Er eve anla ma haleleri sekt r toplant lar
Download
1 / 23

Çerçeve Anlaşma İhaleleri (Sektör Toplantıları) - PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on

Çerçeve Anlaşma İhaleleri (Sektör Toplantıları). ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ. Merkezi Satın Alma Birimlerimizce; 90 İlan Yayımlanmış 27 İhale Yapılmış Süreler ise; 12 ay olan ihale sayısı: 27 18 ay olan ihale sayısı: 2 24 ay olan ihale sayısı: 98 36 ay olan ihale sayısı: 7

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Çerçeve Anlaşma İhaleleri (Sektör Toplantıları)' - hagop


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Er eve anla ma haleleri sekt r toplant lar

Çerçeve Anlaşma İhaleleri(Sektör Toplantıları)


Er eve anla ma haleler
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ

Merkezi Satın Alma Birimlerimizce;

90 İlan Yayımlanmış

27 İhale Yapılmış

Süreler ise;

12 ay olan ihale sayısı: 27

18 ay olan ihale sayısı: 2

24 ay olan ihale sayısı: 98

36 ay olan ihale sayısı: 7

48 ay olan ihale sayısı: YOK

Listeye alınacak istekli sayısı:

Çıkılan ihalelerin %99 ‘u 10 ve üzerinde


Steklilerin teredd tleri
İsteklilerin Tereddütleri

Çerçeve anlaşmaların 48 ay gibi sürelerle yapılması, sektörde üretici firmaların veya ithalatçı firmaların çok sık değiştiğinden, piyasaya yeni ürün çok çabuk girdiğinden üretim yelpazesi sık değiştiğinden çerçeve anlaşmaların devamlılığı noktasında sıkıntılar yaratabileceği,


Yayımlanan ihale ilanlarında kurumlarımızın ihalelerin tamamına yakınını 12 aylık ve 24 aylık olarak yaptıkları görüldüğünden, süre uzunluğundan kaynaklanan tereddütlerin kalmaması beklenilmektedir.

İsteklilerin Tereddütleri


Fiyat farkının olmaması, tamamına yakınını 12 aylık ve 24 aylık olarak yaptıkları görüldüğünden, süre uzunluğundan kaynaklanan tereddütlerin kalmaması beklenilmektedir.

İhalelerin uzun süreli yapılmadığı ve çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen fiyatların herhangi bir bağlayıcılığı olmadığından (münferit alımlarda aşılmaması hariç) istekliler çerçeve anlaşma ihalesindeki tekliflerini ihale süresini dikkate alarak verebilirler.

İsteklilerin Tereddütleri


Fiyat farkının olmaması, tamamına yakınını 12 aylık ve 24 aylık olarak yaptıkları görüldüğünden, süre uzunluğundan kaynaklanan tereddütlerin kalmaması beklenilmektedir.

Ayrıca teklifler listeye girebilmek amacıyla önemli olsa da, listeye alınacak istekli sayısının idarelerimizce geniş tutulması nedeniyle bu yönden herhangi bir sıkıntının olmayacağı düşünülmektedir.

Diğer taraftan çerçeve anlaşma ihalesinde teklif edilen fiyatların münferit alımlarda güncellenebilmesi noktasında Kamu İhale Kurumuna, Bakanlığımız görüşleri iletilmiştir.

İsteklilerin Tereddütleri


Münferit sözleşme aşamasında tamamına yakınını 12 aylık ve 24 aylık olarak yaptıkları görüldüğünden, süre uzunluğundan kaynaklanan tereddütlerin kalmaması beklenilmektedir.teslimat sürelerinin kısa tutulması halinde ithal ürünlerde sıkıntı yaşanabileceği,

İsteklilerin Tereddütleri


Münferit sözleşme için en kısa süre tamamına yakınını 12 aylık ve 24 aylık olarak yaptıkları görüldüğünden, süre uzunluğundan kaynaklanan tereddütlerin kalmaması beklenilmektedir.

