ydinvoima ja periaatep t kset n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ydinvoima ja periaatepäätökset PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ydinvoima ja periaatepäätökset

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Ydinvoima ja periaatepäätökset - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Ydinvoima ja periaatepäätökset. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 6.5.2010. Hallituksen energialinja – kohti vähäpäästöistä Suomea. Tärkeimmät energiaratkaisut Energiatehokkuus 4.2.2010 Uusiutuva energia 20.4.2010 Ydinvoima 21.4.2010 iltakoulussa Kaikki kolme tukeutuvat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ydinvoima ja periaatepäätökset' - gunnar


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ydinvoima ja periaatep t kset

Ydinvoima ja periaatepäätökset

Elinkeinoministeri

Mauri Pekkarinen

6.5.2010

hallituksen energialinja kohti v h p st ist suomea
Hallituksen energialinja – kohti vähäpäästöistä Suomea
 • Tärkeimmät energiaratkaisut
  • Energiatehokkuus 4.2.2010
  • Uusiutuva energia 20.4.2010
  • Ydinvoima 21.4.2010 iltakoulussa
 • Kaikki kolme tukeutuvat
  • Päästöjen vähentämiseen
  • Kotimaisuuteen ja omavaraisuuteen
  • Teknologian, työllisyyden ja talouskasvun edistämiseen
ydinvoima ja periaatep t kset1
Ydinvoima ja periaatepäätökset
 • Ydinvoiman periaatepäätösten lähtökohdat
  • Ydinenergialain edellytykset
  • Päästöttömyys, hiilen alasajo
  • Teollisuuden sähkönsaannin varmistus, kysynnän kasvu
  • Omavaraisuus, tuontiriippuvuudesta irti
ydinlaitoshankkeet
Ydinlaitoshankkeet
 • Ydinenergialain mukaiset TEM:öön jätetyt periaatepäätöshakemukset:
  • TVO Oyj (Olkiluoto 4) huhtikuussa 2008
  • Fennovoima Oy tammikuussa 2009, sijaintipaikkavaihtoehdoiksi täsmentyivät Pyhäjoki tai Simo
  • Fortum Oyj ja Fortum Power and Heat Oy (Loviisa 3) helmikuussa 2009
  • Lisäksi Posiva Oy:n hakemukset Olkiluoto 4:n ja Loviisa 3:n ydinjätehuollon osalta (huhtikuu 2008 ja maaliskuu 2009)
hakemusten k sittely
Hakemusten käsittely
 • Laajat lausuntokierrokset:
  • kaikki laitosten sijaintikuntien lausunnot ovat myönteisiä
  • Säteilyturvakeskus on antanut alustavat turvallisuusarviot, joiden mukaan suunnitellut laitosvaihtoehdot ja –paikat ovat sellaisia, että hankkeet voidaan toteuttaa turvallisesti
 • Selvitykset
  • Periaatepäätösmenettelyä on edeltänyt kunkin hankkeen ympäristövaikutusten arviointi
  • Periaatepäätöksiin on liitetty katsaus ydinjätehuollon menetelmistä sekä selvitys ydinlaitoksen merkityksestä maan energiahuollolle
vn 6 5 2010 valtioneuvoston periaatep t kset ydinlaitosluvista
VN 6.5.2010: Valtioneuvoston periaatepäätökset ydinlaitosluvista
 • Ydinenergialain mukainen päätöskriteeri on ”yhteiskunnan kokonaisetu”
 • Lain 14 § mukaan on otettava huomioon ydinlaitoksesta aiheutuvat hyödyt ja haitat, kiinnittäen erityisesti huomiota:
  • hankkeen tarpeellisuuteen maan energiahuollon kannalta;
  • suunnitellun sijaintipaikan sopivuuteen ja ydinlaitoksen ympäristövaikutuksiin; sekä
  • ydinpolttoaine- ja ydinjätehuollon järjestämiseen.
 • Valtioneuvosto voi asettaa periaatepäätöksessä ehtoja
 • Myönteiset periaatepäätökset toimitetaan eduskunnan tarkastettaviksi.
p st tt myys
Päästöttömyys
 • Ydinvoima ei aiheuta CO2-päästöjä.
 • 1600 MW:n ydinvoimalaitosyksikön vuosituotanto on noin 12 TWh. Vastaava määrä kivihiililauhdevoimalla tuotettuna aiheuttaa vuosittain 10-12 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä.
 • Ydinvoima korvaa lauhdevoimatuotantoa (kivihiili) Suomessa ja markkina-alueella.
 • Sähköntuotanto on päästökaupan piirissä. Päästötön sähköntuotanto alentaa sektorin päästöjä ja alentaa CO2-hintaa.
 • Ydinvoima ei aiheuta happamoittavia tai rehevöittäviä päästöjä: typen- ja rikinoksidit, hiukkaset jne.
teollisuuden s hk nsaannin varmistus
Teollisuuden sähkönsaannin varmistus
 • Teollisuus kuluttaa noin puolet sähköstä
 • Kulutus tasaista peruskuormaa
 • Ydinvoima tuottaa tasaista perusvoimaa
 • Sähkön markkinahinnassa nousupaineita
 • Sähkönhinnan kohtuullisuus ja tasaisuus tärkeä teollisuudelle
 • Ydinvoimalla tuotettu sähkö edullista ja tasahintaista (polttoaineen osuus pieni, CO2-hinta ei vaikuta)
s hk n tuontiriippuvuudesta irti
Sähkön tuontiriippuvuudesta irti
 • Suomella rajayhteydet Ruotsiin, Viroon ja Venäjälle; Norjaan pieni.
 • Yhteydet Ruotsiin ja Viroon vahvistumassa, Viro liittymässä yhteisiin sähkömarkkinoihin.
 • Venäjältä vain sopimuspohjaista tuontia 11-12 TWh vuodessa
 • Markkinapohjainen tuonti/vienti edellytys markkinoiden toiminnalle; iso, tasainen tuonti vaikuttaa myös negatiivisesti (tuontiriippuvuus)
 • Sähköntuotannossa päästään lisätuotannolla 100 % omavaraisuuteen ilmasto- ja energiastrategiassa linjatun mukaisesti nykyisen 85 % sijaan
teollisuuden voima oyj
Teollisuuden Voima Oyj

