qu ph t tri n khoa h c v c ng ngh qu c gia th ng tin ho t ng www nafosted gov vn n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG nafosted.vn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG nafosted.vn - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG www.nafosted.gov.vn. Tháng 7/2013. NỘI DUNG GIỚI THIỆU. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ. Các chương trình tài trợ Tài trợ nghiên cứu cơ bản Tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu Các chương trình tài trợ khác

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG nafosted.vn' - habib


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
qu ph t tri n khoa h c v c ng ngh qu c gia th ng tin ho t ng www nafosted gov vn

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIATHÔNG TIN HOẠT ĐỘNGwww.nafosted.gov.vn

Tháng 7/2013

n i dung gi i thi u
NỘI DUNG GIỚI THIỆU
 • Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ.
 • Các chương trình tài trợ
 • Tài trợ nghiên cứu cơ bản
 • Tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu
 • Các chương trình tài trợ khác
 • Cơ chế tài chính nghiên cứu cơ bản
gi i thi u chung
Giớithiệuchung
 • Quỹ trực thuộc Bộ Khoa học và công nghệ, có tư cách pháp nhân, hoạt động không vì lợi nhuận
 • Chức năng: tài trợ, cho vay để thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do tổ chức và cá nhân đề xuất
 • Quá trình hoạt động:
  • Được Chính phủ thành lập vào năm 2003
  • Chính thức đi vào hoạt động từ 3/2008
  • Bắt đầu tài trợ từ 9/2009
  • Nguồn vốn ngân sách: 200 tỷ (2009, 2010), 400 tỷ (2011,2012)
c c u t ch c
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

h i ng qu n l qu
Hộiđồngquảnlýquỹ
 • Gồm 09 thành viên: Chủ tịch, Phó chủ tịch và các ủy viên
 • Hoạt động theo nhiệm kỳ 05 năm
h i ng qu n l qu1
Hộiđồngquảnlýquỹ
 • Chức năng, nhiệm vụ:
  • Quyết định phương hướng và kế hoạch hoạt động của Quỹ
  • Ban hành theo thẩm quyền các quy định của Quỹ
  • Phê duyệt kế hoạch tài chính, báo cáo quyết toán năm của Quỹ
  • Giám sát, kiểm tra hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ.
v n b n do h qlq ban h nh
VĂN BẢN DO HĐQLQ BAN HÀNH
 • Danh mụchướng nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội & nhân văn
 • Các quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, khoa học xã hội & nhân văn
 • Quy định về tài trợ hoạt động hỗ trợ nghiên cứu
 • Các quy định về hỗ trợ, cho vay, bảo lãnh vay vốn thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ
 • Các quy định về cơ chế tài chính
c quan i u h nh qu
Cơquanđiềuhànhquỹ
 • GồmGiámđốc, cácPhógiámđốcvàcácđơnvịchuyênmônnghiệpvụ
 • Chứcnăngnhiệmvụ:
  • Tổchức thực hiện các quyết định của HĐQLQ
  • Quảnlýnhânsự, tàisảnvàvốncủaQuỹ.
c c ch ng tr nh t i tr
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ
 • Nghiên cứu cơ bản
  • Khoa học tự nhiên
  • Khoa học xã hội và nhân văn
 • Nghiên cứu đột xuất mới phát sinh, có triển vọng
  • Khoa học tự nhiên và công nghệ
  • Khoa học xã hội và nhân văn
 • Hoạt động hỗ trợ nghiên cứu
 • Hợp tác song phương:
  • Chương trình hợp tác song phương Việt - Bỉ
  • Chương trình hợp tác song phương Việt - Đức
c c ch ng tr nh h tr cho vay
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ,CHO VAY
 • Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp
  • Chương trình cơ khí trọng điểm “Nghiên cứu thiết kế chi tiết, công nghệ chế tạo giàn khoan tự nâng ở độ sâu 90m nước”
  • Quỹ bảo lãnh vay vốn cho các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ do Quỹ môi trường toàn cầu tài trợ.
  • Đề tài nghiên cứu khoa học do doanh nghiệp thực hiện theo Nghị định 119/1999/NĐ-CP.
 • Cho vay để nghiên cứu đổi mới, chuyển giao công nghệ
c c ch ng tr nh t i tr1
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ

<sốliệunăm 2009 – 2012>

 • Tổngsốcácđềtài/nhiệmvụ KHCN đượctàitrợ: 1.227
 • Sốlượngcácnhàkhoahọcđượcnhậntàitrợ: khoảng 6.100 người
 • Hoạtđộnghỗtrợnghiêncứu
  • Hợptácnghiêncứungắnhạn: 22
  • Sốlượtnhàkhoahọcthamdựcáchộinghị/hộithảoquốctế: 84
  • Sốhộinghị/hộithảoquốctếtổchứctạiViệt Nam: 52
 • Sốđềtàihỗtrợdoanhnghiệp: 48
nghi n c u c b n nhi m v
Nghiêncứucơbản – nhiệmvụ
 • Thúc đẩy môi trường nghiên cứu trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam.
 • Phát triển năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh.
 • Thúc đẩy chất lượng nghiên cứu (thông qua các công bố quốc tế)
c c l nh v c nghi n c u c b n
Cáclĩnhvựcnghiêncứucơbản

Khoa học tự nhiên

Khoa học xã hội

 • Toán học
 • Khoa học vật lý và thiên văn
 • Hóa học
 • Khoa học máy tính
 • Cơ học
 • Khoa học sự sống
  • Sinh học – nông nghiệp
  • Y sinh – dược học
 • Khoa học trái đất
 • Triết học -Tôn giáo học-Xã hội học -Chính trị học;
 • Kinh tế học;
 • Luật học;
 • Sử học -Khảo cổ -Dân tộc học;
 • Khu vực học -Quốc tế học;
 • Tâm lý học -Giáo dục học;
 • Văn học -Ngôn ngữ học;
 • Văn hoá học, Nghiên cứu nghệ thuật, Báo chí, Truyền thông.
c c h i ng khoa h c nccb
CÁC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NCCB
 • ThườngtrựcHộiđồnggồmcóChủtịch, Phóchủtịch, Thưkýkhoahọc
 • Hoạtđộngtheonhiệmkỳ 03 năm
 • Chứcnăng, nhiệmvụ
  • Đánhgiáchấtlượngcủacácđềcươngnghiêncứu
  • Đánhgiáchấtlượngkhoahọccủacácđềtài.
  • Tưvấnvềchínhsáchvàđịnhhướng

pháttriển

s li u v c ng b qu c t
Số liệu về công bố quốc tế
 • Số bài báo quốc tế trong danh mục ISI
ho t ng h tr nghi n c u
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU
 • Tài trợ tổ chức hội nghị/hội thảo KH quốc tế tại Việt Nam
  • Hỗ trợ chi phí phản biện báo cáo, in ấn kỷ yếu hội nghị và chi phí ăn, ở của các chuyên gia nước ngoài có báo cáo tại hội nghị
  • Kinh phí tối đa: 150 triệu đồng
 • Tài trợ tham dự các hội nghị/hội thảo quốc tế
  • Các nhà khoa học thuộc các đề tài NCCB do Quỹ tài trợ hoặc các nhà khoa học trẻ (dưới 35 tuổi)
  • Kinh phí tối đa 50 triệu đồng
  • Các khoản hỗ trợ: chi phí đi lại, ăn, ở..
ho t ng h tr nghi n c u1
HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU
 • Tài trợ thực tập, hợp tác nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài
  • Trong khuôn khổ các đề tài NCCB do Quỹ tài trợ
  • Thời gian tối đa: 6 tháng
  • Các khoản hỗ trợ: chi phí đi lại, ăn, ở.
 • Tài trợ công bố kết quả nghiên cứu
  • Hỗ trợ phí công bố kết quả nghiên cứu của các đề tài NCCB do Quỹ tài trợ trên các tạp chí KH quốc tế (thuộc danh mục ISI)
  • Các khoản hỗ trợ: phí công bố, chi phí in sách, chi phí đăng ký bản quyền
d to n kinh ph t i nccb
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI NCCB
 • Công lao động khoa học
 • Nguyên vật liệu
 • Dụng cụ, thiết bị
 • Đi lại, công tác phí
 • Dịch vụ thuê ngoài
 • Chi phí trực tiếp khác
  • Hội thảo, tọa đàm
  • Đoàn vào
 • Chi phí gián tiếp (quản lý phí)
ad