Stávající situace billboardů u silnic
Download
1 / 19

Záměr Ministerstva dopravy - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Stávající situace billboardů u silnic a případné návrhy opatření Ing. Milan Dont, Odbor pozemních komunikací a územního plánu. Záměr Ministerstva dopravy. Zájem na snižování počtu billboardů (reklamních zařízení - RZ) podél pozemních komunikací

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Záměr Ministerstva dopravy' - gypsy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Stávající situace billboardů u silnica případné návrhy opatřeníIng. Milan Dont, Odbor pozemních komunikací a územního plánu


Z m r ministerstva dopravy
Záměr Ministerstva dopravy

 • Zájem na snižování počtu billboardů (reklamních zařízení - RZ) podél pozemních komunikací

 • Snaha o úplnou eliminaci RZ podél D a R po vzoru většiny zemí EU.

 • Záměr je součástí Národní strategie bezpečnosti silničního provozu


Legislativa
Legislativa

 • Z. 13/1997 Sb.

  • Povolování nových a prodloužení povolení stávajících RZ podléhá režimu

   • Zvláštního užívání (§ 25) v tělese komunikace

   • Stavby v ochranném pásmu (§ 31)

  • V případě dálnic a rychlostních silnic je nutný předchozí souhlas Ministerstva vnitra – interní předpis MV téměř vylučuje vydání předchozího souhlasu pro RZ na D a R


Historie
Historie

 • 90. léta

  • rapidní nárůst počtu reklamních zařízení

  • povolení byla vydávána na neomezenou dobu <= souvislost s výměnou zastaralého dopravního značení na D1

  • uzavírání smluv s ŘSD na pronájem pozemků pro umístění reklamního zařízení


Historie1
Historie

 • 2010

  • ŘSD zpracovalo audit reklamních zařízení podél většiny pozemních komunikací v jeho správě

  • Kolem D + R bylo kontrolováno cca 2.200 reklamních zařízení

  • Zaměřeno na soulad s normami, platnost povolení a možnosti ukončení nájemních smluv


Sou asnost
Současnost

 • 10.3.2011

  • ŘSD předalo MD podnět k odstranění 469 reklamních zařízení

   • nedostatky plynoucí z nedodržení norem pro dopravní značení

    • cca polovina RZ závada pouze v nesprávnosti zaoblení rohů

   • zkoumání neplatnosti či neexistence povolení


Sou asnost1
Současnost

 • MD zadalo zpracování právní analýzy týkající se možností odstraňování reklamních zařízení

 • VÝSLEDEK:

  • Nedostatky vyplývající pouze z norem nemohou být důvodem pro zpracování výzvy k odstranění RZ


Sou asnost2
Současnost

 • Problematika

  • ochranné pásmo vs. zastavěné území

5

5

5

1

4

2

3


Sou asnost3
Současnost

 • Problematika

  • ochranné pásmo vs. zastavěné území

5

1

4

2

3


Sou asnost4
Současnost

 • Problematika

  • ochranné pásmo vs. zastavěné území

5

1

Místně příslušný stavební úřad

4

Rozhoduje MD po vyjádření MV

2

3


Budoucnost
Budoucnost

 • Varianty řešení

  • reklamní zařízení:

   • v zastavěném území

   • neznámý vlastník

   • neexistující nebo neplatné povolení užívání ochranného pásma

   • neplatná nájemní smlouva

   • nesoulad s normou

  • ostatní možnosti

   • metodická činnost

   • změna legislativy


Budoucnost1
Budoucnost

 • Zařízení v zastavěném území

  • povoluje místně příslušný stavební úřad – bez účasti MD a často i MV resp. Policie (dotčený orgán ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu)

  • stavební úřad má řadu možností ovlivnit podobu nebo nepovolit výstavbu reklamního zařízení

  • MD nemá možnost nařídit odstranění zařízení v zastavěném území


Budoucnost2
Budoucnost

 • Neznámý vlastník reklamního zařízení

  • výzva k přihlášení se k vlastnictví reklamního zařízení – aktuálně proběhlo 04/2011 u dálnice D1

  • následuje výzva k odstranění, kterou vydává silniční správní úřad (MD), pokud RZ nesplňuje požadavky určené

   • a) povolením k provozování,

   • b) zákonem o PK (vybavení svodidly atp.)


Budoucnost3
Budoucnost

 • Neexistující nebo neplatné povolení užívání ochranného pásma

  • výzva k odstranění RZ (do 5 dnů)

  • zajištění zakrytí a následně odstranění zařízení silničním správním úřadem resp. vlastníkem komunikace (MD -> ŘSD)

  • aktuálně řešeno na R6 (dle výstupů z právní analýzy vydaných povolení), v přípravě další rychlostní silnice


Budoucnost4
Budoucnost

 • Neplatná nájemní smlouva

  • výzva k odstranění na základě podnětu ŘSD na MD

  • vlastník RZ buď odstraní nebo

  • vlastník PK zajistí na základě výzvy MD zakrytí a následně odstranění RZ


Budoucnost5
Budoucnost

 • Nesoulad s normou

  • v podstatě není možnost odstranění

  • norma není závazná, pokud na ní nebylo odkazováno v povolení k umístění RZ formou zvláštního užívání nebo umístění stavby RZ v ochranném pásmu (v povoleních z 90. let takové požadavky nebyly uváděny)


Budoucnost6
Budoucnost

 • Metodická činnost

  • informace pro stavební úřady (snaha reklamních agentur vyhledávat zastavěná území, žádosti o potvrzení zastavěného území na MD)

  • Ministerstvo vnitra (případně Policie) není vyloučeno z řízení o povolení stavby v zastavěném území


Budoucnost7
Budoucnost

 • Změna legislativy

  • zastavěné území

   • nová definice, již zahrnuto v z. 13/1997 v rámci aktuálně projednávané novely

   • návrat k definici pomocí budov nikoli staveb, příp. přímý odkaz na zastavěné území dle stav.zákona

  • plošné omezení

   • v rovině návrhu nové změny z. 13/1997 Sb.

   • formulace zákazu umisťování RZ formou zvláštního užívání a v ochranném pásmu PK


Ing. Milan Dont

Odbor pozemních komunikací a územního plánu

Tel.: 225 131 258

Mob.: 602 298 926

E-mail: [email protected]

www.mdcr.cz

Děkuji za pozornost


ad