Download
les 2 score de opening n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Les 2: Score & De Opening PowerPoint Presentation
Download Presentation
Les 2: Score & De Opening

Les 2: Score & De Opening

112 Views Download Presentation
Download Presentation

Les 2: Score & De Opening

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Les 2: Score & De Opening

 2. Bieden en Spelen Bieden Spelen • aantal slagen? • welke speelsoort? • wie wordt de leider? • de leider probeert het geboden aantal slagen binnen te halen

 3. Een ‘Hand’ zijn de 13 kaarten die je in het begin van een spel krijgt. De kracht van de hand hangt af van: het aantal plaatjes lange kleuren De kracht van een ‘hand’ mooie plaatjes lange kleuren 4 2 A 8 7 3 2 A H 10 9 7 5 A V 8 6 A H 7 H V 9 V B 4

 4. Flits 1 A. ♠ A H V B 9 7 6 ♥9 2 ♦ 8 ♣ 10 8 4 B. ♠ H 8 6 ♥A 9 4 3 ♦ V 8 4 ♣ B 7 6 Welke hand is sterker?

 5. Flits 1 A. ♠ A H V B 9 7 6 ♥9 2 ♦ 8 ♣ 10 8 4 B. ♠ H 8 6 ♥A 9 4 3 ♦ V 8 4 ♣ B 7 6 Welke hand is sterker? A. Mits schoppen troef wordt!

 6. Oost liefst klaveren als troef Zuid liefst schoppen als troef Tijdens het bieden gaan de spelers dat onderling uitmaken. Bieden (1) Het bieden is een soort veiling De partij die het hoogste biedt, mag spelen! H V 8 6 4 B 10 9 H V 9 A B

 7. De dummy (2) Zuid is de leider (ª contract) West komt uit met 5 Noord (de dummy)legt zijn kaarten op kleur gesorteerd op tafel in rijen, lengterichting laagste kaart naar de leider (troefkleur rechts) Zuid, de leider, zegt welke kaart de dummy bij moet spelen Dummy  H B 4  H 9 6 3  V B 3  A V 8 5 A V 7 6 2 H 4 3 A 2 H 7 6 Leider

 8. de puntentelling Tijdens het bieden wordt een contract vastgesteld. Contract gehaald: + punten voor de biedende partij − punten voor de tegenspelers Contract niet gehaald: − punten voor de biedende partij + punten voor de tegenspelers

 9. Beloning Gemaakt contract wordt beloond: basispremie: +50 voor lage contracten hoge premie: + 300/500 voor hoge contracten slagenpunten per gemaakte slag(vanaf slag 7) verschilt per speelsoort 20 pntper slag 30 pntper slag 40 pntslag 1 30 pntvolgendeslagen

 10. Flits 1 Premiestelsel Deelscore : 50 bonuspunten Manche : 300/500 bonuspunten

 11. Premiestelsel Lage contracten:minder dan 100 slagenpunten: basispremie: +50 ofwel deelscorepremie Hoge contractenvanaf 100 slagenpunten: hoge premie: + 300/500 ofwel Manchepremie Leerpunt • Hoog bieden wordt beloond + 50 pnt(deelscore) <100 + 300/500 pnt manche) vanaf 100

 12. Voorbeeld puntentelling (1) + 120 + 120 Manchepremie + 300 + 50 Deelscorepremie + 420 + 170

 13. Voorbeeld puntentelling (2) Slagenpunten 1 downslag -50 + 90 3 x 30 1 x -50 + 50 Deelscorepremie + 140 - 50

 14. Niet kwetsbaar en Kwetsbaar • Bij bridge is je partij ofwel • niet kwetsbaar(wit blokje op het board) • kwetsbaar(rood blokje op het board) • wisselt per spel • Bij ‘kwetsbaar’ kleine verandering in puntentelling • downslagen: – 100 pnt • manchepremie: +500 pnt -100 -50 +300 +500

 15. Deelscore of Manche? Er is een relatie tussen het aantal ‘plaatjespunten’ en het aantal slagen dat je kunt halen Vanaf zo’n 25 punten zit de manche er meestal in 3 SA (9 slagen) 4 of 4 (10 slagen) 5 of 5 (11 slagen)

 16. Deelscore Met minder dan 25 plaatjespunten wordt een deelscorecontract gespeeld 1/// 2/// 3/// 1SA 2SA

 17. Flits 1 • Doelstellingen: • Fit vinden van 8 of meer kaarten, bij voorkeur in een hoge kleur • Uitvinden of we meer of minder hebben dan 25 punten

 18. Oefenen • NZ en OW tellen afzonderlijk hun gezamenlijk puntenaantal • Het paar met de meeste punten gaat spelen • De partner van het spelend paar met de meeste punten, wordt leider • De Dummy legt alvast zijn kaarten open! • De leider kijkt of er een fit is (8 of meer kaarten in een kleur). Zo ja: dan wordt die kleur troef; Anders SA • Degene links van de leider komt uit Aas = 4 punten Heer = 3 punten Vrouw = 2 punten Boer = 1 punt

 19. Spelen

 20. Fit AV76HB9884 A97♦B10432 ♦86♣H3 ♣AVB7 Een fit :Samen 8 kaarten of meer AV76 B84 A9732♦B10432 ♦86♣H3 ♣AVB74 Géén Fit Géén fit, maar… 76 AH32HVB10943 ♦842 ♦HV76♣A ♣AVB7

