slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cyklické krize PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cyklické krize

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 10
guthrie-hynes

Cyklické krize - PowerPoint PPT Presentation

123 Views
Download Presentation
Cyklické krize
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cyklické krize Cyklické krize z nadvýroby Dějepis a občanská výchova Milan Šimek.

  2. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE • Stala se zároveň krizí demokracie. • Docházelo k nástupům a posílení autoritativních režimů. • Projevila se vnitřní slabost demokracií. • SHK předcházela konjunktura 20.let. • 24.10. 1929 - černý čtvrtek na newyorské burze - propuknutí SHK.

  3. PROJEVY KRIZE • Pokles průmyslové výroby až o 40% • Zemědělská krize • Znehodnocování nadbytečného zboží • Zhroucení světového obchodu • Masová nezaměstnanost (až 40 mil. lidí) • Polozaměstnanost (práce jen na několik dnů) • Pokles mezd, sociální nepokoje

  4. ŘEŠENÍ KRIZE • Státní zásahy do ekonomiky včetně pokusů o plánování v oblasti měny • Protekcionismus (ochrana zboží proti konkurenci) • Vytváření mezinárodních monopolů - omezování konkurence

  5. MONOPOL - sdružení podniků ovládající výrobu nebo odbyt KARTEL - sdružení samostatných podniků na základě dohody o jednotných prodejních podmínkách, o společných závazných cenách a o rozdělení trhu. MONOPOLIZACE

  6. SYNDIKÁT - forma monopolu sdružující právně samostatné podniky. TRUST - monopolní sdružení podniků, při kterém dochází u jednotlivých účastníků ke ztrátě jejich výrobní, obchodní a právní samostatnosti. KONCERN - sdružení různorodých podniků právně samostatných ( nadnárodní charakter) II.

  7. Z PODVÝROBY - poměrně výjimečné případy v tržní ekonomice, nedostatek zboží, není co kupovat, růst cen, inflace (válečný stav) Z NADVÝROBY zboží je mnoho, celková nabídka je vysoká, klesají ceny, omezení výroby, roste nezaměstnanost, málo peněz mezi lidmi, klesá poptávka DRUHY KRIZÍ

  8. FÁZE KRIZE Z NADVÝROBY • RECESE - honba za ziskem, nadvýroba, klesá poptávka, snížení cen • DEPRESE - propouštění, nezaměstnanost, podvýroba, výrazný převis nabídky nad poptávkou, krach podniků, hluboký pokles životní úrovně. • OŽIVENÍ - zavádění nových strojů, snižování nezaměstnanosti, začíná se zvyšovat poptávka, rozvoj výr. a obchodu

  9. II. • KONJUNKTURA - výrazný převis poptávky nad nabídkou, nová pracovní místa, zvyšování mezd i cen, růst výroby, zvyšování životní úrovně. • RECESE - znovu cyklický nástup krize z nadvýroby.

  10. PERIODIZACE • Cyklické krize z nadvýroby se periodicky opakovaly po celé půlstoletí 20.století. • 1929 - 1933 • 1957 - 1958 • 1973 - 1975 • 1981 - 1982 • 1997 - pouze v Asii