slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plan prezentacji: historia, harmonogram, przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plan prezentacji: historia, harmonogram, przedstawienie aktualnej koncepcji projektu,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Plan prezentacji: historia, harmonogram, przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Plan prezentacji: historia, harmonogram, przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, problemy, jak to robią inni - dyskusja. Województwa: Lubelskie, Podlaskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie. 14-15 stycznia 2010 r. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Plan prezentacji: historia, harmonogram, przedstawienie aktualnej koncepcji projektu,' - hada


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”

Plan prezentacji:

 • historia,
 • harmonogram,
 • przedstawienie aktualnej koncepcji projektu,
 • problemy,
 • jak to robią inni - dyskusja

Województwa: Lubelskie, Podlaskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie

14-15 stycznia 2010 r.

projekt sspw historia
Projekt SSPW – historia
 • 11.01.2007 – warsztaty Jaspers p.n. „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Wschodniej”
 • 22.02.2007 – raport końcowy koncepcji projektu według Jaspers :

Interwencja ograniczona tylko do infrastruktury pasywnej

Źródło: opracowanie JASPERS

projekt sspw historia1
Projekt SSPW – historia
 • 25.07.2007 – akceptacja przez MRR modelu projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” – koncepcja woj. małopolskiego
projekt sspw historia2
Projekt SSPW – historia

Źródło: Prezentacja p. Sławomira Kopcia p.n. „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”

projekt sspw historia3
Projekt SSPW – historia
 • 02.10.2007 – podpisanie „Porozumienia o współpracy dotyczącej projektu SSPW” pomiędzy:
 • Telekomunikacja Polska S.A.
 • Netia S.A.
 • Exatel
 • Telekomunikacja Kolejowa
 • GTS Energis
 • Multimedia Polska S.A.
 • Nordisk Polska
 • Telekomunikacja Dialog
 • Spółdzielnia Telekomunikacyjna WIST
 • MNI Telecom Spółka z o.o.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Województwa:

 • Lubelskie,
 • Podkarpackie
 • Podlaskie,
 • Świętokrzyskie,
 • Warmińsko-mazurskie
projekt sspw historia4
Projekt SSPW – historia
 • 06.08.2007 – ogłoszenie przez MRR przetargu na wykonanie Inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej…
 • 29 lipca 2008r. - przekazanie wyników inwentaryzacji przedstawicielom Urzędów Marszałkowskich.
projekt sspw historia5
Projekt SSPW – historia
 • 28.09.2007– ogłoszenie przez MRR przetargu na wykonanie Studium Wykonalności projektu SSPW :
  • I część: Opracowanie Szczegółowego modelu i metodyki realizacji projektu,
  • II część: Szczegółowe Studia Wykonalności dla każdego obszaru objętego projektem
  • Zmiana koncepcji realizacji projektu – budowa spójnej sieci szkieletowo-dystrybucjnej z elementami aktywnymi
harmonogram dzia a

Zmiana sytuacji prawnej po wejściu w życie megaustawy

Harmonogram działań

Etap I inwentaryzacja infrastruktury i badania rynkowe –wytypowanie obszaru interwencji

Etap II opracowanie koncepcji realizacji projektu

Etap III opracowanie studium wykonalności –ustalenie prawnej, finansowej i technologicznej wykonalności projektu,

Etap IV – notyfikacja projektu w KE

Etap V pozyskanie finansowania z ERDF w ramach PO RPW–

zawarcie z PARP umowy o dofinansowanie projektu

Etap VI wyłonienie Inżyniera Kontraktu

Etap VII budowa SSPW –zamówienia publiczne na roboty budowlane, usługi i dostawę sprzętu oraz realizacja procesu inwestycyjnego

Etap VIII wyłonienie Operatora Infrastruktury i udostępnienie mu SSPW do zarządzania i eksploatacji

projekt sspw formu a realizacji
Projekt SSPW –formuła realizacji
 • Właściciel sieci:
  • wybudowana infrastruktura będzie własnością Województwa.
 • Zarządzanie siecią i świadczenie usług – zasady:
  • zarządzaniem siecią zajmuje się Operator Infrastruktury – podmiot komercyjny wybrany w oparciu o Ustawę o Koncesjach i Ustawę PPP na określony czas,
  • OIbędzie świadczył usługi i udostępniał infrastrukturę na przejrzystych i równych dla wszystkich zasadach,
  • OI nie będzie dostarczał usług klientom końcowym.
  • OI zostanie wyłoniony w trakcie budowy infrastruktury sieciowej.
 • Sieć będzie otwarta dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe odbiorcom końcowym
projekt sspw wojew dztwo lubelskie
Projekt SSPW – województwo lubelskie

Zasięg obszarowy

wybudowanej sieci

to 58,40%

powierzchni województwa

Źródło: Studium Wykonalności Projektu SSPW

projekt sspw wojew dztwo podlaskie
Projekt SSPW – województwo podlaskie

Zasięg obszarowy

wybudowanej sieci

to 48,56%

powierzchni województwa

Źródło: Studium Wykonalności Projektu SSPW

projekt sspw wojew dztwo podkarpackie
Projekt SSPW – województwo podkarpackie

Zasięg obszarowy

wybudowanej sieci

to 52,94%

powierzchni województwa

Źródło: Studium Wykonalności Projektu SSPW

projekt sspw wojew dztwo wi tokrzyskie
Projekt SSPW – województwo świętokrzyskie

Zasięg obszarowy

wybudowanej sieci

to 62,18%

powierzchni województwa

Źródło: Studium Wykonalności Projektu SSPW

projekt sspw wojew dztwo warmi sko mazurskie
Projekt SSPW – województwo warmińsko-mazurskie