Teklif vermeye davet en az 3 gün, (7 gün tebligat)

İhale komisyon kararı ve ihale yetkilisince onaylanması 1 gün,

İhale kararının bildirilmesi elden tebliğ edilirse 1 gün, (7 gün tebligat)

Sözleşme davet için bekleme süresi 3 iş günü,

Sözleşmeye davet ve sözleşmeye imzalama elden tebliğ edilirse 1 gün (7 gün tebligat)

Tüm işlemler yukarı belirtilen sürelerde yapılsa toplam 9 gün

İsteklilerin Tereddütleri


Görüleceği üzere münferit alımın en kısa sürede yapılması 9 günden aşağı olamamaktadır. Ancak hiçbir idarenin bu kadar kısa bir sürede alımı gerçekleştirileceği beklenmemektedir.

Kaldı ki 7 günlük tebligatlar işin içine girdiğinde bu süre 30 günü bulmaktadır.

Dolayısıyla bir ürünün teslimatı ile ilgili sıkıntının olmayacağı, idarelerimizle de birebir görüşerek bu zorunun aşılabileceği, eğer yine de firma zorlanacaksa teklif vermeme gibi alternatif uygulama içinde olabileceği, bununda herhangi bir yaptırımının olmayacağı unutulmamalıdır.

İsteklilerin Tereddütleri


Çerçeve anlaşmalar kapsamında yapılacak olan münferit alımlar görüldüğü üzere acil alımlar için kullanılabilecek bir alım yöntemi değildir. İdarelere bu yönde bilgilendirme yapılmıştır.

Ayrıca Bakanlığımızın geliştirdiği yeni stok yönetimi anlayışı çerçevesinde bilindiği üzere kurumlar 3 aydan fazla stok bulunduramayacaklarından münferit alımlarında 3 aylık veya 6 aylık ihtiyaçlar göz önüne alınarak idareler tarafından yapılacağı düşünülmektedir.

İsteklilerin Tereddütleri


Listeye alınacak istekli sayısının az olması halinde diğer isteklilerin mağdur olabileceği,

Yayımlanan ihale ilanlarında kurumlarımız ihalelerin hemen hemen tamamında listeye alınacak istekli sayısını 10 ve üzeri olarak belirlemiş oldukları görüldüğünden tereddüde mahal kalmamıştır.

İsteklilerin Tereddütleri


Çerçeve anlaşmalarda teslimat süresinin belirsiz olması

Şu anki çerçeve anlaşma mevzuatına göre bu mümkün olmamaktadır. Kaldı ki toplu yapılan çerçeve anlaşmalarda anlaşmaya taraf olan her bir idare tarafından münferit alımlar yapılacağından bunun belirtilmesinin imkansız olduğu da unutulmamalıdır.

İsteklilerin Tereddütleri


Çerçeve anlaşmalarda teslimat süresinin belirsiz olması

Ayrıca çerçeve anlaşma imzalanmış olması her iki tarafa bir yükümlülük getirmeyen ve münferit alımlar sonucunda çerçeve anlaşma imzalanan firmalardan hangisinin uhdesinde kalacağı belli olmayan bir ürünün çerçeve anlaşmada teslimat sürelerinin belirlenmesinin firmalar açısından çok da fayda sağlayacağı düşünülmemektedir.

Diğer taraftan bu güne kadar hangi hastanemizin ne kadar ilaç kullandığı aşağı yukarı firmalar tarafından bilindiği de bilinen bir gerçektir.

İsteklilerin Tereddütleri


Münferit alıma teklif verme süresinin az olması olması

Bilindiği üzere yönetmelik gereği teklif vermeye davet yazısının son teklif verme tarihinden en az 3 gün önce ulaşacak şekilde isteklilere bildirilmesi gerekmektedir.

Bu süre davet yazısının ulaşması için son süre olup, idareler tarafından daha önceden davet yazısının gönderilmesini kısıtlayan bir süre değildir. Ayrıca idarelere yapılan bilgilendirmelerde mümkün olduğunca davet yazıların mümkün olduğunca firmalara daha önceden gönderilmesi istenmiştir.

Ayrıca münferit alımlarda ihale dosyası hazırlamak gibi bir zorunluluk olmadığından 3 günlük bir sürede teklifin oluşturulabileceği de düşünülmektedir.

İsteklilerin Tereddütleri


Ödeme Vadesinin Belirsiz Olması olması

Bakanlığımızca yayımlanan genelgelerde ödeme süresinin mutlaka ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği ile bu süreninde 90 günden fazla olmaması hususu belirtilmiştir.