Perusteluja Olkiluoto 4 –yksikköä koskevan myönteisen periaatepäätöksen puolesta:

- toteutettavissa turvallisesti

- tarpeellisuus maan energiahuollon kannalta

- yksikkö tuottaa osaltaan sähköä omakustannushintaan suomalaiselle elinkeinoelämälle (mm. puunjalostusteollisuus)

- yhtiön vahva osaaminen ydinenergia-alalla

- ydinjätteet voidaan käsitellä turvallisesti

Posiva Oy:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen on perusteltua Olkiluoto 4:n käytetyn polttoaineen osalta. Tästä tehtiin oma periaatepäätös.

fennovoima oy
Fennovoima Oy

Perusteluja Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshanketta koskevan myönteisen periaatepäätöksen puolesta:

- toteutettavissa turvallisesti

- tarpeellisuus maan energiahuollon kannalta (yksi yksikkö)

- ydinvoimalaitos tuottaa osaltaan sähköä omakustannushintaan suomalaiselle elinkeinoelämälle (mm. metalliteollisuus)

- uusi toimija lisää jossain määrin kilpailua markkinoilla

Periaatepäätöksessä rajataan laitoksen koko yhteen yksikköön ja asetettiin ehto koskien käytetyn polttoaineen loppusijoitusta koskevaa suunnitelmaa. Vähä- ja keskiaktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitos sai myös periaatepäätöksen. Voimalaitoksen sijaintipaikan valitsee Fennovoima Oy.

fortum power and heat oy
Fortum Power and Heat Oy

Perustelut Fortum Power and Heat Oy:n ydinvoimalaitoshanketta koskevalle kielteiselle periaatepäätökselle:

- tarpeellisuus maan energiahuollon kannalta rajoitti periaatepäätöspaketin kahteen ydinvoimalaitosyksikköön

- periaatepäätös uudesta yksiköstä ei ollut ajankohtainen silmällä pitäen Loviisan voimalaitoksen käytön jatkamista keskeytyksettä, sillä Loviisa 1:n käyttölupa on voimassa vuoden 2027 loppuun ja Loviisa 2:n vuoden 2030 loppuun.

