1 / 17

Zrównoważony rozwój w budownictwie

Zrównoważony rozwój w budownictwie. Petteri Lautso, Kierownik ds. architektury Październik 2010 r. Budownictwo ekologiczne motorem rynku. Przyrost naturalny i rozwój ekonomiczny Dostępność energii Zmiany klimatyczne. Prawodawstwo Ceny energii Zachowania konsumentów.

halden
Download Presentation

Zrównoważony rozwój w budownictwie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Zrównoważony rozwój w budownictwie Petteri Lautso, Kierownik ds. architektury Październik 2010 r.

 2. Budownictwo ekologiczne motorem rynku • Przyrost naturalny i rozwój ekonomiczny • Dostępność energii • Zmiany klimatyczne • Prawodawstwo • Ceny energii • Zachowania konsumentów Zachowania łańcucha wartości "Musimy znaleźć bardziej wydajne metody pozyskiwania zasobów od przemysłu, rządów i środowisk akademickich, aby móc rozwiązywać problemy środowiskowe i społeczne, z jakimi się zmagamy". -Leif Johansson, Prezes i Dyrektor naczelny, Volvo Group Klient & Ruukki "Celem Skanska jest rozwijanie koncepcji budownictwa ekologicznego w zakresie znacznie szerszym, niż jest obecnie wymagany od firm budowlanych".

 3. Najlepsze sposoby na zmniejszenie emisji CO2- energowydajne budownictwo i mniejsze zużycie paliwa przez pojazdy Izolacja budynków Sekwestracja dwutlenku węgla(CCS): nowy węgiel) Wyższe koszty:redukcja emisji Mniejsze zużycie paliwa przez pojazdy użytkowe 150 Systemy silnikówprzemysłowych Systemy oświetleniowe,klimatyzacja Średnie koszty:zalesianie 100 Sekwestracja dwutlenku węglana skalę przemysłową Biopaliwo z trzciny cukrowej 50 Jądrowe Większy potencjał Koszt redukcji emisji w € na tCO2e -50 -100 -150 0 5 10 15 20 25 30 35 Większa, niż dotychczas, redukcja emisji dwutlenku węgla - rocznie GtCO2e w 2030 • Dwiema najbardziej opłacalnymi metodami redukcji emisji CO2 są: energowydajne budownictwo i zmniejszenie zużycia paliwa przez pojazdy użytkowe • Firma Ruukki odnosi sukcesy w obu tych dziedzinach Source: McKinsey/ Vattenfall

 4. Budownictwo ekologiczne Zmniejszanie oddziaływania na środowisko • Budynki stanowią znaczny odsetek zagospodarowanego terenu i w dużej mierze odpowiadają za zużycie energii oraz wody, a także zmiany jakości powietrza i atmosfery • Jak wynika z analizy statystyk, zmniejszanie ilości zużywanych przez budynki surowców naturalnych oraz wytwarzanych zanieczyszczeń ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju w przyszłości • Cele budownictwa ekologicznego • Wydajna lokalizacja i projektowanie • Oszczędne zużycie: energii, wody, materiałów • Lepsze warunki bytowe wewnątrz budynków • Optymalizacja operacji i konserwacji • Zmniejszenie produkcji odpadów

 5. “We find systematic evidence that rents for green offices are about two percent higher than rents for comparable buildings located nearby. Effective rents, i.e., rents adjusted for the occupancy levels in office buildings, are about six percent higher in green buildings than in comparable office buildings nearby.” The 2008 study on US office buildings "Doing Well by Doing Good? Green Office Buildings" by Piet Eichholtz

 6. Czym się zajmujemy?

 7. Jaka jest nasza rola? Współczynnik przenikania ciepła U Straty i zyski wynikające z M&E Straty i zyski w trakcie użytkowania Szczelność Straty i zyski przez bryłę budynku Otwory Wytwarzanie energii na miejscu Budownictwo ekologiczne Elastyczność/ okres eksploatacyjny Możliwość zmiany planu pomieszczeń; modyfikowalny szkielet Mass /material / transportation Szara energia Masa/materiał/ transport Optymalizacja strukturalna Recykling Stal Gotowe rozwiązania = szybkość Kontekst urbanistyczny Cechy placu budowy Konstrukcje dostosowane do trudnych warunków