Zasięg obszarowy

wybudowanej sieci

to 48,42%

powierzchni województwa

Źródło: Studium Wykonalności Projektu SSPW

projekt sspw aktualne problemy
Projekt SSPW – aktualne problemy
 • Obszary BSC w kontekście notyfikacji pomocy publicznej w KE :
  • wiarygodność inwentaryzacji, - brak zasad
  • wiarygodność planów inwestycyjnych operatorów, ????
  • definicja potencjalnego zasięgu sieci,
  • Broadbandczy NGA (NGN) ?
  • wyznaczać obszary BSC, czy może relacje BSC (budujemy przecież sieci dystrybucyjne i szkieletowe) ,
 • Model instytucjonalny:
  • jaki model przyjąć ? (PPP - podział ryzyk)
  • kiedy wybrać partnera ?
  • czy znajdzie się partner ? – uzasadnienie biznesowe
 • Projekt:
  • finansowanie - niekwalifikowalność VAT-u,
  • krótki okres realizacji – pozwolenia, uzgodnienia dostępność wykonawców
jak to robi inni francja bez pomocy publicznej
Jak to robią inni ?Francja – bez pomocy publicznej ?!

Przykład Francuski – brak pomocy publicznej.

We Francji usługi szerokopasmowe traktowane są jakousługi

świadczone w ogólnym interesie gospodarczym , tzw. SGEI-Services of General Economic Interest (art.86 ust.2 TWE - wyjątek od zasady swobodnej konkurencji dla przedsiębiorstw, które zajmują się świadczeniem usług w interesie publicznym ).

W sprawach N 381/2004 (Francja) i N 382/2004 (Francja) KE uznała, że

Pomoc publiczna nie występuje.

Formuła realizacji: PPP – powołanie SPV (spółki składajacej się z : Operatora Infrastruktury+ Wykonawcy + Finansującego) przed budową sieci;

Sieć jest budowana w technologii end to end – dostęp tylko hurtowy (BSA);

Samorząd płaci za utrzymanie i eksploatację Operatorowi Infrastruktury,

Dostawcy Usług płacą Samorządowi za udostępnienie infrastruktury.

Źródło: strona WWW projektu „Proximite”

http://www.hautsdebits.cg54.fr/fr/DefautBureau.aspx

jak to robi inni
Jak to robią inni ?

Przykład francuski – techniczna realizacja projektu „Proximite”:

Źródło: strona WWW projektu „Proximite”

jak to robi inni irlandia prawie sspw
Jak to robią inni ?Irlandia – prawie SSPW

Przykład irlandzki – model budowy sieci metropolitalnych (obecność pomocy publicznej))

Kluczowym projektem w Irlandii był projekt budowy sieci metropolitarnych.

W sprawie N 284/2005 KE uznała, że pomoc publiczna występuje, ale jest dopuszczalna w oparciu o art. 87 ust. 3 lit.c TWE.

Sieci metropolitalne (MAN-y)

- JST buduje sieci szerokopasmowe ze środków publicznych, w tym ERDF (co

do zasady nie zapewnia łączności na odcinku „ostatniej mili”)

- JST wyłania operatora infrastruktury (OI) w procedurze przetargowej i na

podstawie umowy PPP powierza mu utrzymanie i eksploatację sieci

- Infrastruktura pozostaje własnością JST i otrzymuje za nią czynsz

- OI ma obowiązek świadczyć wyłącznie dostęp hurtowy i nie może świadczyć

usług detalicznych

jak to robi inni1
Jak to robią inni ?

Przykład irlandzki – model budowy sieci regionalnych – inwestycja prywatna

Inwestor Prywatny

ESB Telecom – spółka zależna Grupy ESB (operatora energetycznego) zapewnia łącza w warstwie szkieletowej i dystrybucyjnej niezależne od istniejącego duopolu: Eircom i Esat BT. Sieć ESB korzysta z głównych linii przesyłowych energii elektrycznej jako nośnika dla kabli światłowodowych.

Operatorzy świadczący usługi telekomunikacyjne będą mogli oferować usługi detaliczne dla klientów, korzystając z oferty hurtowej ESB Telecom.

jak to robi inni2
Jak to robią inni ?

Przykład irlandzki

Źródło: strona WWW firmy ESB Telecoms

jak to robi inni3
Jak to robią inni ?

Przykład irlandzki – inwestor prywatny

Źródło: strona WWW firmy ESB Telecoms

jak to robi inni australia ciekawy model instytucjonalny
Jak to robią inni ?Australia – ciekawy model instytucjonalny

Przykład Australii:

7.04.2009 Rząd Australii ogłosił powołanie spółki w celu budowy i eksploatacji nowej super szybkiejSzerokopasmowej Sieci Krajowej.

Rząd będzie większościowym udziałowcem tej spółki- przewidywany jest znaczący udział sektora prywatnego.

Rząd zamierza sprzedać swoje udziały po 5 latach od operacyjnego uruchomienia sieci.

Technologia: FTTP, Radio, Satelita,

Szacunkowy koszt inwestycji : 43 mld. dolarów