Eesti ii maailmas ja ajal
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 361 Views
 • Uploaded on

Eesti II maailmasõja ajal. Baaside aeg Esimene nõukogude aasta Saksa okupatsioon 1944 – teine Nõukogude okupatsioon. II maailmasõja algus. Agressorite tegevus ja teiste tegevusetus viis II maailmasõja puhkemiseni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - gurit


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eesti ii maailmas ja ajal

Eesti II maailmasõja ajal

Baaside aeg

Esimene nõukogude aasta

Saksa okupatsioon

1944 – teine Nõukogude okupatsioon


Ii maailmas ja algus
II maailmasõja algus

 • Agressorite tegevus ja teiste tegevusetus viis II maailmasõja puhkemiseni

 • Olulisem leping sõlmiti 23.08.1939 Saksamaa ja NSV Liidu vahel – Molotov Ribbentropi pakt ehk MRP

  • Poliitilise ja sõjalise liidu sõlmimine

  • Salajaselisaprotokolliga jagati Ida-Euroopa

 • 1.september 1939 ründas Saksamaa Poolat – algas II maailmasõda


Baaside leping
Baaside leping

 • Eesti kinnitas oma neutraliteeti

 • Poola allveelaeva Orzel põgenemine Tallinnast

  • Ajend – Eestit süüdistati neutraliteedi rikkumises

 • Eestile esitati nõudmine allkirjastada vastastikuse abistamise pakt

  • NSV Liidul õigus tuua Eesti territoorumile oma sõjaväebaasid

   • Eesti piirile koondati üle 130 tuhande sõduri

  • Valitsus alistus NSV Liidu nõudmistele

  • Nõudeid suurendati pidevalt

 • Sarnased lepingud allkirjastasid ka Läti ja Leedu


Baaside aeg
Baaside aeg

 • Rahvas ei olnud teadlik sõlmitud leppest

 • Oktoobris loodi Eestisse esimesed baasid

  • Alguses 14 000 punavälast

  • Juriidiliselt jäi Eesti iseseisvaks

  • NSVL protektoriaat

 • Soome ei olnud lepinguga nõus – algas Talvesõda

  • Soomet rünnati läbi Eesti

 • Baltisakslaste lahkumine


Vastake k simustele
Vastake küsimustele

 • Miks otsustas Eesti valitsus baaside lepingule alla kirjutada?

  • Kas olnuks ka teisi võimalusi?

  • Kas sinu hinnangul toimiti õigesti?

 • Kuhu rajati punaarmee baasid?

  • Miks just nendesse piirkondadesse?


V ideo
Video

 • Ajavaod

 • Baaside aeg


Esimene n ukogude aasta juunip re
Esimene nõukogude aasta – juunipööre

 • Baltikumi piirile koondati 500 tuhat punaväelast

 • 14.06 ja 16.06 1940 esitati Balti riikidele ultimaatumid

  • Nõuti uusi valitsusi ja rohkem baase

 • 17.06 marssis Eestisse 90 tuhat punaväelast

  • Kogu kontroll territooriumi üle läks punaväe kätte

  • Andrei Ždanov – korraldas võimu ülevõtmist

 • 21.06 allkirjastas Päts otsuse luua uus valitsus

  • Peaminister Johannes Vares-Barbarus

 • Valimised juulis – üles seati kõikjal vaid 1 kandidaat

  • 21.07 kuulutati välja Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik

  • 6.08 1940 ühineti NSV Liiduga


Esimene n ukogude aasta
Esimene nõukogude aasta

 • Riigiaparaadi lammutamine

  • Poliitilise eliidi ja eestiaegse ametnikkonna eemaldamine võimult

  • Uus põhiseadus kirjutati NSV Liidu põhiseaduse baasil

 • EKP – ainus lubatud poliitline jõud

  • Liikmeid 3700

 • Maade natsionaliseerimine ehk riigistamine

  • Talumaade ümberjagamine

 • Pankade ja ettevõtete natsionaliseerimine

 • Kultuurirevolutsioon

  • Ideoloogiapõhine õpetamine koolides

  • Kunsti allutamine poliitpropagandale


Repressioonid ja suves da
Repressioonid ja suvesõda

 • Siseasjade rahvakomissariaat ehk NKVD

  • Teadmata kadunuid 1000

   • Poliitikud ja ettevõtjad

 • Algas regulaarne küüditamine

  • Päts ja Laidoner peredega

 • 1941. aasta 14. juuni massiküüditamine

  • 10 000 küüditatut Eestist

  • 38% olid alla 17. aastased lapsed

 • Metsavendluse teke

 • 22. juuni 1941 puhkes sõda endiste liitlaste NSV Liidu ja Saksamaa vahel

  • Saksa edu sõjas – Eesti piir ületatakse 07.07.1941

  • Aktiivne sõjategevus metsavendade poolt

  • Hävituspataljonide tegevus

   • Mõrvati 2000 tsiviilisikutSaksa okupatsioon
Saksa okupatsioon

 • Kergendus punavägede lahkumisest

 • Sakslased kui „vabastajad“

 • Eesti kindralkomissariaat

  • Eesti omavalitsus – sakslaste käepikendus

   • Hjalmar Mäe

 • Suur-Saksamaa idee

 • Majanduse allutamine Saksa sõjaväe vajadustele

 • NSVL poolt natsionaliseeritud maid ei tagastatud


Repressioonid ja genotsiid
Repressioonid ja genotsiid

 • Hukati ligi 8000 Eesti elanikku

 • Koonduslaagrite rajamine

 • Juutide vastane genotsiid – holokaust

  • 1942 juuli – Estland ist judenfrei

   • 1000 hukkunut

  • Algas juutide sissetoomine mujalt

   • 10 000 hukkunut

 • Hävitati ka mustlasi, homoseksuaale ja puuetega inimesi

 • Vangistuses suri või hukati 15 000 nõukogude sõjavangi

 • Sundvärbamised ja sundmobilisatsioonid Saksa vägedesse

 • Soomepoisid

  • Ei soovinud võidelda punaarmees ega natsiarmees

  • 3500 meest

 • NSVL vägedes võitles umbes 27 000 eestlast

 • Natsi-Saksamaa vägedes umbes 11 000 eestlast

  • 1944 liitus Narva lahingus veel 40 000 meest


1944 teine n ukogude okupatsioon
1944 – teine Nõukogude okupatsioon

 • Võitlus Narva all kestis 7 kuud

  • Nn teine vabadussõda

 • Märtsipommitamised

  • Narva, Pärnu, Tallinn, Jõhvi, Tapa, Tartu

 • Sinimägede lahingud

  • Kuni 220 000 hukkunut

 • Sakslaste taandumine

 • 22.09 1944 jõudis punaarmee Tallinna

 • Suur põgenemine

  • 80 000 eestlase lahkumine

 • Otto Tiefi valitsus

  • Uluots määras valitsuse ametisse 18.09 1944

  • Juriidiliselt taastati iseseisvus

  • Valitsus hävitati NSVL poolt – okupatsiooni juriidiline tõestus

 • Eksiilvalitsuse tegevus kuni taasiseseisvumiseni