Download
aju ja ajukelmete t pilistest kontrasteerumis mustritest n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aju ja ajukelmete t üüpilistest kontrasteerumis mustritest PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aju ja ajukelmete t üüpilistest kontrasteerumis mustritest

Aju ja ajukelmete t üüpilistest kontrasteerumis mustritest

456 Views Download Presentation
Download Presentation

Aju ja ajukelmete t üüpilistest kontrasteerumis mustritest

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ajujaajukelmete tüüpilistest kontrasteerumismustritest Maria Gurba radioloogia resident

 2. Kontrasteerumise mehhanism • Intravaskulaarne - vaskulaarne • neovaskularisatsioon • angiogenees • vasodilatatsioon • hüpereemia • Ekstravaskulaarne - interstitsiaalne • Hematoentsefaalse barjääri HEB kahjustus

 3. HEB • KNS kaitsebarjäär • Närvikoe kapillaaride seina ehitus: • Endoteliotsüütide tihe kontakt • Rakkudevahelised pilud puuduvad • Basaalmembraan • Neurogliia rakud • astrotsüüdid

 4. Ajukelmed • Pahhümeningid: Kõvakelme • duramater • Leptomeningid: • Ämblikvõrkkelme arachnoidea • Pehmekelme piamater

 5. Ajukelmete kontrasteerumine Pahhümeningeaalne Leptomeningeaalne Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 6. Pahhümeningeaalne kontrasteerumine • Esineb ka normis • Mööduvad lõikusjärgsed muutused • Beniigne intrakraniaalne hüpotensioon • Primaarsed kasvajad • meningioom • Granulomatoossedhaigused • sarkoidoos, tuberkuloos, Wegenerigranulomatoos • Metastaasid • rinnavähk, eesnäärmevähk, sekundaarne lümfoom

 7. Beniigneintrakraniaalne hüpotensioon • Lumbaalpunktsioon, liikvori lekkega trauma, idiopaatiline • Kaebuseks on ortostaatiline peavalu, mis süveneb püstiasendis • MRT uuring on suhteliselt tundlik ja spetsiifiline • Leid: kõvakelme ühtlane paksenemine ja kontrasteerumine nii supra-, kui infratentoriaalsel; mõnedel patsientidel subduraalsedeffusioonid; pehmekelmete kontrasteerumine ei ole tüüpiline

 8. Intrakraniaalne hüpotensioon

 9. Meningioom • Tavaliselt beniigne • Hästi piirdunud, intensiivselt kontrasteeruv • MRT • dural tail sign– reaktiivsed muutused kõvakelmes

 10. Meningioom

 11. Leptomeningeaalne kontrasteerumine • Alati patoloogiline • Infektsioosne: • bakteriaalne, viiruslik, seenemeningiit • Leptomeningeaalnekartsinomatoos: • KNS primaarsed kasvajad: medulloblastoom, ependümoom, glioblastoom, oligodendroglioom • Teiste organsüsteemide primaarsed kasvajad : rinnavähk, kopsuvähk (väikerakuline), melanoom, leukeemia

 12. Leptomeningeaalnekartsinomatoos Melanoom Kraniaalnärvide haaratus

 13. Leptomeningeaalnekantseromatoos Rinnavähk Rinnavähk

 14. Intraaksiaalne kontrasteerumine • Güraalne • Kortikaalne ja subkortikaalne • Sügaval ajukoes - valgeaines ja sügavates hallaine tuumades • Ajuvatsakestega seotud

 15. Güraalne kontrasteerumine • Vaskulaarne • ägeda infarkti varajane reperfusioon • alaäge infarkt • migreen • PRES • Põletikuline • entsefaliit Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 16. Güraalne kontrasteerumine • DDX: kliiniline korrellatsioon + kahjustuse ulatus: • Vaskulaarsed • Muutus ühe arteri varustusalal - 60% ACM • Põletikulised • Difuusne mitmekoldeline muutus • Ei piirne vaskularisatsioonialaga

 17. Güraalne kontrasteerumine Alaäge infarkt Toksiline ajukahjustus

 18. Sõlmjas kortikaalne ja subkortikaalne kontrasteerumine • Hematogeenselt levinud metastaasid ja hematogeenselt levinud infektsioonid • Mitmesed väikesed kolded aju hallaine/valgeaine piiril, Perifokaalne turse (+/-) ühtlase või ringja kontrasteerumisega • Suured üksikud kolded Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 19. Metastaasid ajukoes Neeruvähk Rinnavähk

