slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА БОЛКА – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОСЛЕДИЦИ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА БОЛКА – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОСЛЕДИЦИ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА БОЛКА – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОСЛЕДИЦИ - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА БОЛКА – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОСЛЕДИЦИ. доц. д-р Божидар Ивков ИИОЗ ПРИ БАН БСБББ ОПРЗБ ФБПФ http://bojidarivkov.wordpress.com/. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЗ И МСЗ. МСЗ И РЗ ПОРАЖДАТ ДВЕ ОСНОВНИ СФЕРИ НЕ-МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМИ: ПОСТЕПЕННА ИНВАЛИДИЗАЦИЯ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА БОЛКА – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОСЛЕДИЦИ' - hadassah-rivas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ХРОНИЧНАТА ФИЗИЧЕСКА БОЛКА – РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПОСЛЕДИЦИ

доц. д-р Божидар Ивков

ИИОЗ ПРИ БАН

БСБББ

ОПРЗБ

ФБПФ

http://bojidarivkov.wordpress.com/

slide2
ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЗ И МСЗ

МСЗ И РЗ ПОРАЖДАТ ДВЕ ОСНОВНИ СФЕРИ

НЕ-МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМИ:

 • ПОСТЕПЕННА ИНВАЛИДИЗАЦИЯ
 • ХРОНИЧНА ФИЗИЧЕСКА БОЛКА
slide3
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ХФБ
 • Международнатаасоциациязаизучваненаболката (IASP) я дефиниракато
 • „неприятносетивно и емоционално преживяване, свързано с реални или потенциалниувреждания на тъканитеилиописвано с термините на такива увреждания”

(Merskey, H., N. Bogduk, (eds) (1994) Classification of Chronic Pain. Descriptions of

Chronic Pain Syndromes and Definitions of Pain Terms. Second Edition.

On-line: http://www.iasp-pain.org/Content/NavigationMenu/GeneralResourceLinks/PainDefinitions/default.htm#Pain)

19 95 4
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХФБ В ЕВРОПА19%или > 95,4 мил.
slide5
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПИТВАНЕ НА ХФБ

СПОРЕД ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛКАТА

 • РЕСПОНДЕНТИТЕ СА ЖИВЕЛИ СРЕДНО 5 ГОДИНИ С ХФБ
 • НЯКОИ ОТ РЕСПОНДЕНТИТЕ – 20 ИЛИ ПОВЕЧЕ ГОДИНИ

Breivik, H., B. Collett, V. Ventafridda, R. Cohen, D. Gallagher (2006) Survey of chronic pain inEurope: prevalence, impact on daily life, and treatment. In: Eur J Pain, Vol. 10, pp.287-333

46 394 18 15
Разпространениенахроничнаболкасред 46 394 възрастни (> 18 години) в 15 европейскистрани и Израел (в %).
pain proposal patient survey
Най-честорегистриранипричинизахроничнатаболка, кактосаидентифицирани в „Pain Proposal Patient Survey” (в %)
slide8
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ХФБ

Според Pain Proposal survey:

 • Загуба на трудоспособност – 21% от европейците с ХФБ изобщо не са в състояние да работят
 • Притеснение от загуба на работата – 29%
 • Засягане на професионалния статус – 61% от тези, които могат да работят, заявяват, че техния професионален статус е пряко засегнат
slide9
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ХФБ (2)
 • Самота и социална изолация – 27% от респондентите с ХФБ се чувстват изолирани и самотни
 • Засягане на взаимоотношенията – 50% се тревожат от ефекта на ХФБ върху техните взаимоотношения
 • Отрицателно влияние върху семейните и приятелските отношения – 36%
 • липсанаразбиранесредширокатаобщественост – 62% отреспондентитенаизследванетосмятат, чеобщественоторазбиране и осъзнаваненахроничнатаболка е ниско
slide10
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ХФБ (3)

Непреките последици от ХФБ са свързани със следните рискове:

 • от безработица
 • от обедняване
 • влошаване на социалния статус
 • увеличаване на социалните неравенства
 • затруднен достъп до здравни услуги
slide11
Ц Е Н А Т А ?!

