10 samfunn og stat i norge i middelalderen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
10. Samfunn og stat i Norge i middelalderen PowerPoint Presentation
Download Presentation
10. Samfunn og stat i Norge i middelalderen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

10. Samfunn og stat i Norge i middelalderen - PowerPoint PPT Presentation


  • 294 Views
  • Uploaded on

BOKMÅL. 10. Samfunn og stat i Norge i middelalderen. Norgesveldet på 1200-tallet omfattet:. – Det norske fastlandet (inkludert Båhuslen) – Island – Orknøyene – Shetland – Færøyene – Hebridene (Suderøyene) – Isle of Man Kongemakten styrket sin makt over samenes områder i nord

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '10. Samfunn og stat i Norge i middelalderen' - halia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
norgesveldet p 1200 tallet omfattet
Norgesveldet på 1200-tallet omfattet:

– Det norske fastlandet (inkludert Båhuslen)

– Island

– Orknøyene

– Shetland

– Færøyene

– Hebridene (Suderøyene)

– Isle of Man

Kongemakten styrket sin makt over samenes områder i nord

gjennom skattlegging og bygging av militære utposter.

norgesveldet bondesamfunnet
NorgesveldetBondesamfunnet

Levekårene til bøndene:

– Færre enn 30 % eide sin egen jord rundt 1300.

– Kirken, kongemakten og adelen eide det meste.

– Folk som ryddet nytt land i allmenningen, ble leilendinger.

norgesveldet bondesamfunnet1
NorgesveldetBondesamfunnet

Mann og kvinne:

– Like viktige i dagliglivet på gården.

– Kvinner arbeidet inne, menn ute.

– Foreldrene til gutter fant ektemaker til dem.

– Arverett for både sønner og døtre i 1270-årene.

– Kirken krevde samtykke fra begge partene ved giftermål.

norgesveldet bondesamfunnet2
NorgesveldetBondesamfunnet

Trellene:

– Ufrie, men kunne kjøpe seg fri.

– Trelldommen forsvant i løpet av 1200-tallet.

– Svikt i rekrutteringen etter at vikingferdene tok slutt.

norgesveldet
Norgesveldet

Byer og byfolk

– Byene avløste markedsplassene.

– Byer som oppsto på 1000-tallet:

Borg (Sarpsborg)

  Oslo

  Tønsberg

  Bergen

  Nidaros (Trondheim)

norgesveldet1
Norgesveldet

Byer og byfolk

 – Handel (korn, tørrfisk, håndverk, trelast).

– Administrative sentra.

– Byloven av 1276 definerte faste grupper i bybefolkningen:

«Husfaste menn» som eide egne bygårder

Håndverkere, skippere

Flertallet var arbeidere og småkårsfolk

norgesveldet2
Norgesveldet

Kongemakten

Lov og rett:

– Kongemakten tok gradvis over dommernes rolle.

– Iverksatte dommene og krevde inn bøter.

– Overtok etter hvert retten til å lage lover.

– Magnus Lagabøtes landslov av 1274 og byloven av 1276.

norgesveldet3
Norgesveldet

Forsvaret:

– Leidangen ble omgjort til en skatt i fredstid.

– Hirden, kongens elitesoldater, ble til en slags adel.

norgesveldet4
Norgesveldet

Kirken som statsmakt

– Kirken samarbeidet med kongen i rikssamlingen.

– Økonomisk uavhengig gjennom store jordeiendommer.

– Ledet av erkebiskopen i Nidaros.

– Ca. 2000 «ansatte» (prester, nonner og munker).

– Uenighet om hvor mye kirken egentlig påvirket folk.

norgesveldet5
Norgesveldet

Kirken som statsmakt

– Kirkelig umoral?

– Kristendommen preget dagliglivet til folk (gudstjenester,

skriftemål, faste, pilegrimsreiser osv.).

var den norske middelalderstaten f ydal
Var den norske middelalderstaten «føydal»?

Hva slags stat?

 – Føydalismen i Europa var et hierarkisk system med kongen på toppen.

– Kongen byttet jord mot vasallenes troskap.

– Færre trinn i den norske «samfunnspyramiden».

– Den norske adelen var statens tjenere.

– Bøndene hadde en mer selvstendig posisjon i forhold til

adelen.