Okupowana
Download
1 / 26

Okupowana Polska - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

Okupowana Polska. Joanna Milińska Ic. II pakt Ribbentrop-Mołotow Podział Terytorium Polski Polityka III Rzeszy wobec Polaków Polityka ZSRR wobec Polaków Zbrodnia Katyńska. Traktat układu o granicach i przyjaźni (II pakt Ribbentrop-Mołotow).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Okupowana Polska' - dewitt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

OkupowanaPolska

Joanna Milińska IcTraktat uk adu o granicach i przyja ni ii pakt ribbentrop mo otow
Traktat układu o granicach i przyjaźni (II pakt Ribbentrop-Mołotow)

Umowa między narodowa z 28 września 1939r zawarta między III Rzeszą i ZSRR w Moskwie. Podpisany przez Joachima von Ribbentrop i Wiaczesława Mołotowa.

← Joachim von Ribbentrop

Wiaczesław Mołotow


Traktat uk adu o granicach i przyja ni
Traktat układu o granicach i przyjaźni

Traktat ten polegał na korektach pierwszego paktu Ribbentrop-Mołotow, przesuwając wcześniej ustaloną granice w stronę wschodnią. Zadecydowano, że żadna ze stron nie utworzy państwa polskiego.


Podzia terytorium
Podział Terytorium

III rzesza:

 • część Wielkopolski

 • Pomorze Gdańskie

 • Suwalszczyzna

 • ziemia łódzka

 • część Górnego Śląska

 • cześć Mazowsza

  ZSRR:

 • Zachodnia Białoruś

 • Zachodnia Ukraina

  Z Pozostałych terenów II Rzeczpospolitej powstało Generalne Gubernatorstwo zależne od Niemiec.


Polityka iii rzeszy wobec polak w
Polityka III Rzeszy wobec Polaków

Do rozpoczęcia II wojny światowej stosunek Hitlera do Polaków był neutralny, jednak w planach miał stworzenie ''przestrzeni życiowej'' dla Niemców. Cel ten mógł osiągnąć poprzez wysiedlenie ludności z terytorium Polski.

Hitler chcąc osłabić Polaków rozkazał traktować ich ze szczególną brutalnością. Także już przed wojną sporządził listy polskiej elity. Znajdowały się na nich m.in żołnierze, profesorowie, harcerze i przedstawiciele władz. Osoby na listach były aresztowane i mordowane.


Dzia ania polityczne
Działania polityczne :

 • Einsatzgruppen – jednostki policji bezpieczeństwa

 • Akcja AB

 • Operacja Sonderaktion Krakau ( Akcja Specjalna „Kraków”)

 • Volkslisty

 • Granatowa Policja

 • Gadzinówka

 • Obozy koncentracyjne


Akcja ab
Akcja AB

W maju i czerwcu 1940 roku Niemcy nasilili działania przeciw polskiej elicie, na podstawie oskarżeń o działalność konspiracyjną Zamordowano 80 tys. osób.

Miejsca mordów znajdowały się na terenach Rzeszy i Generalnego Gubernatorstwa.


Akcja specjalna krak w
Akcja Specjalna „Kraków”

Operacja ta polegała na aresztowaniu polskich profesorów z Uniwersytetu Jagielońskiego oraz innych krakowskich uczelni. Aresztowanych wysłano do obozu Sachsenhausen.


Volkslisty
Volkslisty

Sporządzone na terenie Górnego Śląska i Pomorza.

Są to niemieckie listy narodowościowe wprowadzono w 1941r.

Na ich podstawie powstał podział ludności na cztery kategorie. Dwie pierwsze obejmowały Niemców, a dwie kolejne Polaków.


Granatowa policja
Granatowa Policja

Inaczej Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa. Jest to organizacja polskich policjantów podlegających niemieckiemu samorządowi.


Gadzin wka
Gadzinówka

Gazeta polskojęzyczna wydawana na terenach Generalnego Gubernatorstwa. Całkowicie podlegająca niemieckiej cenzurze.

Najbardziej znane tytuły:

 • "Nowy Kurier

  Warszawski"

 • "Kurier

  Częstochowski"

 • "Goniec

  Krakowski"


Obozy koncentracyjne
Obozy koncentracyjne

Inaczej zwane są obozami zagłady. Przetrzymywano w nich bez wyroku sądu, najczęściej dużą ilość osób, głównie o narodowości Żydowskiej, Cygańskiej, Słowiańskiej i wiele innych narodowości.

