Monenlaiset oppijat verkossa Anne Rongas - PowerPoint PPT Presentation

halee-williams
monenlaiset oppijat verkossa anne rongas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Monenlaiset oppijat verkossa Anne Rongas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Monenlaiset oppijat verkossa Anne Rongas

play fullscreen
1 / 27
Download Presentation
Monenlaiset oppijat verkossa Anne Rongas
85 Views
Download Presentation

Monenlaiset oppijat verkossa Anne Rongas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Monenlaiset oppijat verkossaAnne Rongas

 2. Tämän esityksen laati Anne RongasTöissä Kotkan aikuislukiossa (opo, ope)aikuiskasvatustieteilijä, maalaisihminen

 3. 1. Miksi verkossa?

 4. Verkko laajentaa oppimistilaa Uusi täydentää vanhaa, ei syrjäytä. Muukin elämä linkittyy verkon kanssa. Sulaumat synteettisiin maailmoihin. Vähentää matkustamista. Sopii tiettyihin elämäntilanteisiin. Mahdollistaa asioita, jotka muutoin olisivat kalliita tai mahdottomia.

 5. Natiivipuhetta, ajankohtaisia sisältöjä Klik!

 6. 2. Oppimistila ja vallan salasanat

 7. Kenellä valtaa verkkotiloissa? Jos reaalimaailman oppimistiloissa opiskelija olisi yhtä kahlittu, kuin verkon suljetuissa tiloissa, syntyisi kapina. Persoonallisuus motivoi. Visuaalisesti hahmottaville muokkausmahdollisuus on merkittävää. Opiskelijat voivat keksiä asioita, joita opettaja ei keksi.

 8. Annettu valmis profiili

 9. Eihän meillä ole koulupukujakaan, tässä olen minä.

 10. Omatoimisuutta: Opiskelija pyytää vertaisapua

 11. Opiskelijan pedagoginen aloite

 12. 3. Avoin – suljettu?

 13. Avoin – suljettu? Täydellistä verkko-oppimisen ympäristöä ei ole. Kaikilla on etunsa ja puutteensa. Jos opettaja ei tunne oloaan kotoisaksi, seuraa ongelmia.  Sama pätee opiskelijaan. Jatkuva palaute ja kokeilut. Jos ei tiedä, mitä voisi olla, ei kaipaa muutosta.

 14. Avoin – suljettu? Avoin ui ketterästi suljettuun (linkit, upotukset, syötteet). Päinvastainen ei onnistu. Tilannearvio: tavoitteet, ryhmä, työmuodot. Sekakäyttö voi olla hyvä vaihtoehto. Opiskelijan mahdollisuus valita. Suljettu lukkiutuu opintojen jälkeen.

 15. Google-kalenteri upotettuna suljettuun

 16. 4. Avoin työkulttuuri jakaminen

 17. Jakamisen eetos Tieto tuottaa uutta vain jaettuna.  Datan, informaation ja tiedon eksponentiaalinen lisääntyminen vaatii uusia työmenetelmiä. Ajan käyttäminen mielekkäästi. Ideoitten ja sisältöjen kierrättäminen. Ei merkitse pedagogin kuolemaa, päinvastoin.

 18. Elävää aineistoa jaossa, esim. Opettaja.tv

 19. 5. Oppimisprosessia ei voi kopioida tai varastaa

 20. Kuka hyötyy jakamisesta? Jos sisällöt riittäisivät oppimisen, tarvittaisiin vain kirjastoja, arkistoja, museoita ja internet. Oppiminen on muuta kuin sisältöjen siirtämistä oppilaan päähän. Tekijänoikeuslait pätevät verkossa.  Avoimia sisältöjä voi lisenssoida. Katso tarkemmin>>

 21. Esim. yli 10 000 000 kuvaa Nimi-mainittava

 22. 6. Näkyvillä oleva houkuttelee

 23. Maison de Quartier

 24. Jaan kaikki aineistoni avoimesti, ei minulta pois eikä vähennä työtilaisuuksiani vaan päinvastoin.

 25. 7. Tämä oli vain pieni kurkistus...

 26. Luovuutta ja yhteistyötä Mahdollisuuksien maailmaa on joidenkin mielestä jopa ahdistavan paljon. Opettajien foorumit auttavat. Ota askel kerrallaan. Löydä oma juttusi. Vinkkiverkko (aine- ja teemaryhmiä) Sometu (Sosiaalinen media & oppiminen)

 27. Palautetta, kysymyksiä!Annen blogi ja kotisivu