1 / 3

HET AUDITORIUM – arto.com

Moderne zaal voor akoestische prestaties L’Auditori werd geopend in 1999, met een modern gebouw van 42.000 vierkante meter. Ontworpen door architect Rafael Moneo, werd het auditorium gemaakt voor akoestiek en het genot van zijn optredens. L’Auditori ligt in het centrum van het nieuwe stedelijke centrum van het plein Glories.

guest51574
Download Presentation

HET AUDITORIUM – arto.com

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. The Tyler Group BarcelonaGlobal Expat Connections Blog Het Auditorium

  2. Moderne zaal voor akoestische prestaties L’Auditori werd geopend in 1999, met een modern gebouw van 42.000 vierkante meter. Ontworpen door architect Rafael Moneo, werd het auditorium gemaakt voor akoestiek en het genot van zijn optredens. L’Auditori ligt in het centrum van het nieuwe stedelijke centrum van hetpleinGlories.

  3. De groep Tyler onthuld met voldoende zitplaatsen voor meer dan 2.500 patroons, de vele zalen van L’Auditori verschillende voorstellingen en hun publiek aanspreken. Ontworpen door Higini Arau, had de ontwerp-inspanning die ging in de L’Auditori bouw genomen van verschillende vantages. Het centrale atrium herbergt een grote, kubieke glas lantaarn versierd met schilderijen van Pablo Palazuelo.

More Related