Смята се, че ежегодните разходи, свързани с ХФБ надхвърлят 300 млрд. евро, или между 1% и 3% от БВП;

 • (Phillips, C. J. (2006) Economic burden of chronic pain. In: Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res, Vol. 6, pp. 591-601. //Mantyselka, P. T. et al. (2002) Direct and indirect costs of managing patients with musculo-skeletal pain – challenge for healthcare. In: Eur J Pain, Vol. 6, pp.141-148.)

Най-голямдялотпрекитеразходи в системитезаздравеопазване, сазаконсултациисъсздравнитеспециалистиприболки в гърбаи се оценяватна:

 • € 187 милионазаБелгия,
 • € 289 милионазаХоландия
 • € 1,9 млрд. заВеликобритания.
 • Van Zundert, J., M. Van Kleef (2005) Low Back Pain: From Algorithm to Cost Effectiveness. In: Pain Practice, Vol. 5(3), pp. 179-289. // Van Tulder, M. W., B. W. Koes, L. M. Bouter (1995) A cost of illness study of back pain in the Netherlands. In: Pain, Vol. 62, pp. 233-240. // Maniadakis, N., A. Gray (2000) The economic burden of back pain in the UK. In: Pain, Vol. 84, pp. 95-103.
slide12
Ц Е Н А Т А ?!

НЕПРЕКИТЕ РАЗХОДИ СЪЩО СА ОГРОМНИ И СЕ ИЗМЕРВАТ ЧРЕЗ:

 • Отсъствие от работа
 • Понижена производителност
 • Формално присъствие на работа и др.

Например: Данни за петте най-големи страни в Европа - Франция, Германия, Великобритания, Италия и Испания показват, че хората със силни болки са отсъствали 27% от работното си време през последните седем дни, в сравнение с 5% за общата популация.

Kantar Health. National Health and Wellness Survey, 2010

slide13
ОТНОШЕНИЕ НА МЕДИЦИНАТА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ ХФБ

ХФБ:

(1) има различнипрояви и причини,

(2) много трудно се измерва и това затруднявадиагностициранетонаглавнатапричиназаболкатаилиопределянетокакнай-добретя дасеконтролира.

Пътятнапациента с хроничнаболкапрезсистематаназдравеопазванетоможедабъдедълъг, сложен и неефективен, а това също се превръща в източник на страдание

slide14
ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕДИЦИНАТА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Данниотизследваненаболката в Европа(Pain Proposal Patient Survey. July – September 2010) показват:

 • Средно, хората с ХФБтрябвадачакатпо 2,2 годинимеждутърсенетонапомощ и диагностиката и 1,9 годинипредитяхнатаболкада е адекватноконтролирана;
 • Едначетвърт (26%) отхорачакат 1-5 години, задаполучатдиагнозаилипричиназаболкатаси – и още 11% чакатпо-дългооттова
slide15
ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕДИЦИНАТА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО (2)
 • 38% отхората с ХФБказват, четяхнатаболкане е адекватноконтролирана;
 • Хоратас ХФБправятсредноседемпосещениягодишнопримедицинскиспециалисти, а 22% правят 10 илиповечепосещения;
 • 49% отанкетиранитесанедоволниотвремето, необходимоза поставяненадиагноза,
 • 48% са недоволни отвремето, необходимо задаполучатадекватноконтролнадсвоятаболка,
 • 50% са недоволни отброянапосещениятаприлекар, задапостигнатадекватенконтрол .
slide16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 • 70% от здравната патология днес се пада на хроничните заболявания.
 • Нито организацията на съвременното здравеопазване, нито медицината вземат предвид този факт.
 • Същевременно населението по света и в Европа застарява и процесите на хронификация на заболяванията се задълбочава. Така с напредване на възрастта нараства броя на хроничните заболявания при всеки индивид.
slide17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 • Липсата на адекватна статистическа информация от представеителни социално-епидемиологични и социологически емпирични изследвания задълбочава процесите на погрешни политики в сферата на здравеопазването и всъщност води до криза на публичните политики в нея.
 • Тази криза сериозно оказва влияние в нарастване на неравенствата в здравеопазването, а оттук и до сериозни загуби в икономиката.