İsteklilerin Tereddütleri


Teknik şartnamelerin standart olmaması olması

Bu konuda Bakanlığımız ilgili teknik birimlerince teknik şartname havuzu oluşturulması noktasında gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

İsteklilerin Tereddütleri


Tahakkukların çok geç düzenlenmesi ve saymanlığa geç intikal ettirilmesi

Bu konuda Bakanlığımıza bağlı idareler genelgelerle sürekli olarak uyarılmakta ve gerekli takipler yapılmaktadır.

İsteklilerin Tereddütleri


Çerçeve Anlaşmalarda ve Münferit Sözleşmelerde İhale Kararının Alınmasında Sürenin Belirsizliği

İhale komisyonlarınca tekliflerin değerlendirilerek ihalenin karara bağlanması ihalenin en önemli aşaması olup, bu hususta idarelerin belirli bir süreyle sınırlandırmasının uygun olmayacağı düşünülmektedir. Kaldı ki sadece bir defaya mahsus olmak üzere çerçeve anlaşmada bu süre uzun olacak olup, münferit sözleşme aşamasında sadece fiyat teklifleri değerlendirileceğinden bu süre otomatik olarak kısalacaktır.

İsteklilerin Tereddütleri


Er eve anla ma haleler1
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ Kararının Alınmasında Sürenin Belirsizliği

İstekliler açısından avantajları

Çerçeve anlaşma süresince sadece 1 kez ihale dosyası hazırlayacaklar ve 12 ayda bir yeterliliklerinin devam ettiğine dair belgeleri verecekler.

İl düzeyinde yapılacak toplu çerçeve anlaşmada ihale dosyası sayısı daha da düşecektir.

Çerçeve anlaşma kapsamında geçici teminat ve kesin teminat vermeyecekler.

Münferit alımda geçici teminat yok, kesin teminat yönetmelikte belirtilen hallerde alınmayabiliniyor.

Kısacası İhale Dosyası Hazırlama Maliyetleri Düşecektir.


Er eve anla ma haleler2
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ Kararının Alınmasında Sürenin Belirsizliği

İstekliler açısından avantajları

5. Her ihalede yaşanan ve süreci uzatan gerekli veya gereksiz şikayetler sadece çerçeve anlaşmada olacaktır.

Gerektiğinde münferit alıma teklif vermeme, bu yüzden herhangi yaptırımla (ihalelerden yasaklanma veya teminatın gelir kaydedilmesi gibi) karşılaşmama (Sadece çerçeve anlaşma fesh ediliyor.)

Yaklaşık maliyet çalışmalarında idarelerin firmalardan fiyat istemeleri azalacaktır.


Er eve anla ma haleler3
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ Kararının Alınmasında Sürenin Belirsizliği

En önemlisi idareler tarafından sağlıklı bir ihtiyaç planlaması yapılmadığından bir kerede topluca alınan ve bu nedenle geri ödemesi aksayan alımların önüne geçilmesinde büyük fayda sağlayacak. Bu da daha düzenli bir geri ödeme planının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır.

Ayrıca yine sağlıklı ihtiyaç planlaması yapılamamasından dolayı alınan ve stok fazlası malların (özellikle ilaçların), idareler tarafından kullanılamaması ve firmalardan defaten bu ürünlerin değiştirilmesinin istenilmesinin önüne geçilecektir.


İLAÇ SEKTÖRÜNE OLAN ÖDENMEYEN BORÇLARIN AYLARA GÖRE DAĞILIMI

Not:Veriler 30.09.2009 tarih itibari ile kurumlarımızın ödeyemedikleri borçları göstermektedir.


İLAÇ SEKTÖRÜNE OLAN ÖDENMEYEN BORÇLARIN YILSONU TAHMİNİ

Not: (a) Eylül ayı devreden borçlar 30.09.2009 tarih itibari ile kurumlarımızın ödeyemedikleri borçları göstermektedir.

(b) Yılsonuna kadar ödenecek tutar , kurumlarımıza giden toplam ödenekten sabit giderler düşüldükten sonra kalan tutarın ilaç borçlarına denk gelen aylık ödeme tutarının son 3 ay için hesaplanmış miktarıdır.

(c) Son 3 aylık tahmini ilaç alımı, yıl ortalamasından olmak üzere son 3 ay için hesaplanmıştır ( Aralık ayı iki katı hesaplanarak tespit edilmiştir. )


ad