Download
ko o energetyk w ignis n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koło Energetyków Ignis PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koło Energetyków Ignis

Koło Energetyków Ignis

140 Views Download Presentation
Download Presentation

Koło Energetyków Ignis

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Koło Energetyków Ignis

  2. O nas • Koło naukowe Ignis powstało w sierpniu 2011 roku przy Wydziale Energetyki i Paliw; • obecnie do koła należy niemal 30 aktywnych członków; • Ignis jest kołem działającym w zakresie energetyki, szczególniejsze tematy zainteresowań to inżynieria cieplna, maszyny i urządzenia energetyczne, termodynamika techniczna, efektywność energetyczna, nowe źródła energii

  3. Dlaczego KE Ignis? • W kole naukowym Ignis można rozwijać swoje pasje i zainteresowania naukowe oraz zdobyć wiedzę przydatną inżynierom-energetykom na rynku pracy; • koło realizuje interesujące projekty w ramach Grantu Rektorskiego 2014; • przed członkami otwierają się możliwości wyjazdów naukowych, udziału w profesjonalnych szkoleniach, pracy przy złożonych projektach tudzież zdobywania szlifów przy organizacji dużych przedsięwzięć.

  4. Osiągnięcia • Koło Ignis w roku 2013 zrealizowało dwa projekty dofinansowane z Grantów Rektorskich 2013, były to: • badanie mechanizmów wymiany ciepła w chłodziarce termoakustycznej oraz • wytwarzanie modeli łopatek wirników metodą szybkiego prototypowania. • Projekty pozwoliły nam zdobyć cenną wiedzę z zakresu wymiany ciepła oraz numerycznej mechaniki płynów

  5. Osiągnięcia

  6. Osiągnięcia • Uczestnictwo w szkoleniach z zakresu techniki cieplnej organizowane dla członków koła przez znane firmy: Herz, Viessmann, Kisan; • organizacja stoisk na imprezach takich, jak Festiwal Nauki, targi Easy Fair, Piknik Naukowy w Brzeszczach, OZE Day, Tydzień Zrównoważonej Energii, Małopolska Noc Naukowców; • Organizacja wycieczek do geotermii podhalańskiej oraz do stacji transformatorowo - rozdzielczej w Widełce, elektrociepłowni Rzeszów i MTU; • Udział członków koła w Konferencji Kół Naukowych

  7. Osiągnięcia

  8. Czym się obecnie zajmujemy • Obecnie rozpoczynamy realizację kolejnych projektów, są to: • Badanie wydajności wymienników ciepła stosowanych w instalacjach C.O. dla budynków mieszkalnych • Weryfikacja obliczeń numerycznych modeli łopatek wytworzonych metodą szybkiego prototypowania z wykorzystaniem tunelu aerodynamicznego • Prowadzimy również przygotowania do Konferencji Kół Naukowych prowadząc badania w laboratorium maszyn cieplnych i przepływowych

  9. Rozwijaj z nami polską energetykę – dołącz już dziś! Dowiedzieć się więcej można na stronie internetowej www.ignis.agh.edu.pl, profilu facebookowym KN Ignis bądź pisząc na adres ignis@student.agh.edu.pl Zapraszamy!