slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
DYSLEKSJA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

DYSLEKSJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

DYSLEKSJA. Termin „dysleksja” wywodzi się z greckiego DYS – utrata LEKS – tekst, czytanie. Zjawisko dysleksji u dzieci zostało opisane ponad 100 lat temu. Pierwszy przypadek opisali OKULIŚCI . Pierwsza nazwa brzmiała – WRODZONA ŚLEPOTA SŁOWNA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DYSLEKSJA' - hagop


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

DYSLEKSJA

Termin „dysleksja”

wywodzi się z greckiego

DYS – utrata

LEKS – tekst, czytanie

Zjawisko dysleksji u dzieci zostało

opisane ponad 100 lat temu.

Pierwszy przypadek opisali OKULIŚCI.

Pierwsza nazwa brzmiała

– WRODZONA ŚLEPOTA SŁOWNA

slide2

PSYCHOSOMATRYCZNE (wg prof. Kostrzewskiego)‏

- aby zdiagnozować dysleksję należy wykazać różnicę między ilorazem inteligencji a ilorazami czytania i pisania wynosząca 2 odchylenia standardowe.

DEFINICJE

Wg BRYTYJSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI

- specyficzne trudności w czytaniu, pisaniu, ortografii oraz innych form komunikacji pisemnej

slide3

DYSLEKSJA

DYSLEKSJA

WŁAŚCIWA

DYSGRAFIA

DYSORTOGRAFIA

slide4

CO NIE JEST DYSLEKSJĄ

TRUDNOŚCI W NAUCE WYNIKAJĄCE

POWODOWANE:

UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM

INTELIGENCJĄ NIŻSZĄ NIŻ PRZECIĘTNA

WADAMI SŁUCHU, WZROKU

ZANIEDBANIEM ŚRODOWISKOWYM,

DYDAKTYCZNYM

jak pracowa z dzieckiem dysleksj
JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM DYSLEKSJĄ

CELEM TERAPII PEDAGOGICZNEJ

JEST STYMULOWANIE ROZWOJU UCZNIA,

USPRAWNIANIE FUNKCJI ISTOTNYCH W PROCESIE CZYTANIA, PISANIA:

 • WZROKOWO – PRZESTRZENNYCH – skupianie uwagi wzrokowej,
 • spostrzegania i pamięci wzrokowej, wyobraźni przestrzennej
 • SŁUCHOWO –JĘZYKOWYCH -skupianie uwagi słuchowej, pamięci słuchowej,
 • dźwięków mowy oraz funkcje językowe
 • MOTORYCZNYCH – sprawności manualne, ogólny rozwój ruchowy dziecka
 • KOORDYNACJI WZRKOWO – RUCHOWEJ podczas pisania,
 • WZROKOWO – SŁUCHOWEJ podczas czytania
metody pracy z dzieckiem dyslektycznym na terenie szko y
METODY PRACY Z DZIECKIEM DYSLEKTYCZNYMNA TERENIE SZKOŁY
 • Nie należy wymagać czytania głośnego, indywidualnego w obecności całej klasy - uczeń dyslektyczny powinien czytać głośno wobec innych dzieci TYLKO taki tekst, który uprzednio nauczyciel polecił mu opracować w domu.
 • Przede wszystkim trzeba stosować pisanie z pamięci, pamiętając o tym, że zdanie przeznaczone do zapisania powinno być kilkakrotnie głośno i poprawnie odczytane przez dziecko, a następnie po analizie trudniejszych wyrazów i zabraniu wzoru
 • Należy pamiętać, że uczeń dyslektyczny może popełnić błędy również przy przepisywaniu tekstu z tablicy, gdy ma tekst przed sobą, gdyzna reguły ortograficzne i gramatyczne - nie potrafi ich jednak zastosować.
 • Nie należ omawiać błędów ucznia wobec całej klasy.
 • Dziecko z fragmentycznymi zaburzeniami, czyli z dysleksją, potrzebuje dłuższego czasu na analizę i syntezę czytanego i pisanego tekstu, powinno więc wykonywać te czynności powoli, we własnym rytmie.
 • Nie należy przeciążać dziecka większą ilością czytania i pisania. W przypadku dłuższych tekstów nauczyciel powinien przeznaczyć tylko fragment do czytania głośnego, z całym tekstem dziecko może się zaznajomić za pomocą czytania cichego, albo może mu toprzeczytać rodzic, odpowiednio pouczony przez nauczyciela.
 • Nie należy zwiększać napięć emocjonalnych przez wywołanie go do tablicy (może i powinno odpowiadać z ławki), mobilizując do wysiłku nie wolno porównywać go z innymi, zdolniejszymi uczniami, którym nie jest w stanie dorównać. Nie należy włączać dzieci dyslektycznych do konkursów czytania i pisania, co często bywa podejmowane w intencji zachęcania do większego wysiłku.
zasady pracy rodzica z dzieckiem dyslektycznym
ZASADY PRACY RODZICA Z DZIECKIEM DYSLEKTYCZNYM
 • USTALENIE STAŁEJ PORY DNIA NA WYKONYWANIE ĆWICZEŃ USPRAWNIAJACYCH CZYTANIE I PISANIE
 • ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE MIEJSCA PRACY (porządek na biurku, wyeliminowanie czynników rozpraszajacych koncentrację uwag, zgromadzenie odpowiednich pomocy doćwiczeńi)‏
 • ODPOWIEDNIE PRZYGOTOWANIE SIĘ POPRZEZ TRENING UMYSŁOWY TYPU zagadki logiczne, rebusy, sudoku, ćwiczenia z serii kinezjologii edukacyjnej (ruchy naprzemienne, leniwe ósemki, itp.)‏
 • PAMIĘĆ BĘDZIE PRACOWAŁA SPRAWNIEJ GDY DZIECKO DZIECKO BĘDZIE ZRELAKSOWANE
 • WYKORZYSTYWANIE SKOJARZEŃ W ZAPAMIĘTYWANIU RÓŻNORAKICH TREŚCI
 • ZBYT WYGODNA POZYCJA NIE SPRZYJA KONCENTRACJI
 • PODCZAS NABYWANIU NOWYCH UMIEJETNOŚCI BAZOWANIE NA MOCNYCH STRONACH DZIECKA
 • ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ DZIECKA
 • SYSTEMATYCZNE MONITOROWANIE I WSPIERANIE PRACY DZIECKA

Oprac: mgr J.Dzyr-Opieczyńska, mgr J.Wysocka

ad