A közszolgáltatás és a gazdasági társaságok gazdálkodásának problémái
Download
1 / 36

A közszolgáltatás és a gazdasági társaságok gazdálkodásának problémái - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

A közszolgáltatás és a gazdasági társaságok gazdálkodásának problémái. Közlekedés – mobilitás – fenntartható fejlődés. Közlekedés: áruk és személyek széles értelemben vett mobilitása.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A közszolgáltatás és a gazdasági társaságok gazdálkodásának problémái' - gwyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

K zleked s mobilit s fenntarthat fejl d s
Közlekedés – mobilitás – fenntartható fejlődés gazdálkodásának problémái

 • Közlekedés: áruk és személyek széles értelemben vett mobilitása.

 • Fenntartható fejlődés az, amely a jelen igényeit úgy elégíti ki, hogy nem veszélyezteti a jövő generációk érdekeit, szükségleteik kielégítését.

Gazdaság

Környezet

Társadalom


Személyszállítási teljesítmények (utkm) és a munkamegosztás változásai az Európai Unióban és Magyarországon

(A: liberális, extrapolálás;B: környezetvédő, radikális, környezetvédő ;C: reális, reális)


Ahogy az eu s a tud sok l tj k
Ahogy az EU és a tudósok látják: munkamegosztás változásai az


A magyar vasút versenyképessége munkamegosztás változásai az


Al gazati teljes tm nyek s finansz roz s
Alágazati teljesítmények munkamegosztás változásai az és finanszírozás


Ami a k zforgalm k z t vas t kapcsolatot illeti
Ami a közforgalmú közút-vasút munkamegosztás változásai az kapcsolatot illeti:

Közút (autóbusz):

alapvetően a kistérségi forgalomban és a vasúttal fel nem tárt

terütetek

kiszolgálásában van létjogosultsága

INFRASTRUK_TÚRA PÓTLÓSZEREP!!!

Vasút: nagy utasforgalú irányok és helyek

(IC, elővárosi)

az ideális terepe


A magyar településstruktúra alakulása, az adott település lakosszáma alapján, régiónként (db, illetve %)

Lakosszám/település


A magyarországi települések közforgalmú közlekedéssel való ellátottsága

107 településen önálló helyi forgalom, 36.000 munkanapi járatszám

3 településnek nincs

tömegközlekedési

kapcsolata

Naponta

Indított helyközi autóbusz

járatszám:

38.200,

több mint 20.000 megálló

996 település érhető el vasúttal is

17 kivételével

valamennyi hazai

településen (az összes:3.152)

van VOLÁN buszközlekedés


A helyk zi utaz sok jellemz i
A helyközi utazások jellemzői való ellátottsága


A menetrend szerinti helyk zi aut busz k zleked s illetve a gazdas gi fejletts g egyes mutat i 2007
A menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedés, való ellátottságailletve a gazdasági fejlettség egyes mutatói (2007.)


A helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés utas-számának és hasznos km teljesítményének alakulása (millió fő, millió km)

2000 – 2009.


A vol n helyk zi menetrend szerinti utasforgalom trendje 2000 t l ezer f
A Volán helyközi menetrend szerinti utasforgalom utas-számának és hasznos km teljesítményének alakulása (millió fő, millió km) trendje2000-től (ezer fő)


A fajlagos költségek szórása és a szakmai átlag utas-számának és hasznos km teljesítményének alakulása (millió fő, millió km)

a helyközi profilban

Fajl. Ktg Ft/km

Szakmai

átlag


A 2007 2008 vi fordulat
A 2007-2008. évi fordulat… utas-számának és hasznos km teljesítményének alakulása (millió fő, millió km)

 • A reformintézkedések hatására (is) bekövetkező drasztikus forgalomcsökkenés kikényszerítette a veszteségkiegyenlítési mechanizmus működését, de még mindig nincs garancia a folyamatos működés-finanszírozásra.

 • A tarifaemelés nem kiszámítható, a teljesítmény inflálódik, miközben az utasok minőség iránti igénye fokozódik.


A k zleked si reform sor n eddig tett l p sek m rlege
A közlekedési reform során eddig tett lépések mérlege utas-számának és hasznos km teljesítményének alakulása (millió fő, millió km)

A tarifa- és kedvezményrendszer reformja ► majdnem egyenlőség a két alágazat között, ami utas-szempontból esélyegyenlőséget teremt, dejelentős utas-vesztés, nem teljes körűen ellentételezett kedvezmények.

A közforgalmú közlekedés reformjának megkezdésével egyidejűleg nőtt a szgk. használat adómenetesen elszámolható mértéke, ami a reform sikeressége ellen hat.

Nem a gyengeforgalmú vasútvonalakat kell leképezni, hanem a forgalmat integrálni az autóbusz-hálózatba.

