polska literatura n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLSKA LITERATURA PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLSKA LITERATURA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
guy-david

POLSKA LITERATURA - PowerPoint PPT Presentation

98 Views
Download Presentation
POLSKA LITERATURA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POLSKA LITERATURA

 2. Początki literatury polskiej wiążą się z piśmiennictwem łacińskim, powstającym na ziemiach polskich już od przełomu X-XI w.Do najważniejszych tekstów powstałych wówczas w języku łacińskimi zaliczane są kroniki. Najstarszą z nich jest tzw. Kronika Polska napisana przez Galla Anonima. Najbardziej znanym kronikarzem jest Jan Długosz.

 3. Dla rozwoju literatury pisanej w języku polskim duże znaczenie miała twórczość literacka Mikołaja Reja ( 1505- 1569). Miano ojca literatury polskiej Mikołaj Rej zawdzięczał autorskiemu posłaniu zawartemu w zbiorze satyrycznych epigramatów : „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają.”

 4. Wśród poetów polskich tego okresu za najważniejszego uznawany jest Jan Kochanowski (1530- 1584), którego twórczość przyczyniła się do rozwoju polskiego języka literackiego. Kochanowski był autorem fraszek, pieśni, wierszy okolicznościowych, trenów.Wszyscy Polacy znają słowa jego fraszki: „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”.

 5. Do najbardziej znanych twórców okresu romantyzmu ( 1822-1863) należeli: Adam Mickiewicz- autor epopei narodowej pt. „Pan Tadeusz”. Juliusz Słowacki- autor „Balladyny”. Cyprian Kamil Norwid- twórca dzieła pt. „W Weronie”.

 6. Polscy laureaci nagrody Nobla w dziedzinie literatury 1905r. -Henryk Sienkiewicz- twórca takich dzieł jak:”Ogniem i mieczem” (1884), „Potop” (1886), „Pan Wołodyjowski” (1888), „Quo vadis”(1896), „Krzyżacy” (1900) czy „W pustyni i w puszczy”( 1912).

 7. 1924 Władysław Reymont za powieść pt. :Chłopi”

 8. 1980 Czesław Miłosz, który emigrował do USA i tam tworzył poezję w języku polskim

 9. 1996 Wisława Szymborska-poetka

 10. Ulubieni autorzy książek dla dzieci Jan Brzechwa

 11. Kornel Makuszyński

 12. Julian Tuwim

 13. Julian Tuwim