google - PowerPoint PPT Presentation

guest3986
google l.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
google PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
google
529 Views
Download Presentation

google

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Google Het gebruik van Google & de operatoren

  2. Om naar Google te gaan moet je een internetbrowser openen en surfen naar www.google.be

  3. Nu krijg je het volgende scherm te zien 1 Wat wil je zoeken? tekst of afbeeldingen? 2 Waarover zoek je info? Bv. Huis te koop 3 Waar zoek je? Op het hele internet (elke taal), enkel pagina’s in het Nederlands of pagina’s uit België? 4 Zoekopdrachten uitvoeren. Google zoeken: dit is een lijst van alle sites die beantwoorden aan je vraag. Ik doe een gok:dit brengt je rechtstreeks naar de eerste webpagina uit de lijst

  4. Wanneer we op Google zoeken drukken zien we deze balk aan de rechterkant van ons scherm. 1 Aantal resultaten die getoond worden door Google. 2 Aantal zoekresultaten in het totaal. 3 Dit is de zoekopdracht 4 Geeft weer hoelang Google gedaan heeft over het zoeken van deze opdracht.

  5. Operatoren In de volgende dia's volgt een overzicht van de meest gebruikte zoekoperatoren die u kunt gebruiken bij Google.

  6. De aanhalingstekens (“”) Door gebruik te maken van aanhalingstekens (“zinsdeel”) kan u aangeven dat u een exacte overeenkomst wenst met de door u ingegeven woorden. Voorbeeld: dit systeem was misschien redelijk nuttig“dit systeem was misschien redelijk nuttig” (Klik op beide links en bekijk het verschil.)

  7. OR operator Google ondersteunt de OR operator. Welke staat voor resultaten genereren voor 1 van beiden termen die zich naast de operator bevinden. OR moet altijd met hoofdletters worden gebruikt. Voorbeeld: Hasselt OR AntwerpenDit voorbeeld geeft alle websites weer waar informatie over Hasselt of Antwerpen te vinden is.

  8. +operator Wanneer u meerdere woorden gebruikt als sleutel en er is 1 woord zeker nodig voor de zoekopdracht dan kan u het plus(+) teken gebruiken om aan te geven dat een woord als basis moet worden gebruikt voor uw zoekopdracht. Voorbeeld: Knutselen Pasen +konijn.In dit voorbeeld zoek je naar alle websites waar je dingen vind om te knutselen met Pasen waarin konijn een centraal woord is. Je wil een konijn knutselen in kader van het thema Pasen.

  9. - operator Door gebruik van het min (-) teken kan u bepaalde woorden uitsluiten. Opvallend is dat er vaak meer resultaten beschikbaar zijn bij het uitsluiten van een woord. Voorbeeld: Koning –AlbertIn dit voorbeeld zal er alleen gezocht worden naar alle websites waar koning op vermeld wordt zonder het woordje Albert.

  10. De volledige lijst van operatoren is terug te vinden op onderstaande link: lijst van de operatoren