tase 2025 tampereen seudun liikennej rjestelm suunnitelma n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TASE 2025 - Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma PowerPoint Presentation
Download Presentation
TASE 2025 - Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

TASE 2025 - Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

TASE 2025 - Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Kaupunkiseutu 2030 seminaari. TASE - Liikennepoliittisen ohjelman (2005) visio. Rakennemallin liikennetavoitteet – liikkumisen tapoja uudistetaan. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuuksia lisätään

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TASE 2025 - Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Rakennemallin liikennetavoitteet

– liikkumisen tapoja uudistetaan

 • Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuuksia lisätään
 • Henkilöautoliikenteen osuuden kasvu pysäytetään
 • Raideliikennettä kehitetään
 • Joukkoliikenne järjestetään tehokkaastija matkaketjuja sujuvoitetaan
 • Luodaan mahdollisuuksia liikkumistarpeen vähentämiseen
 • Lentoliikenteen edellytyksiä kehitetään

Markku Kivari 4.12.2009

liikennej rjestelm n kehitt minen sh 24 6 2009
Liikennejärjestelmän kehittäminen (SH 24.6.2009)

Markku Kivari 4.12.2009

Maankäyttö- ja liikennejärjestelmäratkaisu suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena. Liikennejärjestelmäratkaisu on katuraitiotien, lähijunaliikenteen ja linja-autoliikenteen yhdistelmä (Ve:t 1, 2a ja 2b).

Maankäytön ja palvelujen vahvistamisella ja liikennejärjestelmän kehittämisellä edistetään vahvojen kevyen liikenteen vyöhykkeiden muodostumista erityisesti Tampereen keskustassa, aluekeskuksissa ja kuntakeskuksissa, mikä osaltaan tehostaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Rakennemallissa määritellään kehitettävät nykyiset ja uudet joukkoliikenteen laatukäytävät ja niihin tukeutuva maankäyttö siten, että joukkoliikennekäytäville voidaan toteuttaa korkeatasoinen ja kustannustehokas joukkoliikenteen palvelutaso. Joukkoliikenteen käyttöosuutta kasvattamaan ja maankäyttöä tukemaan synnytetään seudullinen joukkoliikennejärjestelmän yhdistelmävaihtoehto, joka mahdollistaa lähijunaliikenteen hyödyntämisen sekä modernin ja joustavan katuraitiotieverkon rakentamisen. Bussiliikenne on jatkossakin joukkoliikenteen keskeinen liikennemuoto joukkoliikenteen laatukäytävillä. Työpaikkojen ja palvelujen sijoittamisella ja joukkoliikennereittien suunnittelulla tavoitellaan joukkoliikenteelle mahdollisimman houkuttelevaa roolia työmatka- ja asiointiliikenteessä. Myös kehätien suuntaista joukkoliikennettä kehitetään.

Suunnittelussa varaudutaan oikorataan lentokentälle ja huomioidaan oikoradan tuomat vahvuudet lentokenttää ja sen lähialueita kehitettäessä. Lisäksi tiedostetaan oikoradan vaikutukset tavaraliikenteelle sekä olevan rataverkon kapasiteetin vapautuminen lähijunaliikenteen käyttöön.

slide5

Rakennesuunnitelma ja liikenne

Liikennejärjestelmän

kuvaus

Maankäytön sijoittuminen

suhteessa liikennejärjestelmään

Kulkutapojen

käyttö

Markku Kivari 4.12.2009

slide6

Raideliikenneverkko

Lähijunaliikenne

(vuoroväli 30 min)

 • Nokia
 • Ylöjärvi
 • Lempäälä

Katuraitiotie

(vuoroväli ruuhkassa 10 min)

 • Hervanta-Vuores
 • Pirkkala
 • Lielahti
 • Hankkio-Lamminrahka

Markku Kivari 4.12.2009

kulkutapaosuudet nykytilanteessa vertailuvaihtoehdossa ja rakennemallisuunnitelmassa talviarki
Kulkutapaosuudet nykytilanteessa, vertailuvaihtoehdossa ja rakennemallisuunnitelmassa (talviarki)

osuus matkoista

Markku Kivari 4.12.2009

v est ja joukkoliikenteen saavutettavuus
Väestö ja joukkoliikenteen saavutettavuus

2008

2030

Markku Kivari 4.12.2009

joukkoliikenteen matka aika verkolla a vertailuvaihtoehtoon n hden matka aika keskustorille
Joukkoliikenteen matka-aika verkolla A vertailuvaihtoehtoon nähden (matka-aika Keskustorille)

Markku Kivari 4.12.2009

slide10

Saavutetaanko tavoitteet?

 • Joukkoliikenteen kulkutapaosuus matkoista laskettuna nousee 3 %-yksikköä (Tavoite OK).
  • Hyvän joukkoliikennetarjonnan piirissä asuvan väestön osuus kasvaa 58 % => 76 % (Tavoite OK)
 • Henkilöauton kulkutapaosuus matkoista laskettuna kasvaa 3% -yksikkö (Tavoite ei täyty).
 • Jalankulun ja pyöräilyn kulkutapaosuus matkoista laskettuna laskee 6%-yksikköä (Tavoite ei täyty).
 • Joukkoliikenteen osalta tavoitteet täyttyvät, mutta kevyt- ja autoliikenteen osalta eivät, joten:
  • Tarvitaan kevytliikenteen ja keskustojen kehittämistoimenpiteitä, joita ei voida arvioida mallitarkastelulla
  • Tarvitaan politiikkatoimenpiteitä (pysäköinti, hinnoittelu, jne.)
  • Voidaanko maankäyttöä tehostaa joukkoliikennekäytäviin esitettyä enemmän?

Markku Kivari 4.12.2009

maank yt n herkkyystarkastelut
Maankäytön herkkyystarkastelut

jo kohtalaisen pieni lisämaankäyttö joukkoliikenne-käytävien varsilla lisää joukkoliikenteen päivittäistä matkustajamäärää

3 000 - 4 000 asukasta lisää joukkoliikenteen matkustajamäärää 800 - 1 000 matkalla

muutos vastaa 0,5 %:n joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvua

=> Autoliikennetavoitteen saavuttaminen edellyttäisi n. 20 000 asukkaan sijoittamista rakenteeseen keskeiselle sijainnille korkealaatuisen joukkoliikenteen vaikutuspiiriin (edistäisi samalla kevytliikennetavoitteen saavuttamista)

Markku Kivari 4.12.2009

mit kaikki maksaa
Mitä kaikki maksaa?

Investoinnit:

 • Tieliikenne / suuret investoinnit ~ 330 milj. euroa
 • Bussiliikenne ~ 50 milj. euroa
 • Raideliikenne
  • Raitiotie-investoinnit ~ 450 milj. euroa
  • Alueellinen liikenne, asemat ~ 65 milj. euroa
 • Yhteensä ~ 900 milj. euroa

(Huom! Ei sisällä katuverkon parannuksia, pieniä tieinvestointeja, eikä uusien alueiden toteutukseen liittyviä tie- ja katuverkon investointeja)

 • Joukkoliikenteen operointi/v (2030). ~ 45 milj.euroa (~vertailuvaihtoehto)

Markku Kivari 4.12.2009