 8. Minimalizowanie strat energii w trakcie użytkowania-Współczynnik przenikania ciepła U • Trzy systemy Ruukki dla brył budynków: płyty warstwowe, elementy prefabrykowane oraz blachy dachowe zapewniają doskonałą izolację termiczną bez potrzeby stosowania kosztownych rozwiązań specjalnych • Konkurencyjność oraz czas potrzebny na zwrot kosztów inwestycji dewelopera zależą wyłącznie od ceny dodatkowej izolacji • Projekt: K-Rauta Lahti • Najważniejsze wartości współczynnika przenikania ciepła U w omawianym projekcie: 0,23 ściana zew. i 0,15 dach • Wartości współczynnika U w roku 2010: 0,17 ściana zew. i 0,09 dach • Wartości U przy małym zużyciu energii: 0,12 ściana zew. i 0,08 dach • Inne kolumny zostały podane jako odniesienie

 9. Minimalizowanie strat energii w trakcie użytkowania-Szczelność • Wydajność systemów odzyskiwania ciepła oraz szczelność konstrukcji to dwa kluczowe czynniki umożliwiające zwiększenie energooszczędności obiektów klienta powyżej poziomu ustalonego normami • Duża dokładność wymiarów oraz przewidywalne zachowanie prefabrykowanych elementów dla brył budynków umożliwia nam wykraczanie poza wymogi określone w normach • Projekt: K-Rauta Lahti • W latach 2008-2008 na uniwersytecie Aalto przeprowadzono badania nad energooszczędnością jednopiętrowych budynków komercyjnych • Jak ustalono, badany obiekt (K-Rauta Lahti (2008)) zużywał o 32% mniej energii w porównaniu z poziomami ustalonymi w normach na rok 2010 • Wykorzystanie wartości współczynnika U 2010, wentylacji hybrydowej, wymienników gruntowych, ogrzewania podłogowego oraz większej liczby okien pozwoliło na uzyskanie 33% potencjału energooszczędności

 10. Maksymalizacja zysku energii w trakcie użytkowania-Pale energetyczne • Gromadzenie energii geotermicznej za pośrednictwem fundamentów ze stalowych pali oznacza oszczędność pracy, redukcję kosztów i mniejsze zużycie materiałów w porównaniu z osobnymi odwiertami • Często takie rozwiązanie jest najbardziej opłacalnym sposobem wykorzystania energii odnawialnej w budynkach • Symulowany potencjał w energooszczędnym budynku biurowym o powierzchni 5000 m2; cel: 69% energii ogrzewania + 100% energii chłodzenia z ciepła gruntowego

 11. Maksymalizacja zysku energii w trakcie użytkowania-Rozwiązania fotowoltaiczne Prototypowe okładziny fotowoltaiczne Ruukki • Wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych jako okładzin dla budynku jest rozwiązaniem oszczędnym i estetycznym, a ponadto doskonałą alternatywą dla oddzielnych ogniw, których montaż jest nierzadko skomplikowany • Zgodnie z najnowszymi prognozami rozwiązania fotowoltaiczne osiągną w ciągu kilku lat neutralność sieciową w Europie. Stanie się tak za sprawą wzrostu cen energii oraz szybszego, niż przewidywany, spadku cen technologii PV. Zdjęcie: Kolibri z południowego wschodu, wykonane przez: Davidson & Tarkela Architects. Wygląd okładzin fotowoltaicznych Ruukki będzie taki sam w przypadku stosowania na szeroką skalę.