Viszont siker:

- az egységes szolgáltatási színvonalra törekvés,

- a hálózatban gondolkodás,

- a tarifális diszkrimináció ellen tett lépések,

- a kétfajta kedvezményrendszer összébb-hangolása.


2009 december 3 az j pso rendelet hat lyba l p
2009. december 3. – az új PSO rendelet hatályba lép: utas-számának és hasznos km teljesítményének alakulása (millió fő, millió km)

A személyszállítási szolgáltatások nyújtásának mechanizmusa:

 • kizárólagos jogok biztosítása a közszolgáltatók részére,

 • pénzügyi ellentételezés biztosítása a közszolgáltatók részére (a túl-kompenzáció tiltott),

 • valamennyi szolgáltatóra alkalmazandó, a közszolgáltatás működésére vonatkozó általános szabályok meghatározása. (A szubszidiaritás elvéből adódik, az illetékes hatóság szabadon állapíthat meg szociális és minőségi kritériumokat.)


A pso rendelet szerint
A PSO rendelet szerint: utas-számának és hasznos km teljesítményének alakulása (millió fő, millió km)

(27) „A közszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során felmerült költségek fedezésére az illetékes hatóságok által nyújtott ellentételezést oly módon kell kiszámítani, hogy elkerüljék a túl-kompenzációt.”

4. Cikk (1) c): „A közszolgáltatási szerződéseknek és az általános szabályoknak meg kell határozniuk a szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó költségek megosztására vonatkozó szabályokat. Ezek a költségek különösen a személyzet, az energia, az infrastruktúrális díjak, továbbá a személyszállítási szolgáltatások működtetéséhez szükséges, a közlekedési közszolgáltatásban használt járművek, gördülő állomány, valamint létesítmények karbantartása és javítása költségeit, továbbá az állandó költségeket és egy megfelelő tőkemegtérülést foglalnak magukban.”


Elv r sok megfogalmaz sa

Szereposztás utas-számának és hasznos km teljesítményének alakulása (millió fő, millió km)

Elvárások megfogalmazása

Végrehajtás

A tulajdonos részéről

a céggel szemben

A megrendelő részéről

a tevékenységgel szemben

Szolgáltató

 • A közszolgáltatás

 • - mennyisége,

 • minősége,

 • egységdíja

 • (a számviteli tv. szerint),

 • - a térítés összege,

 • a határidő… rögzítése

 • a közszolgáltatási szerződésben.

 • A túlfinanszírozás kizárt, de

 • eddig: veszteségkiegyenlítés utólag,

 • a jövőben költségtérítés előre.

 • A költségtérítés elemei:

 • tarifaemelés, kedvezmények ellen-

 • tételezése, működési támogatás,

 • jövedéki adó visszatérítés, stb.

 • Ha elvállalja a feladatot:

 • Tudnia kell, hogy biztosan megkapja a

 • költségtérítést (a szerződés teljes

 • időtartamára).

 • Neki mindegy, hogy milyen

 • „finanszírozási MIX” alapján

 • jön a pénz, csak biztosan és folyamatosan jöjjön.

 • Ha ez így van, biztos, hogy

 • NINCS:

 • eladósodottság,

 • - vagyonfelélés,

 • - színvonal-csökkenés,

 • terven felül öregedő járműpark.

 • A cég összes javaival

 • való hatékony

 • gazdálkodás, melynek

 • eszköze a menedzsment,

 • színtere az egész társaság

 • (helyi és helyközi

 • tevékenység is)

 • Megfogalmazás: üzleti terv

 • Realizálás: beszámoló


Finanszírozási lehetőségek utas-számának és hasznos km teljesítményének alakulása (millió fő, millió km)

2008-ig

Vagyon-

felélés

Visszatérítendő

külső forrás

Jegyhez kötődő

Közszolgáltatási kötelezettséggel összefüggő veszteségkiegyenlítés

„Tudatosítani kell a társadalomban, hogy a közlekedési szolgáltatások iránti növekvő igényeihez növekvő köztehervállalásnak kell tartoznia…”

/19/2004. (III.26.) OGY határozat/


Piac-konform finanszírozási lehetőségek utas-számának és hasznos km teljesítményének alakulása (millió fő, millió km)

Adókedvez-

mények

(pl. jövedéki

adó

Jegyhez kötődő

Közszolgáltatási kötelezettséggel összefüggő veszteségkiegyenlítés

KHEM ár-

megállapítás

Önkorm.

Ármegáll.

„Tudatosítani kell a társadalomban, hogy a közlekedési szolgáltatások iránti növekvő igényeihez növekvő köztehervállalásnak kell tartoznia…”

/19/2004. (III.26.) OGY határozat/


Ami a jogszab lyokb l is kiolvashat
Ami a jogszabályokból is utas-számának és hasznos km teljesítményének alakulása (millió fő, millió km) kiolvasható:

A közlekedési közszolgáltatások folyamatos működőképességének alapfeltétele a kiszámítható,

tervezhető finanszírozás.

