Hoe oud ben jij eigenlijk? - PowerPoint PPT Presentation

gusty
hoe oud ben jij eigenlijk n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hoe oud ben jij eigenlijk? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hoe oud ben jij eigenlijk?

play fullscreen
1 / 3
Download Presentation
Hoe oud ben jij eigenlijk?
91 Views
Download Presentation

Hoe oud ben jij eigenlijk?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hoe oud ben jij eigenlijk?

  2. 2 Korinthiërs 3:16-18 • Telkens als iemand zich tot de Heer wendt, Wordt de sluier weggenomen. Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

  3. Jakobus 1:22-23 • Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord heeft ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in een spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.