- Fortum on TVO:n osakasyhtiö ja saa tämän omistuksen kautta käyttöönsä merkittävän osuuden Olkiluoto 3 ja 4 -ydinvoimayksiköiden tuotannosta.

Periaatepäätöksen mukaan olisi hanke ollut toteutettavissa turvallisesti ja sijaintipaikka olisi sopiva. Fortumin ydinjätteet olisi voitu käsitellä turvallisesti. Posivan/LO3 periaatepäätös tehtiin myös kielteisenä, koska itse voimalaitoshanke sai kielteisen periaatepäätöksen.

ydinvoima suomessa
Ydinvoima Suomessa
 • Nykyiset
  • LO1, LO2 1000 MW 8 TWh
  • OL1, OL2 1720 MW 14 TWh
  • Yhteensä 2720 MW 22 TWh
 • Rakenteilla
  • OL3 1600 MW 12 TWh
 • Nykyiset & rakenteilla 4320 MW 34 TWh
 • Periaatepäätökset 6.5.2010
  • OL4, FV 3200 MW 24 TWh
 • Kaikkiaan 7520 MW 58 TWh
 • Sähkönkulutus 2020 98 TWh
 • Ydinvoiman laskennallinen osuus 59 %
s hk n osuus energian loppukulutuksesta
Sähkön osuus energian loppukulutuksesta
 • Energian loppukulutus 2020 327 TWh
  • Uusiutuvien osuus (38 % velvoite) 124 TWh
  • (tässä velvoitteen lisäystä 31 TWh)
 • Loppukulutuksesta sähköä98 TWh
  • Uusiutuvien osuus 31 TWh
  • (tässä velvoitteen lisäystä 7 TWh)
 • Uusiutuvilla energialähteillä voidaan kattaa lämpöä ja liikennettä, ei niinkään sähköä
 • Uusiutuvat ja ydinvoima eivät siten peruslähtökohdiltaan kilpaile
 • Ydinvoiman osuus energian loppukulutuksesta tulee olemaan 17 %
uusiutuvien paketti lis vain v h n s hk nkapasiteettia ja tuotantoa
Kapasiteetti LISÄYS (MW)

Tuulivoima 2000…3000 MW

Biokaasu ~ 20 MW

Vesivoima ~100 MW

Pien-CHP ~100 MW

YHT. 220 MW + tuulivoima

Vesivoima pääosin koneistojen uusimisia kaupallisin perustein

Puu- ja kierrätyspolttoaineet palavat olemassa olevissa kattiloissa korvaten muita polttoaineita

Tuotanto LISÄYS (TWh)

Tuulivoima 6 TWh

Biokaasu 0,15 TWh

Vesivoima 0,6 TWh

Pien-CHP 0,4 TWh

YHT. ~7 TWh

Pien-CHP:ssä osa polttoaineesta turvetta

Puu- ja kierrätyspolttoainella lämmöntarve ohjaa tuotantoa, ei nettolisäystä

Uusiutuvien paketti lisää vain vähän sähkönkapasiteettia ja tuotantoa
 • Suomi ei omavarainen sähköntuotannossa, Venäjältä sopimuspohjaista tuontia 11-12 TWh vuodessa
 • Uusiutuvalla sähköllä ei voida päästä sähköntuotannossa eroon Venäjän viennistä ja omavaraisuuteen.
co2 p st t v henev t monella keinolla
CO2-päästöt vähenevät monella keinolla

Vähennysten yhteisvaikutus

sisältää epävarmuuksia

p st tt myys omavaraisuus ty llisyys
Päästöttömyys, omavaraisuus, työllisyys
 • Päästöt
  • CO2 päästöt Suomessa nyt n. 60 milj. tonnia
  • V. 2020 ilman politiikkatoimia n. 76 milj. tonnia
   • Energiansäästö ja tehokkuus vähentää n. 10 milj. tonnia
   • Uusiutuvat energiat vähentävät n. 8 milj. tonnia
   • Ydinvoima vähentää n. 10 milj. tonnia
  • 2020 CO2-päästöt politiikkatoimin 48 milj. tonnia
 • Sähköntuotannon omavaraisuus

nyt 85 %

2020 100 %

 • Työllisyys ja talouskasvu
  • Suorat työllisyysvaikutukset 30 … 40 000 htv per hanke
  • Hallitukselta vahva signaali teollisuudelle