slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž. Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová Datum vytvoření: červen 2013 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vyučovací předmět: chemie Ročník: 1. Téma: anorganické názvosloví – hydridy Druh materiálu: prezentace + pracovní list

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž' - hailey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

Autor materiálu: RNDr. Pavlína Kochová

Datum vytvoření: červen 2013

Vzdělávací oblast: člověk a příroda

Vyučovací předmět: chemie

Ročník: 1.

Téma: anorganické názvosloví – hydridy

Druh materiálu: prezentace + pracovní list

Klíčová slova: hydrid, oxidační číslo, valenční koncovka, triviální název,

systematický název, vzorec

Anotace: prezentace s výkladem a zakomponovanou

aktivitou následovaná aktivitou pro procvičení

ev. zpětnou vazbu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501

slide2

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

 • Typ interakce
 • Dum se skládá z výkladu formou prezentace s vloženou aktivitou
 • a o následnou aktivitu formou pracovního listu
 • Druh výukového zdroje
 • Prezentace je učena pro výklad názvosloví daných skupin látek pro první rok
 • výuky chemie na vyšším gymnáziu charakterizuje hydridy jako skupinu látek
 • podává v jednotlivých krocích názorné vysvětlení postupu vytváření jejich
 • názvů a vzorců
 • druhá část prezentace obsahuje tabulku valenčních koncovek
 • pracovní list lze použít pro procvičování učiva v hodině nebo jako domácí úkol, nebo pro zpětnou vazbu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501

slide3

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

 • Typická délka využití
 • při použití pro výuku tématu jako nového učiva je dum zamýšlen na jednu
 • vyučovací jednotku. Dle schopností žáků je aktivitu možno realizovat v hodině
 • nebo formou domácího úkolu.
 • při opakování je délka prezentace 20 – 30 min. v závislosti na úrovni znalostí
 • žáků.
 • Zařazení materiálu dle ŠVP
 • student určí oxidační číslo kationtu
 • osvojí si názvosloví uvedené skupiny látek
 • odvodí z názvů vzorce a naopak

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501

n zvoslov anorganick ch slou enin

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN

BINÁRNÍ SLOUČENINY

HYDRIDY

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501

hydridy

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY
 • v nejširším slova smyslu - binární (dvouprvkové) sloučeniny vodíku s jiným prvkem
 • oxidační číslo H (elneg. 2,1) ne vždy –I, může být i +I
 • dělení -nejčastěji se dle charakteru vazby na iontové, kovalentní a kovové

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501

hydridy iontov

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY - iontové
 • hydridy s-prvků (kromě Be a Mg)
 • H má oxidační číslo záporné - I
 • vazba je iontová nebo silně polární (rozdíl elektronegativit je větší než 1)

MmHn

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501

hydridy iontov1

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY - iontové
 • název = HYDRID + název druhého prvku s valenční koncovkou

M+nH-In

 • vzorec = značka druhého prvku + H (počet atomů vodíku = ox. číslo druhého prvku)
 • NaH - hydrid sodný

CaH2 - hydrid vápenatý

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501

hydridy kovalentn

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY - kovalentní
 • hydridy p-prvků
 • oxidační číslo H je +I
 • vazba kovalentní nepolární až polární (od IV. k VII. skupině polarita roste)

MHn (III., IV., V. sk.) HnM(VI.,VII. sk.)

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501

hydridy kovalentn n zvy

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY – kovalentní - názvy
 • v názvu není HYDRID
 • název je jednoslovný
 • u prvků III. – VI. skupiny

základ latinského názvu prvku + koncovka –an

AlH3 – alan SiH4 – silan H2S - sulfan

Pozor! NH3 – amoniak, CH4 – methan, H2O - voda

 • u prvků VII. skupiny

název prvku + o + vodík

HF – fluorovodík HBr - bromovodík

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501

hydridy kovalentn vzorce

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY – kovalentní - vzorce
 • pořadí vodíku a druhého prvku je:

MmHn (III., IV., V. sk.)

BH3 – boran GeH4 – german PH3 - fosfan

HnMm (VI.,VII. sk.)

SeH2 – selan HI - jodovodík

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501

hydridy kovov

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY - kovové
 • hydridy většiny přechodných prvků
 • vodík rozpuštěný ve struktuře kovu
 • nestechiometrické složení závislé na tlaku H2

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501

hydridy kovov n zvy vzorce

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

HYDRIDY – kovové – názvy, vzorce
 • název = HYDRID + genitiv kovu

ZrH2 – (di)hydrid zirkonia UH3 – (tri)hydrid uranu

 • vzorec uvádí většinové složení

MHn

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501

vytvo vzorce

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

VYTVOŘ VZORCE

chlorovodík

fosfan

hydrid vápenatý

amoniak

selan

hydrid lithný

silan

sulfan

HCl

PH3

CaH

NH3

H2Se

LiH

SiH4

H2S

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501

vytvo n zvy

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

VYTVOŘ NÁZVY

H2Te

H2O

AsH3

KH

HI

SbH3

H3B

AlH3

telan

voda

arsan

hydrid draselný

jodovodík

stiban

hydrid boritý

alan

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501

valen n koncovky

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

VALENČNÍ KONCOVKY

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501

zdroje

VY_32_INOVACE_3.2.Ch2N,1.14/Žž

Zdroje

ISBN 80-7235-260-1.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Kochová

CZ.1.07/1.5.00/34.0501