pute estvije 2012 srbija i okolina n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pute šestvije 2012 Srbija i okolina PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pute šestvije 2012 Srbija i okolina

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 58
Download Presentation

Pute šestvije 2012 Srbija i okolina - PowerPoint PPT Presentation

hachi
116 Views
Download Presentation

Pute šestvije 2012 Srbija i okolina

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Putešestvije 2012Srbijaiokolina • Epizoda 2: Minhen

 2. Let zaMinhen • Predkrajmogboravka u Istanbulusustiglo me je svonespavanje u prethodnih 10-tak dana (pripremeza put plus boravak u Istanbulu), imunitet mi otišao u minus beskonačnopa samvećtada bio bolestan; let izIstanbulazaMinhen je kasnioskoro 2 sata, a sto se menetiče, mogao je da kasnii 22 satajerbosam se sit nakuntaonaklupi u čekaoniciaerodroma… • Kad god putujemaviononnegde, pokušavamuvek da se nadžodžim pored prozora pa da mogu da blejim dole • Takosam video širuokolinuMinhena (južnaBavarija) ijakosu “me se dojmila” njihova “poljoprivredna dobra”; to surelativno mala imanjazaAfričkepojmove (možda bi ihnazvao “velikeokućnice”); kuća je skorouvek u sredini “imanja”, uglavnomsanekolikozgradaivelikimdvorištem u sredini (vidifotku); • I ondatakomilionputa, ova imanjanačičkanajedna do drugih

 3. Par činjenica • Pre negoštopočnemsamojimiskustvima, bitno je da razumete par činjenica o NemačkojiMinhenu • Na sledećojstrani je fotkanakojoj se vidikako se Minhenuklapa u Nemačku • Nemačkaimaizuzetnojakuekonomiju, trenutno je rangiranabroj 5 u svetu (ilibroj 4, zavisikako se računa) • Ono što je zamenenepojmljivo je to da suNemcibiliekonomskipotpunouništeniposledrugogsvetskograta; bukvalnonisu “imali ‘leba da jedu” a danassuubedljivonajjačaekonomskasila u Evropi • Daklem, “lako je njimaŠvabama” (da budunapredniiovakviionakvi) kadim je takobašpalo s neba • OgromandeoNemačkelove stižeizBavarije a opetnajvećideoteBavarijske love stižeizMinhenaiokoline • Da vambudejasnijekoliko je to love, pogledajtenajednoj od narednihstranakakostojiMinhen u poredjenjusa par drugih“igrača”

 4. Nemačka se sastoji od 16 nezavisnihfederalnihjedinica (naš drug Tita bi tejedinicenazvao “pokrajine”) Bavarija (najbogatijainajveća“pokrajina” Nemačke) Minhen (glavni grad Bavarije)

 5. Napomena: Srbijaimadosta “siveekonomije” i “crnogtržista” tako da je pravacifraverovatnovećaod ove “zvanične” aliverovatno ne mnogoveća…

 6. Prevoz • MnogaturističkaliteraturapredstavljaMinhenkao“jedan od gradovasanajboljimjavnimprevozomnasvetu” • Ali ibeztetvrdnje, kaoštose da pretpostaviti, ceojavniprevoz je fenomenalaniradik’odvaŠvajcarskasata • Ovonavodimuglavnomiziskustvadrugihljudijerbosam se javoziosamometroomivozomalisamuspeodostaisam u to da se uverim • Pored toga, skorosvavozilakojesam video (bilo da je tramvaj, autobus, metro, voz, itd), ispoljaiiznutraizgledajukao da su “ispodčekićaizašla”; madaimatramvaja u “starinskomstilu”, ioniizgledajukao da sunovi • Železnica je jakorazvijena, moderana, tačnaisveostaloštotreba pa je ljudizatodostaikoriste; poštodostaljudikoristibiciklezasvašta, obično je jedanvagonrezervisanzaprevozbicikala (čestoi “obični” vagoniimajumestaza par bicikala)

