slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Теренни проучвания на разпространение и численост на риби PowerPoint Presentation
Download Presentation
Теренни проучвания на разпространение и численост на риби

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Теренни проучвания на разпространение и численост на риби - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Теренни проучвания на разпространение и численост на риби. Доц. д-р Лъчезар Пехливанов. Предмет на проекта. Проучване и оценка на състоянието на видове и техните местообитания обект на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР). Специфичните цели на проекта са:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Теренни проучвания на разпространение и численост на риби' - guy-pruitt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Теренни проучвания на разпространение и численост на риби

Доц. д-р Лъчезар Пехливанов

slide2
Предмет на проекта

Проучване и оценка на състоянието на видове и техните местообитания обект на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР).

Специфичните цели на проекта са:

 • Развитие на НСМБР- включване на нови схеми за теренно наблюдение;
 • Набиране на актуална информация за численост и разпространение на видове риби;
 • Оценка на състоянието на видове риби и местообитанията им, използвайки комплексен показател и скала за оценка.
slide5
Дейности по проекта
 • Изготвяне на литературна справка за видовете
 • Картиране на разпространението
 • Изготвяне на модели на потенциалните местообитания
 • Определяне на конкретни места за мониторинг
 • Изготвяне на методика за теренни изследвания
 • Апробация на методиката
 • Изготвяне на методика за оценка на състоянието на видовете
 • Провеждане на теренни изследвания
 • Анализ на данните
 • Изготвяне на финален доклад

Изпълнени дейности

slide6
Особености на методиката за мониторинг
 • Подход за мониторинг на реки
 • Подход за мониторинг на дунавската скумрия в р. Дунав
 • Подход за мониторинг на дребни дънни видове в р. Дунав
 • Подход за мониторинг на есетрови риби в р. Дунав
 • Подход за мониторинг на риби в река Дунав
 • Подход за мониторинг на езера, I част
 • Подход за мониторинг на езера, II част
 • Подход за мониторинг на Umbrakrameri
 • Подход за мониторинг на виюн
 • Подход за мониторинг на морски видове
slide7
Подход реки
 • Трансекти с дължина 100 метра
 • Метод на улавяне – с електрически ток
 • Период за наблюдение – юли-септември
 • Екип – трима полеви експерти
 • Описание на параметрите на средата
 • Параметри на наблюдение
  • Численост на отделните целеви видове
  • Дължина на тялото по размерни групи
  • Общо тегло на отделните целеви видове
  • Здравен статус: външни белези на заболявания
  • Заплахи
slide8
Подходи в езера: I - хрилни мрежи; II -гриб
 • Пунктове за мониторинг

І: от 4 до 56 мрежи в зависимост от площта и дълбочината

ІІ: 3-5 пробни участъка в подходящи местообитания

 • Методи на улавяне: I – дънни и плаващи хрилни мрежи; II – гриб
 • Период за наблюдение – юни-октомври
 • Екип – 3-4 полеви експерти
 • Описание на параметрите на средата
 • Параметри на наблюдение
  • Численост на отделните целеви видове
  • Дължина на тялото по размерни групи
  • Общо тегло на отделните целеви видове
  • Здравен статус: външни белези на заболявания
  • Заплахи
slide9
Подход Дунав – есетри
 • Пунктове за мониторинг – три участъка от река Дунав
 • Метод на улавяне – модифицирани дънни ихтиопланктонни мрежи
 • Период за наблюдение – юли-октомври
 • Екип – трима полеви експерти
 • Описание на параметрите на средата
 • Параметри на наблюдение
  • Численост на отделните видове
  • Дължина на тялото
  • Общо тегло на отделните видове
  • Здравен статус: външни белези на заболявания
  • Заплахи
slide10
Подход Черно море
 • Пунктове за мониторинг
 • Метод на улавяне – чрез трал и даляни
 • Период за наблюдение – април-октомври
 • Екип – трима полеви експерти
 • Описание на параметрите на средата
 • Параметри на наблюдение
  • Численост на отделните видове
  • Дължина на тялото
  • Общо тегло на отделните видове
  • Здравен статус: външни белези на заболявания
  • Заплахи
slide11
Полеви сезон 2013 г.
 • Апробиране на подход за мониторинг на риби в реки

р. Черни Искър

р. Палакария

р. Стряма

 • Апробиране на подход за мониторинг на дънни риби в р. Дунав
 • Апробиране на подход за мониторинг на риби в езера – ез. Сребърна
slide15
Предстоящи дейности
 • Изготвяне на методика за оценка на състоянието на видовете
 • Провеждане на теренни изследвания
 • Анализ на данните
 • Изготвяне на финален доклад