Służyły one do tymczasowego pobytu więźniów, pracy niewolniczej po miejsce masowego ludobójstwa w komorach gazowych.

Największe obozy na terenie Polski:

 • Auschwitz –Birkenau

 • Sztutowo – Stuttho

 • Majdanek- Lublin

 • Treblinka


Barak

Piec do palenia zwłok

Krematorium


Polityka zsrr wobec polak w
Polityka ZSRR wobec Polaków

Na terenach polskich rządy radzieckie rozpoczęły się po „wyzwoleniu” Białorusinów i Ukraińców z polskiej niewoli. Na mocy decyzji z 1-2 listopada 1939r do ZSRR przyłączono ziemie teraźniejszej Białorusi i Ukrainy. Następnie na zajętych terenach wprowadzono system sowiecki.


System sowiecki
System sowiecki

 • Upaństwowienie własności prywatnych

 • Reforma szkolnictwa

 • Masowe aresztowania

 • Przymusowe nadawanie obywatelstwa sowieckiego

 • Powołanie do Armii Czerwonej

 • Sowietyzacja

 • Deportacje Polaków w głąb ZSRR


Reforma szkolnictwa
Reforma szkolnictwa

 • Na terenie zajętych przez ZSRR wprowadzono w szkołach rusyfikację młodzieży. Lekcje prowadzone były wyłącznie w języku rosyjskim. W tym okresie w szkołach wprowadzono rygorystyczną dyscyplinę


Masowe aresztowania
Masowe Aresztowania

Masowe aresztowania dokonywano głównie wśród polskich uczonych i urzędników państwowych.


Powo anie do armii czerwonej
Powołanie do Armii Czerwonej

W 1940 roku wprowadzono przymus sowieckiego obywatelstwa tzw. paszportyzacji. Dla wielu mężczyzn przyjecie paszportu wiązało się z powołaniem do Armii Radzieckiej. Około 150 tys. młodych Polaków spotkał ten los.


Sowietyzacja
Sowietyzacja

Jest to narzucenie ziemią zajętych przez ZSRR radzieckiego ustroju i rozwiązań gospodarczo-społeczno-kulturalnych.

W działaniach przeciwko ruchu oporu prowadzono akcje propagandowe, a także indoktrynacje w szkołach. Szczególnie aktywnie uczestniczyli w tych działaniach uczestniczyli polscy komuniści, na czele z Wandą Wasilewską.

Wanda Wasilewska


Deportacje polak w w g b zsrr
Deportacje Polaków w głąb ZSRR

W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku przeprowadzono jedną z pierwszych akcji deportacji ludności z zajętych terenów. W pierwszej kolejności urzędników, nauczycieli, policjantów, straży granicznej i wojskowych. Przesiedlano całe rodziny, także krewnych jeńców wojennych przebywającej w radzieckiej niewoli.

Kolejne przesiedlenia odbyły się w kwietniu i czerwcu 1940roku.


Obozy je c w
Obozy jeńców

Obozy jeńców jest to miejsce przetrzymywania żołnierzy przeciwnika.

Na terenie ZSRR znajdowało się

7 obozów jenieckich:

 • Równe

 • Lwów

 • Kozielsk

 • Juchnów

 • Griazowiec

 • Ostaszków

 • Starobiejsk


Zbrodnia katy ska
Zbrodnia Katyńska

5 marca 1940 roku Stalin wraz z członkami Biura Politycznego podjął decyzje o wymordowaniu uwiezionych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.

Egzekucje odbyły się w kwietniu i w maju 1940r. Oficerów z Kozielska zabijano strzałem w tył głowy, którzy stali nad dołem śmierci w Katyniu. Z pozostałych dwóch obozów więźniów przewożono do Tweru oraz Charkowa i tam ich rozstrzeliwano.

Łącznie zamordowano ponad 22 tysiące polskich przedstawicieli inteligencji i polskich oficerów.


Bibliografia i inne r d a
Bibliografia i inne źródła

 • 'Poznań przeszłość Wiek XX' ~ S. Roszak i J. Kłaczkow

 • 'Przez Wieki' ~ J. Wendt

 • 'Vademecum Matura 2011 Historia' ~ R. Antosik, E. Pustuła, C. Tulin

 • pl.wikipedia.org

 • Google.pl/grafika

 • Wiedza własna


ad