 7. Metro • Tolikosam bio impresioniranMetroom da mi se čini da sammogao da sedim u njemuivozikam se poceodan u krug • Metro je najzahvalnijiprevozjerboimamalimilionlinija (pogledajsledećufotku) pa stignešsajednognadrugideogradazatiličas a unutar “vagona” je svebesprekornočisto (pogledajfotkudruguporedu od ovestrane) • Na ponekimstanicama se dostalinijaukršta pa tumorašdobro da se oznojiškrozsilnenivoe, platformeilavirintedokne nadješonaj “peron” kojititreba; da objasnim: poštošine ne mogu da se fizičkiukrštaju u istomnivou, kad se linijemetroa“ukrste”, to mora da budenadvavertikalnanivoa, jednalinijaiznaddruge (a nekad se ukrstibašdosta toga…) • Na primer, stanicametroakodglavneželeznickestanice je mestogdeprolazi 11 razlicitih metro linija pa to izgledakaoživihaosako ne umeš da se snadješ…

 8. MimoilaženjenastaniciMetroa • Moram da napomenemneštošto mi se urezalo u sećanje… • Nekadasudvelinijemetroaparalelne pa je u tom slučajustanica u istomnivoutjizmedjunjihje zajedničkiperon • Ako je ovostrateškivažnastanica, često je red vožnjetakonatempiran da oba “voza” stignu u stanicu u istovreme (+/- 30 sekundi) da bi ljudiprešliizjednogvoza u drugibezčekanja • Često se desi da obavozastignuzajednoskoro u sekundi to je prizorkaoizfilma: otvore se svavratanaobavoza, masaljudiizadjeizjednogvozai ide prekoperonapremadrugomvozu; u istovreme, njima u sustret ide masaljudiizsuprotnogsmera; mimoidju se nasredini, udju u novivoz, vrata se zatvore, oduvozovi, ibukvalnozapar sekundi se ispraznicelastanica • Jednomsamsedeonaklupipolasataiblejao u ovajprizor, kaoiznaučno-fantastičnogfilma…

 9. Biciklovi • VerovatnonajjačiutisakkojinosimizMinhenasusilnibiciklovipoulicama(poštosamu XII-tojgimnazijijednomimaodvojkuizsrpskog, sad imam pravo da zovembiciklovekako god jahoću) • Dakle, pored silnihluksuznihautomobilakojeNemačkaproizvodi, i pored perfektngjavnogprevoza, ogromanbrojljudi “terabiciklove” • Pored svakestanicemetroa, velikiprostor je obezbedjengdeljudiparkirajubicikle; dakle, ljudikoristekombinacijumetroaibiciklazaprevoz; mojateorijaje da nekiljudiimajučakidvakomadabiciklaparkirananadverazličitestanice: kadaidunaposao, jedanbiciklkoriste od kuće do stanicemetroa, onda se vozemetroom a kadizadjuizmetroa, ondaihčekadrugibiciklodatle do posla… • Grad je prevelikzapešacenjealiveličina mu je “baštaman” zaturnejubiciklom; zatosamse japridružiotojmasibiciklistatesamiznajmiobicikloposlednjegdanamogboravka u Minhenu; uspeosam da prodjemividimstrašnomnogo toga zajedandani to “biciklisanje” mi je ostaloverovatnokaonajlepšauspomenaodande

 10. Statistike u veziBiciklova • Mrežabiciklističkihstaza u Minhenu je 1200 km dugacka • 40% (500 km): biciklističkestazepored iliizvanulice • 22% (260 km): staze u parkovima, zelenimpovršinama, šumama • 38% (450 km ) “mešanestaze” saostalimsaobracajem, tuje ograničenjezaostalavozilaobično 30 km/sat • Minhenima 1.4 Milionastanovnika plus 500.000 dodatnihljudiradnimdanimakojiputuju u grad naposao • 80% svihstanovnikaima minimum 1 bicikl • Par statističkihpodatakatvrdi da biciklističkisaobracajsačinjava 14% do 16% ukupnogsaobraćaja u Minhenu (madasu mi ovebrojkeizuzetnosumnjive, čini mi se da sunerealnovelike)