 12. Szara energia i CO2 • Produkty stalowe Ruukki są zaliczane do najlepszych wyrobów hutniczych pod względemenergooszczędności • Wykorzystujemy prawie minimalną niezbędną ilość surowców,jaką można osiągnąć przy obecnym stanie technologii • Roczna emisja CO2 jest mniejsza o pawie 300000 ton w porównaniu ze średnimi wartościami w Europie • Ślad CO2 /kg materiałów budowlanych jest zmienny, ale różnice często się zacierają przy porównywaniu na poziomie budynku lub konstrukcji. Najlepsze rozwiązanie konstrukcyjne jest inne dla każdego pojedynczego obiektu, ale w większości przypadków dobranie takiego rozwiązania jest kwestią intuicji • Kilka przykładów śladów węglowych (g CO2-ekv/kg) • Dźwigar spawany: 780 (Ruukki) • Płyta betonowa: 210 (RT ympäristöseloste) • Klejony dźwigar drewniany: 330 (RT ympäristöseloste) Emisja dwutlenku węgla w wielkim piecu (indeksowana, na podstawie zużycia węgla). Źródło: Stahl-Zentrum 2007

 13. Recykling • Upcycling to proces przetwarzania odpadów lub zbędnych produktów na nowe materiały lub produkty o wyższej jakości lub mniejszym oddziaływaniu na środowisko • Downcycling to przetwarzanie materiałów i produktów na nowe materiały o niższej jakości • Ponieważ stal nadaje się w 100% do recyklingu, jej stosowanie pozwala na zmniejszenie zużycia energii na przestrzeni całego cyklu życia produktu • 20-30% stali wykorzystywanej przez Ruukki jako surowiec do produkcji stanowi stal zwrócona do obiegu • Tona wykorzystanej ponownie stali oznacza zmniejszenie globalnej emisji CO2 o 1,8 ton • Stosowanie przez Ruukki stali zwróconej do obiegu umożliwiło zmniejszenie emisji CO2 o 420000 ton w roku 2007 • 44% stali zwróconej do obiegu pochodzi z przemysłu budowlanego, a 70% stali dostępnej z budynków poddaje się recyklingowi (dane szacunkowe FI, 2005) Source: VTT 2005

 14. Długi okres eksploatacyjny - elastyczność, jakość, lokalizacja • Głównym celem projektowania przyjaznych dla środowiska budynków jest zminimalizowanie oddziaływania na środowisko we wszystkich etapach cyklu życia budynku. • Im bardziej intensywnie budynek jest użytkowany, tym mniejszejest jego oddziaływanie na środowisko.

 15. Urban context • Wiele budynków uznaje się za ekologiczne, nie oznacza to jednak, że nieruchomości, na których stoją, są równie przyjazne dla środowiska. • Jeśli na terenie takiej nieruchomości występują częste zatory w ruchu ulicznym, ciężko jest uznać ją za miejsce zagospodarowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. • Gotowe rozwiązania oznaczają szybkość na placu budowy. • Pomagają również zminimalizować ilość odpadów, zwiększyć jakość elementów, lepiej zarządzać kwestiami BHP oraz zmniejszyć hałas i ilość pyłu. • Fundamenty dostosowane do trudnych warunków ułatwiają budowanie na gęsto zagospodarowanych obszarach i zwiększają opłacalność takich przedsięwzięć

 16. Ruukki w budownictwie ekologicznym • Możliwości • Wysokie kompetencje • Elementy na potrzeby lokalnej produkcji energii • Kontrola pracy monterów i jakość produktów są gwarancją szczelności • Produkty dla wielofunkcyjnych budynków zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju • Stale o wysokiej odporności Zalety • Bezpieczeństwo na placu budowy i poza nim • Wysokie wartości współczynnika U w fasadach • Małe oddziaływanie na środowisko w fazie konstrukcji dzięki szybkości działania na placu budowy oraz produktom łatwym do transportowania • Trwała wszechstronność wybudowanych obiektów zwiększa ich okres eksploatacyjny • Łatwa konserwacja i długi okres eksploatacyjny produktów • Względnie niski ślad CO2, w szczególności w przypadku produktów do bryły budynku • Optymalne zużycie materiału we wszystkich procesach produkcji i świadczonych usługach • Doskonałe właściwości materiałów oraz konstrukcji w całym cyklu życia budynku, a także sprawność działań na placu budowy oznaczają bezpośrednie korzyści dla procesu zatwierdzania budynków jako ekologiczne. Stosowanie naszych rozwiązań oznacza również liczne korzyści pośrednie • Brak ryzyka pogorszenia jakości powietrza wewnątrz budynków

More Related