lokale arbeidstidsavtaler
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lokale arbeidstidsavtaler

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Lokale arbeidstidsavtaler - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Lokale arbeidstidsavtaler. Kurs for plasstillitsvalgte november 2010 Mathea Ruud McGhie. Bakgrunn.  2006: Sentral arbeidstidsavtale 2006-2010: Årlige lokale forhandlinger 2010-2012: Mulighet for lokale forhandlinger 2011: Reforhandling 2012: Ny avtale??

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lokale arbeidstidsavtaler' - gur


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lokale arbeidstidsavtaler

Lokale arbeidstidsavtaler

Kurs for plasstillitsvalgte november 2010

Mathea Ruud McGhie

bakgrunn
Bakgrunn

 2006: Sentral arbeidstidsavtale

2006-2010: Årlige lokale forhandlinger

2010-2012: Mulighet for lokale forhandlinger

2011: Reforhandling

2012: Ny avtale??

Fortsatt mye forvirring angående begreper, praktisering og formaliteter.

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

begrepsavklaring
Begrepsavklaring
 • Arbeidstidsavtalen: SFS 2213, sentral avtale
 • Lokal arbeidstidsavtale: Framforhandlet på kommunenivå, gjeldende for en eller flere skoler
 • Arbeidsplan: Individuell plan over arbeidstida
 • (Arbeidsavtale/-kontrakt: avtalen som inngås ved tilsetting)

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

ny lokal arbeidstidsavtale
Ny lokal arbeidstidsavtale?
 • Forhandling hvis en av partene på kommunenivå krever det
 • Drøfting på skolen
 • God involvering av klubben
 • Forhandling på kommunenivå

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

arbeidsplan
Arbeidsplan
 • Prinsipper for utarbeidelse av planen drøftes i MBA
 • Eks: detaljeringsgrad, varighet, tid til funksjoner
 • Den enkelte lærer skal ha samtale med rektor
 • Tillitsvalgt kan bistå
 • Rektor har styringsrett
 • Ingen avtale, ikke behov for underskrift
 • Ytre rammer kan endres med 14 dagers varsel

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

viktig holde orden
Viktig å holde orden
 • Lokale avtaler kan reforhandles
 • Viktig at avtalene gjenspeiler praksis
 • Si nei til glidende overganger og små justeringer
 • Mest mulig ryddighet er til beste for alle
 • Bevisstgjøring, forutsigbarhet, profesjonalitet
 • Realistisk grunnlag for videre forhandling og drøfting

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

arbeidsplanfestet tid
Arbeidsplanfestet tid

”Tilstedeværelsestid”, tida som legges til arbeidsplan, tida rektor har styringsrett over

 • 1300 timer på barnetrinnet
 • 1300 t – 37.5 t / 38 uker = 33,22 t/u
 • Gjennomsnittlig ca 33 t og 10 min i uka på b-trinn
 • 1225 timer på ungdomstrinnet
 • 1225 t – 37.5 t / 38 uker = 31,25 t/u
 • Gjennomsnittlig 31 t og 15 min i uka på u-trinn

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

innenfor arbeidsplanfestet tid
Innenfor arbeidsplanfestet tid:
 • I arbeidsplanfestet tid skal følgende gjøres:
  • Undervisning
  • Annet arbeid med elever
  • Kollegialt samarbeid
  • For- og etterarbeid
  • Samarbeid med foresatte
  • Samarbeid med instanser utenfor skolen
  • Faglig-administrative oppgaver
  • Andre planlagte aktiviteter
  • Spising
  • Pauser

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

hvordan f tid til alt
Hvordan få tid til alt?

Eks 1 barneskole: 33,22 timer legges i arbeidsplan.

 • Alle oppgaver må gjøres i denne tida.
 • Planen kan endres enkelte uker, f eks fellestid endres til utviklingssamtaler (skal være i arbeidsplanfestet tid)

Eks 2 barneskole: 32 timer legges i arbeidsplan

 • 45,6 timer blir en pott til foreldresamarbeid og samarbeid med andre instanser
 • Fordeles utover året etter behov / iht planer

Følg med, hvis tida er oppbrukt, utløses overtid.

