Květen 2012 - PowerPoint PPT Presentation

kv ten 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Květen 2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Květen 2012

play fullscreen
1 / 5
Květen 2012
110 Views
Download Presentation
gunnar
Download Presentation

Květen 2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Květen 2012 Zpracovali: Eva Maříková, Michal Tuček tel.: 950 171 427, e-mail: michal.tucek@ul.mpsv.cz

  2. Míra nezaměstnanosti na Děčínsku klesla K 31. 5. 2012 bylo v okrese Děčín evidováno 9 295 uchazečů o zaměstnání, což je o 385 osob méně než ke konci předchozího měsíce, a o 286 méně než v květnu 2011. Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání klesl na hodnotu 8 937. Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 5. 2012 činila 13,44 % a ve srovnání s předchozím měsícem se snížila o 0,60 %. Meziročně došlo k jejímu poklesu o 0,39 %.

  3. Více evidovaných mužů než žen Do evidence ÚP se v květnu přihlásilo 551 a vyřazeno bylo 936 uchazečů, z nichž 648 ověřeně nastoupilo do zaměstnání. Z celkového počtu bylo 4 666 mužů a 4 629 žen. K 31. 5. 2012 bylo v okrese Děčín evidováno 322 absolventů, 126 mladistvých a 1 214 osob se zdravotním postižením.

  4. Počet podpořených uchazečů v rámci APZ klesl Celkem bylo k 31. 5. 2012 v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podpořeno 693 osob, z toho 377 prostřednictvím chráněných pracovních dílen a míst, 133 bylo umístěno na veřejně prospěšné práce financované z veřejného rozpočtu a 89 lidem bylo přispíváno v rámci výkonu samostatně výdělečné činnosti. V rekvalifikačních kurzech organizovaných ÚP bylo ke konci měsíce aktivně účastno 10 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 v rámci zvolené rekvalifikace.

  5. Počet pracovních míst na Děčínsku klesl ÚP evidoval k 31. 5. 2012 v okrese Děčín celkem 302 volných pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo ke konci měsíce 31 uchazečů o zaměstnání. Mezi nejžádanější profese patří číšníci a servírky, obchodní zástupci, pojišťovací poradci, kuchaři, programátoři, lékaři, řidiči, strážní atd..