Trung t m d ch thu t h n i
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


  • 282 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - guest19730


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trung t m d ch thu t h n i l.jpg
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT HÀ NỘI

CÔNG TY DỊCH THUẬT PERSO

TÌM HIỂU QUY TRÌNH DỊCH THUẬT –DỊCH TiẾNG ANH

ThựcHiện: NGUYỄN VĂN HẢI

Phòng CNTT- ctydịchthuậtperso

HÀ NỘI, Tháng06/2011


L i n i u l.jpg
LờiNóiĐầu

Đểbắtđầubài , tôixincảmơncác ban, cácanhchịem .. Đãgiúptôihoànthànhbàitìmhiểuquytrìnhdịchthuậtchuẩnquốctếnày.


N i dung l.jpg
NỘI DUNG

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

II. Ảnh Minh Họa

III. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA QUY TRÌNH

IV. KẾT LUẬN


I c s l thuy t l.jpg

2

1

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

A) DỊCH ThuẬTlàgì

Tìmhiểuđịnhnghĩadịchthuật- côngtydịchthuật

- Dịchthuậtlàgì ????

- Tạisaonêncầntớicáccôngtydịchthuật

Cáckháiniệmcơbản


I c s l thuy t5 l.jpg

1

Dịchtiếnganh

2

Dịchtiếngtrung

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

A) Cácngônngữ

+ Dịchtiếnganh sang tiếngviệt

+ Dịchxuôi – dịchngược

  • + Phiêndịchviên

+ Tươngtự .


I c s l thuy t6 l.jpg

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

3

4

PHƯƠNG THỨC (METHOD)

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

A) Ngônngữdịchthuật

Cáctínhchất.

--- Dịchthuật

--- Phiêndịchviên

3

--- Thôngdịchviên

DỊCH THUẬT TiẾNG PHÁP

QuytắcdịchThuật.


I c s l thuy t7 l.jpg

5

Dịchvụdịchthuật

6

Dich vu phiendich

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

A) OOP

.….. Dịchtàiliệu

…. Dịchsách

…. Dịch website

Phiêndịchviên

Ngônngữdịchthuật

Chấtlượng


I c s l thuy t8 l.jpg

7

ThôngdịchViên

8

9

Quytrìnhkiểmthử

Kháchkiểmtra

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT


Quy tr nh d ch thu t l.jpg
!! QUY TRÌNH DỊCH THUẬT