 21. De 25 punten grens AV76 HB9884 A97♦B10432 ♦86♣H3 ♣AVB7 Welke Fit?  HoeveelPt samen? 25 AV76 HB9884 HV7♦B10432 ♦86♣H3 ♣VB74 HoeveelPt samen? 22 Met 25 punten of meer: Manche in SA of  / Met 27 punten of meer: Manche in ♣ of♦

 22. Openen?Hangt van het aantal punten af: min. 12 H76 97♦AH1043 ♣V93 Hoeveel punten? Bieding? 1♦ 12 H76 AB72♦43 ♣V983 Hoeveel punten? 10 Bieding? Pas Open vanaf 12 punten, maar:trek bij een 4333 verdeling 1 punt af! H76 973♦AH104 ♣V93

 23. Lengte eerst! AB76 A97♦HV982 ♣B3 Punten? 14 Opening? 1♦ 6 85432 ♦AHV2 ♣A73 Punten? 13 Opening? 1 Maar: voor 1 of 1 is een 5-kaart nodig.Dus noodgreep bij 4333 , 3433 of 44(3,2)

 24. AV762 HB973♦V2 ♣A Open met twee 5-kaarten: de hoogste AV2 H973♦AB72 ♣92 HV72 3♦AB72 ♣V1082 Open met meerdere 4-kaarten:de laagste

 25. Flits 1 • Openen: • Vanaf 12 punten • Langste kleur • Van vijfkaarten de hoogste • Van vierkaarten de laagste

 26. Flits 1 • Extra afspraken: • 1♥/♠ belooft een vijfkaart • Met alléén vierkaarten in harten • en/of schoppen: 1♣ • 15-17 punten met regelmatige • verdeling: 1SA

 27. B762 - Géén 5-kaart hoge kleurAH3 - Géén 4-kaart lage kleur ♦HV9♣AV7 ???19 pt 1♣ B762 - Géén 5-kaart hoge kleurAB73 - Géén 4-kaart lage kleur ♦HB9♣A6 ???14 pt 1♣ 1♣ belooft géén 4-kaart (of langer)!! (in ca 1,7% een 2-kaart)

 28. Flits 1 ♠ B 7 6 2 ♥ H V 3 ♦ A 9 3 ♣ H 4 3 1♣

 29. Flits 1 ♠ B 7 6 2 ♥ H V 3 ♦ A 9 3 ♣ H 4 3 ♠ B 7 6 ♥ H V 4 3 ♦ A 9 4 ♣ H 4 3 1♣ 1♣

 30. Flits 1 ♠ B 7 6 2 ♥ H V 3 ♦ A 9 3 ♣ H 4 3 ♠ B 7 6 ♥ H V 4 3 ♦ A 9 4 ♣ H 4 3 ♠ B 7 6 2 ♥ H V 4 3 ♦ A 9 4 ♣ H 4 Allemaal 1♣-openingen

 31. De 1SA opening • Héél precies 15,16 of 17 punten • Evenwichtige (regelmatige ) verdeling:

 32. Flits 1 Wat is een regelmatige verdeling?

 33. Flits 1 Wat is een regelmatige verdeling? 4 3 3 3 4 4 3 2 5 3 3 2 Dus géén singletons of twee doubletons

 34. Flits 1 A. ♠ A V 7 2 ♥H 8 6 ♦ H B 2 ♣ V 9 3 15 pt 1 SA

 35. Flits 1 A. ♠ A V 7 2 ♥H 8 6 ♦ H B 2 ♣ V 9 3 B. ♠ A V 7 2 ♥H 8 6 ♦ H V B 2 ♣ V 3 15 17 pt 1 SA 1 SA

 36. Flits 1 A. ♠ A V 7 2 ♥H 8 6 ♦ H B 2 ♣ V 9 3 B. ♠ A V 7 2 ♥H 8 6 ♦ H V B 2 ♣ V 3 C. ♠ A V 7 ♥ H 8 6 ♦ H V 9 8 2 ♣ V 3 15 17 16 pt Allemaal 1 SA-openingen

 37. Quizz

 38. Flits 1 QUIZ ♠ 7 6 ♥ A 4 ♦ H V 8 7 2 ♣ H 9 8 3 1 ♦

 39. Flits 1 ♠ H B 3 ♥ A V 6 ♦ H 9 4 2 ♣ B 5 2 1 ♦

 40. Flits 1 ♠ A V 7 6 2 ♥ H B 9 4 3 ♦ 6 5 ♣ A 1 ♠

 41. Flits 1 ♠ H 7 6 ♥ B 9 5 4 2 ♦ A ♣ V 10 7 4 pas

 42. Flits 1 ♠ H 7 6 2 ♥ B 2 ♦ B 9 5 2 ♣ A H V 1 ♦

 43. Flits 1 ♠ 6 4 ♥ B 9 6 5 3 ♦ A 2 ♣ A H V 4 1 ♥

 44. Flits 1 ♠ A 6 5 ♥ B 3 ♦ H V 2 ♣ A V 10 4 3 1 SA

 45. Flits 1 ♠ 6 4 3 ♥ A H 2 ♦ H V 3 ♣ A H 3 2 1 ♣

 46. Flits 1 ♠ B 6 4 3 ♥ A H 2 ♦ H V 6 ♣ 9 8 4 1 ♣

 47. Flits 1 ♠ A B 4 3 ♥ H V 7 6 ♦ H V 9 2 ♣ B 1 ♦