Ezt kívánja meg a racionális

gazdálkodás, de ezt írja elő a

magyar ártörvény mellett a

jelenleg hatályos (1191/69. EGK.) és a 2009. december 3-mal életbe lépő új (1370/2007. PSO) szabályozás is.


A helyk zi tarif kr l
A helyközi tarifákról… utas-számának és hasznos km teljesítményének alakulása (millió fő, millió km)

 • Jelenleg egységes hálózaton egységes tarifa

 • Tarifafunkciók:

  - értékmutató (a szolgáltatás ára),

  - igénybefolyásoló (gerjesztő, vagy fékező), alapvetően a megrendelőt (a közlekedéspolitika alakítóját) kell, hogy érdekelje.

 • Ha egységes a tarifa, a költségtérítésnek is egységes elvek alapján kell történnie ► többcsatornás finanszírozás mellett.

 • Strukturált közigazgatás esetén a tarifa lehet egységes is, meg strukturált is, de a tarifa-különbségeket az adott (strukturált) megrendelői szinteken kell kezelni.

 • Eltérő tarifa esetén eltérő költségtérítés lehetséges.

 • Az állami kedvezmények ellentételezését mindenképpen 100 %-osan kellene megkapni, de annak kellene mellétenni a finanszírozást, aki elrendeli a kedvezmény adását (egészségügy, oktatás, stb.)


Mi az ami hi nyzik
Mi az, ami hiányzik? utas-számának és hasznos km teljesítményének alakulása (millió fő, millió km)

 • A stabil jogi szabályozórendszer.

 • A politikai döntéshozók elkötelezettsége a fenntartható fejlődés biztosítását illetően.

 • A közszolgáltatási szerződések egyértelművé tétele a jogokat és kötelezettségeket tekintve, ezek korrekt szétterítése a szolgáltató és a hatóság között.

 • Ösztönzők a minőség javítása és a hatékonyság növelése érdekében.


Hogyan tov bb
Hogyan tovább? utas-számának és hasznos km teljesítményének alakulása (millió fő, millió km)

A fenntartható fejlődéshez a fejlett közforgalmú közlekedés is alapfeltétel.

Fontos feladat a területi egyenlőtlenségek nivellálásának megteremtése a leghatékonyabb módon (az iskolabusz program nem ezek közé tartozik).

A fejlett közforgalmú közlekedés költséges, de még mindig kevesebbe kerül, mint a parttalan motorizáció következményeinek kezelése.

A közforgalmú közlekedés megcélzott reformja csak a személyszállítás egészének és a közigazgatás jelenlegi kereteinek újragondolása, valamint a szolgáltatók tudatos együttműködése (pl. közös internetes menetrendi tájékoztatás) mellett lehet igazán eredményes.


Tiszt zand k rd sek
Tisztázandó kérdések utas-számának és hasznos km teljesítményének alakulása (millió fő, millió km)

 • A tarifa szerepe ► stratégiai kérdés (tudomásul vesszük-e az ármegállapító döntését, vagy indokoltnak tartjuk-e folyamatos valorizációt ► a bérmegállapo-dásoknál is szempont volt eddig, a helyitárgyalásokhoz is iránymutatásként szolgál).

 • Az iparági átlaghoz történő viszonyítás ellentmondásai (eltérő közszolgáltatás/összes bevétel arány, eltérő humán költség szintek, eltérő infrastrukturális felszereltség, az egyes kiszolgáló tevékenységek eltérő kiszervezettsége, eltérő hatékonyság) ► a hatékonyság a versenypozíció megőrzéséhez is nélkülözhetetlen.

 • A kedvezményrendszer teljes felülvizsgálata.


A k zszolg ltat si szerz d s meghosszabb t s nak indokolts ga
A közszolgáltatási szerződés meghosszabbításának indokoltsága

 • Nincs létbizonytalanság a munkavállalók részéről.

 • A szerződéses keretek stabilizálhatók, a meglévő hálózat megőrizhető, a szolgáltatási színvonal és a finanszírozás összhangjának megteremtésére kellő idő áll rendelkezésre.

 • A jelenlegi kompenzációs rendszer „gyerekbetegségei” kiküszöbölhetőek.

 • A befektetett tőke megtérülési szempontjai jobban érvényesülhetnek.

 • A banki finanszírozás bekapcsolhatósága.

 • Az alvállalkozásokon keresztül a hazai KKV-k is pozícionálhatók?

 • A majdani pályáztatás során valós verseny, az arra való felkészülési idő megnövekedése.

 • Az alvállalkozásba adás révén járműberuházás és élőmunka megtakarítás érhető el a Volán társaságoknál, akik jelenleg egyáltalán nem jutnak hitelhez?

 • A tervezett elektronikus jegy- és bérletrendszer bevezethetősége szempontjából is a hosszabb biztos piac, egységes hálózat a vonzó.ad