SŁOWIŃSKA GRUPA RYBACKA - PowerPoint PPT Presentation

guglielmo
ustka ul ks kard st wyszy skiego 3 tel 59 8 154 356 www slgr pl l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SŁOWIŃSKA GRUPA RYBACKA PowerPoint Presentation
Download Presentation
SŁOWIŃSKA GRUPA RYBACKA

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
Presentation Description
136 Views
Download Presentation

SŁOWIŃSKA GRUPA RYBACKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ustka ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 tel. 59 8 154 356; www.slgr.pl SŁOWIŃSKA GRUPA RYBACKA

  2. Proces budowania Słowińskiej Grupy Rybackiej rozpoczął się na początku 2009r. z inicjatywy Samorządu Ustki. Zebranie założycielskie Stowarzyszenia odbyło się w lipcu 2009r., a w październiku SGR została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym samym czasie rozpoczęły się prace nad Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich. W marcu 2010r. Stowarzyszenie złożyło wniosek na wybór do jej realizacji. HISTORIA SGR

  3. OBSZAR SGR • SGR obejmuje tereny należące do woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. W jej skład wchodzą: • Gmina Miasto Ustka • Gmina Ustka • Gmina Słupsk • Gmina Kobylnica • Gmina Kępice • Gmina Smołdzino • Gmina Postomino • Siedzibą SGR jest Ustka.

  4. OBSZAR SGR • powierzchnia gmin wchodzących w skład SGR to 1513 km2, • ludność wg. stałego miejsca zameldowania to 68042 osoby (31.12.2008r) • gęstość zaludnienia na obszarze SGR wynosi 45 osób/km2 • Wskaźnik rybackości wyniósł 4,76

  5. ORGANIZACJA SGR • Do Słowińskiej Grupy Rybackiej należy ok. 100 członków. Ponad połowę stanowią organizacje oraz podmioty zajmujące się rybactwem: chowem i hodowlą ryb, rybołówstwem, przetwórstwem.


  6. ORGANIZACJA SGR

  7. Słowińska Grupa Rybacka od początku swego istnienia skupiona była na tworzeniu sprawnej organizacji, pozyskaniu nowych członków i informowaniu lokalnej społeczności o możliwościach wynikających z wyboru do realizacji LSROR. Stowarzyszenie zorganizowało szereg zajęć edukacyjno – szkoleniowych z zakresu budowy Lokalnej Grupy Rybackiej i tworzenia LSROR. SGR wspiera również rybaków w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach osi I PO RYBY 2007 - 2013. DZIAŁALNOŚĆ SGR 2009/2010

  8. * DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ * Słowińska Grupa Rybacka Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 tel. 59 8 154 356; www.slgr.pl