanowicz Beata Jeziorska(na zdjęciu), która pracuje tu obecnie

 14. Nauczyciele w naszej szkole…

 15. Pierwsza rada pedagogiczna… Pierwsza Rada Pedagogiczna SP 310: dyr. Leokadia Katra , Danuta Gożdzikowska z-ca dyr, Anna Oleksiewicz kier. świetlicy,  nauczyciele: Janina Burakowska, Teresa Budek, Anna Gust, Halina Jasińska - Matusz, Barbara Kalina, Bożena Krasuska,  Maria Kosińska, Barbara Mianowska,AlicjaMiszkowska, Maria Paderewska,  Krystyna Puto, Antonina Trukawka, Zofia Waryszak.

 16. Sekretariat… …dawniej… …oraz dzisiaj

 17. Małe forum - obecnie biblioteka szkolna. Tu również odbywały się apele i imprezy szkolne.

 18. Sala gimnastyczna dawniej dziś

 19. Absolwenci naszej szkoły…

 20. Szkoła teraz…

 21. 9.05 2009 r. SP 310 będzie obchodzić 25 rocznicę nadania szkole imienia patrona Michała Byliny.   Będzie to wydarzenie podniosłej wagi  w  historii szkoły. Już ruszyły przygotowania! Chcecie dowiedzieć się więcej? Zajrzyjcie na www.sp310.waw.pl!

 22. Prezentację przygotowały: Kamila Jancz oraz Natalia Grochowska