 20. Metastaasid ajukoes Kopsuvähk Kopsuvähk

 21. Ringjalt kontrasteeruvad kolded • Tserebriit ja ajuabstsess • Intrakraniaalsete mädaste infektsioonide otsene levik siinustest või keskkõrvast • Ekstrakraniaalsete infektsioonide hematogeenne levik kolded ACM varustusalal • Tserebriit => abstsess - 2-4nädalat

 22. Tserebriit ja abstsess • Abtsess • kollageenseina moodustumine • Ringjalt kontrasteeruv kolle, sein õhuke <10mm, siledate kontuuridega, keskosa ei kontrasteeru, kolde ümber on tursetsoon • Tserebriit • keskosa KA-ga täitumine Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 23. Ajuabstess Ajuabstsess T1Gd DWI b=0 DWI b=1000 ADC

 24. Nekrootilised HighGrade kasvajad • Sagedaseim on glioblastoom GBM • Tugevalt pahaloomulised • Sügavalt ajukoes • Suured kolded 2,5-5cm • Nekroosi sisaldavad

 25. Nekrootilised HighGrade kasvajad • Multilfokaalsed ja lobulaarsed kolded • Ulatuslik perifokaalne turse, mass-efekt • Ringjalt kontrasteeruv, ebaühtlaselt paksu seinaga >10mm • “karvase” sisekontuuriga neovaskularisatsioon • Heterogeenne kontrasteerumine Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 26. GBM

 27. GBM

 28. GBM

 29. Tsüstja komponendiga Low Grade kasvajad • Hästi piirdunud • Tsüst kontrasteeruva sõlmega • Tsüstjas ja koeline komponent on erineva ulatusega Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 30. Tsüstja komponendiga Low Grade kasvajad • Infratentoriaalsel • Pilotsüstiline astrotsütoom • Hemangioblastoom • Supratentoriaalsel • Pilotsüstiline astrotsütoom • Pleomorfne ksantoastrotsütoom • Ganglioglioom • Ekstraventrikulaarne ependümoom

 31. Low Grade kasvajad Pilotsüstilineastrotsütoom Hemangioblastoom

 32. Low Grade kasvajad Plemorfneksantoastrotsütoom Ganglioglioom

 33. Demüelineseerivad haigused • Multiipelne skleroos • ADEM • äge demüeliniseeriventsefalomüeliit • Tumefactivedemüelinisatsioon • Osaline rõngjas kontrasteerumine • „open ring“ • Kolded kontrasteeruvad akuutse faasi ajal • kestab tavaliselt 2-6näd. Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 34. Multiipelneskleroos Multiipelne skleroos Tumefactivedemüelinisatsioon

 35. Ajuvatsakestega seotud kontrasteerumine • Primaarne KNS lümfoomimmunosupressiooniga haige • Infektsioosne ependümiit • Primaarsed KNS kasvajad • Õhuke <2mm ühtlane seinapidine kontrasteerumine on iseloomulik infektsioonile Smirniotopoulos J G et al. Radiographics 2007;27:525-551

 36. Pereventrikulaarne kontrasteerumine Primaarne KNS lümfoom Ventrikuliit

 37. Kokkuvõte • K/A-ga uuringud aitavad esile tuua patoloogilisi muutusi, mis natiiv-uuringul võivad diagnoosimata jääda • MRT on tundlikum meetod - eriti väikeste kollete visualiseerimiseks • Kontrasteerumismustrite aluseks on haiguse poolt tekitatud patoloogilised muutused kogu elundis ja selle kudedes • Erinevatele haigustele iseloomuliku kontrasteerumise tundmine on haiguse parema diagnoosimise eelduseks

 38. Kasutatud kirjandus: • PatternsofContrastEnhancementintheBrain and Meninges , James G. Smirniotopoulos, MD, Frances M. Murphy, MD, MPH, Elizabeth J. Rushing, MD, John H. Rees, MD and Jason W. Schroeder, LT, MC, USNR • www.emedicine.com

 39. Tänan!