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

hva skal ut
Hva skal ut?
 • Hvis arbeidsplanen er full, og det ”dukker opp” nye oppgaver, må noe fjernes.
 • Dette er drøftingstema
 • Er oppgavene like tidkrevende?
 • Er det mulig å bruke så lite tid som avsatt?

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

selvstendig tid
Selvstendig tid
 • ”Resten av årsverket disponeres av læreren til for- og etterarbeid og faglig ajourføring”
 • Rektor har ikke styringsrett
 • Arbeidet utføres hvor og når man vil
 • Lærer avgjør selv hva som skal gjøres

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

kontaktl rertimen
Kontaktlærertimen
 • Kontaktlærertimen er en ”gammeldags” skoletime, 45 minutter nedsatt undervisningstid
 • Mulig å avtale noe annet
 • Skal brukes til alle små og store kontaktlæreroppgaver
 • Tillitsvalgte bør prøve å hegne om denne tida
 • Vi får den ikke klarere definert

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

seniortiltak
Seniortiltak
 • 5,8 % og 12,5 % redusert undervisning fra skoleårets begynnelse det kalenderåret man fyller hhv 55 og 60 år
 • Eks: lærer fyller 55 år desember 2010, får redusert undervisning fra august 2010.
 • Eks: lærer fyller 55 år januar 2011, får redusert undervisningstid fra august 2011.
 • Omfordeling innenfor årsverket
 • Nyttes til pedagogisk arbeid
 • Forutsettes å lette den enkeltes arbeidssituasjon

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

arbeidsplaner og deltid
Arbeidsplaner og deltid
 • Prosentvis beregning av undervisning og tilstedeværelse
 • Komme til enighet om praktiske løsninger
 • Hva innenfor fellestid er det viktig å være med på? Planleggingsdager, fellesmøte, trinnmøte??
 • Arbeidsgiver kan lønne ekstra arbeid ved spesielle behov
 • Deltidsansatte har samme adgang til for- og etterarbeid, spising og pauser

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

arbeidsplaner og gradert sykemelding
Arbeidsplaner og gradert sykemelding
 • Helsa legger premissene for arbeidet, må lytte til den sykmeldte
 • Utgangspunktet: samme som for deltidsansatte, standard fordeling mellom undervisning og annet arbeid
 • Er noen deler av arbeidet mer belastende enn andre?
 • Målet: utnytte restarbeidsevne og unngå langvarig og/eller full sykemelding
 • Timeplan og vikarproblemer er underordnet

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

flytting av tid eller overtid undervisning
Flytting av tid, eller overtid? -undervisning
 • Eks basert på enn lærer som underviser 25 t/u.
 • Rektor pålegger læreren å undervise 27 timer denne uka, og 23 timer neste uke. Flytting av tid, ingen overtid.
 • Rektor pålegger læreren å undervise 27 timer denne uka. De 2 timene kan avspaseres en annen gang. Overtidstillegget utbetales, avspasering tas ut senere.
 • Rektor pålegger læreren å undervise 27 timer denne uka. Det utbetales overtid for 2 timer, og gis ikke avspasering.

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

flytting av tid eller overtid annet arbeid
Flytting av tid, eller overtid? – annet arbeid?
 • En barneskole har 33,2 t arbeidsplanlagt. Elevrådet ber om en grøtfest før jul. Med 14 dagers varsel varsler rektor at alle lærere jobber kl 18-21 den 16.12.
 • Alternativer:
  • Det utbetales 3 t overtidslønn (timelønn x 1,5 x 3)
  • Det utbetales overtidstillegg (timelønn x 0,5 x 3), og hver lærer har 3 t avspasering til gode
  • Fellesmøte 8.12 og 15.12 kuttes med 1,5 t. det utbetales tillegg for kveld og delt dagsverk. (husk 14-dagersfristen)

Lokale arbeidstidsavtaler. Utdanningsforbundet Akershus novemebr 2010

ad