 11. Parking zabicikle pored staniceMetroa (isto to inaprethodnojstrani/fotki)

 12. Parking pored staniceMetroazabiciklekojeŽeleznicanudinaiznajmljivanje (samozagradjaneMinhena) Nazoveštelefonomodredjenibroj, navedeškosi, sakojestaniceikojibicikluzimaš, a onitidajušifru da otključašbicikl Kadzavrsišsavoznjom, zaključašbicikl pa ihnazovešopet da “razduziš”; daklepomaloje komplikovanovajsistempa nijemnogopopularan (navodno)

 13. “Javna” pumpazagumenajednoj od glavnihbiciklistickihulica

 14. Tehničkimuzej • Opetjao muzejima… • VerovatnonajpoznatijeturističkeatrakcijeMinhenasuraznoraznimuzeji • Poštosamjanekulturan (sasela), preskočiosamsve one “kulturne” muzejekoji se vrteokoumetnostiisličnihstvari • A ondasamotišao u muzej “tehnikeinauke” izaglavio se tamodok me nisuisterali… Ondasam par danakasnijejošjednomotišao da “potvrdimgradivo” iopetsamzaglavio do krajaradnogvremena • Recimo, satimasam“blejao” u prostorijisamaketamabrodova… • Ovajmuzejpokrivasveživosto se tičetehnike, industrijeimaterijalavezanihzasveoblastiživota: poljoprivreda, rudarstvo, petrohemija, mašine, metali, energija, komunikacije, transport, muzika, itd, itd… • Akouzmete u obzirkolikoparaimajuNemci “zabacanje” ikolikosuonizaludjenizatehniku, moždamožete da zamislitekoliko je muzejimpozantan • Poštonemašanse da se to rečimaopišejaćusamo da kažemda akoimajednastvarkoja ne sme da se “promaši” u Minhenuonda je to ovajmuzej

 15. Tehničkimuzej u Minhenu • najvećimuzejtehnikeinaukenasvetu • izložbeniprostor: preko 50 000 m2 • nalazi se narečnomostrvu (celoostrvo je namenjenomuzeju)

 16. Po gradu • Pešakaimadostanasvakomkoraku a naročito u centrugrada; dakle, grad je dinamičanisvi se negdemuvaju; istotako, imadostamestagdemožeš da zasedneš, odmorišiliblejiš u prazno • Bezobziranasvepijaceisupermarkete, najakoprometnimulicamaimadosta “tezgi” gde se prodajusveževoćeipovrće • Ono što mi je ostalo u sećanjusumali “štandovi” gdemožes da kupišnovine: najobičnijakutija u kojojsunaslaganenovine; poštokutijanijezaključana, jednostavnodignešpoklopac, uzmešnovineiubacišlovu u “kasicuprasicu”; dakleposistemu: akositolikislepac da namkradešnovine, ondanek’ ti je sasrećom… • Kao isvudadrugde, ljudisedepoletnjimbaštamakafićairestorana; alionošto je tipičnozaMinhensutakozvane “pivskebašte”: u sredinicelepričeje maloveći “kiosk” gdese točipivo“načesmu” a okolosustoloviiklupegde se masaljudiokuplja da “divaniuzkriglu”

 17. Turističkeatrakcije • Pored raznoraznihmuzejaigalerija (kojesamvećsamopisaoranije), Minhen je poznatipocrkvamaikatedralama; elem, poštosu mi crkveikatedralenaušiizašleveć u Istanbulu a kasnijei u BudimpeštiiPragu, oveŠvapske me nisunimalointeresovale… • Iakosamobišaočuvenuizložbenuzgradu a imuzej BMW-a, nisamuspeo da vidimonošto me je tamonajvišeinteresovalo: fabriku BMW-a gdetevodajuunaokolopopogonima da vidiškako se sva ta avtasklapajuiprave; naime, bila je Nedeljakadsamtamoišao a čakniŠvabe ne radenedeljom; etoostalo mi neštoizasledeći put  • Imaraznoraznih “palata” pograduiokolinigdesu se baškariliraznikraljeviivladari; toliko toga imaitoliko je to svepompeznoiraskošno da ti se nakrajusve to smuljaiizgubisavsmisao • Na primer, nasledećedvestranesufotke “porodičnogstabla” jednog od ovihbudžovana: prostorijasaportretimasvihpredaka... • Posle toga imajoš par fotkisasličnim “iživljavanjima”