platobn styk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Platobn ý styk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Platobn ý styk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Platobn ý styk - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Platobn ý styk. Platobný styk. Je systém prevodu finančných prostriedkov od platiteľa k príjemcovi platby Znamená rôzne formy a spôsoby platenia, ktoré sprostredkúvajú pohyb peňazí v národnom hospodárstve. Platobný styk. Tu zemský platobný styk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Platobn ý styk' - habib


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
platobn styk1
Platobný styk
 • Je systém prevodu finančných prostriedkov od platiteľa k príjemcovi platby
 • Znamená rôzne formy a spôsoby platenia, ktoré sprostredkúvajú pohyb peňazí v národnom hospodárstve.
tu zemsk platobn styk
Tuzemský platobný styk
 • Ak odosielateľ peňazí, príjemca peňazí aj banka vykonávajú platbu na území SR
medzin rodn platobn styk
Medzinárodný platobný styk
 • Ak odosielateľ alebo príjemca peňazí je mimo územia SR.
hotovostn platobn styk
Hotovostný platobný styk
 • Odosielateľ platí konkrétnymi (fyzicky prítomnými) bankovkami a mincami, a to buď priamo (z ruky do ruky), alebo ich doručí poštou. Odosielateľovi peňazí musí príjemca peňazí písomne potvrdiť ich prijatie alebo vystaviť doklad o prevzatí peňazí.
doklady pri priamych platb ch
Doklady pri priamych platbách
 • Príjmový a výdavkový pokladničný doklad
 • Páska z registračnej pokladnice (paragón)
 • Vstupenka
 • Výplatná páska (pri prevzatí výplaty v hotovosti)
doklady pri platb ch prostredn ctvom po ty
Doklady pri platbách prostredníctvom pošty
 • Poštové poukazy (na účet, na adresu a pod.)
 • Dobierková poštová poukážka
 • podací list a pod.
be z hotovost n platobn styk1
Bezhotovostný platobný styk
 • Nepoužívajú sa peniaze v hotovosti (nie sú fyzicky prítomné)
 • Platby sa uskutočňujú prostredníctvom banky- prevodom peňazí z účtu platiteľa na účet príjemcu
pr kaz na hradu
Príkaz na úhradu
 • Príkaz majiteľa alebo disponenta bankového účtu na vykonanie jednorazového alebo pravidelne sa opakujúcej platby (trvalý príkaz) peňažných prostriedkov na účet príjemcu.
 • Hromadný príkaz na úhradu je príkaz na úhradu viacerým príjemcom naraz.
pr kaz na inkaso
Príkaz na inkaso
 • Zadáva ho príjemca peňazí, ak naň dá súhlas majiteľ peňazí
 • Môže byť jednorazový, trvalý a aj hromadný.
slide16
Šek
 • Sumu peňazí na šeku banka vyplatí majiteľovi šeku a odpíše z účtu toho, kto šek vystavil (druh príkazu na inkaso)
modern platobn prostriedky
Moderné platobné prostriedky
 • Prevod peňažných prostriedkov možno uskutočniť prostriedkami: internet, mobilný telefón
 • Diskusia na tému:
  • Bezpečnosť internet bankingu
n le itosti platobn ch dokladov
Náležitosti platobných dokladov
 • Bankové spojenie (číslo účtu)
  • Napr: 0252933982/0900
  • Kódy bánk SLSP 0900, VUB 0200, PABK 6500, TTB 1100, NBS 0720, ŠP 8180

Kód banky

Samotné číslo

n le itosti platobn ch dokladov1
Náležitosti platobných dokladov
 • Konštantný symbol
  • Napr. 0008 – platby za tovar, 0308- platby za služby, 0168- splátky úverov a pôžičiek ...

Konštantný symbol je štvormiestne identifikačné číslo, ktoré definuje Národná banka Slovenska a vyjadruje charakter platby (prvé tri čísla) a ďalej spôsob platenia alebo zúčtovania (štvrté číslo). Konštatný symol nie je povinnou súčasťou tuzemského prevodného príkazu.

 • Variabilný symbol
  • Je veľmi dôležitý, príjemca platby si pomocou neho páruje pohyb na účte s vystavenou faktúrou. Je zadaný na faktúre (často samotné číslo faktúry) alebo sa používa rodné číslo.
 • Špecifický symbol
  • Doplnkový údaj pre potreby banky alebo príjemcu
zauj mavosti
Zaujímavosti
 • http://www.ta3.com/clanok/1014634/mobilne-bankovnictvo.html
 • http://www.ta3.com/clanok/1015472/bezpecne-platobne-karty.html